vad är en cloud utvecklare?

Cloudutveckling är ett brett område med flera olika roller och specialiseringar. De huvudsakliga specialiseringarna är cloudarkitektur, cloudutveckling och cloudadministration. Gemensamt för de olika rollerna är att du arbetar med att på olika sätt skapa och underhålla molnbaserad infrastruktur för organisationer och företag.

cloud utvecklare jobb
1

vad gör en cloud utvecklare

När det gäller cloudarkitektur ligger fokus på att konfigurera den molnbaserade infrastrukturen för att säkerställa att den presterar som förväntat. Samt att alla funktioner är aktiva och fungerar enligt förväntan. 

Det handlar om att ge behörighet till rätt användare och se till att det inte krävs några onödiga avgifter. Då det är du som designar och bygger organisationens eller företagets molnbaserade system, är det du som gör ritningarna för dem, och säkerställer att företaget har behörighet till alla viktiga applikationer som finns inom systemet. 

Som cloud utvecklare är du också ansvarig för utveckling. Det betyder att du skriver kod som skapar nya funktioner, databaser och applikationer som används i molnet. Det är ditt uppdrag att se till att cloudteknologier är effektiva och fungerar som de ska. Det är till exempel viktigt att applikationerna och databaserna har snabba upp- och nedladdningstider, använder så lite lagringsutrymme som möjligt, samt går att ansluta till via flera olika webbläsare. 

Efter att du har utvecklat och installerat cloudteknologin är du som cloud utvecklare också involverad i att övervaka och hantera nätverken. Rent administrativt ingår att hantera så väl lokal mjukvara som molntjänster. En viktig del av det är att sätta upp policyer för användande av molntjänsterna och skapa en säker cloudmiljö. 

Läs vidare om vilka kompetenser och kvalifikationer som krävs för att du ska bli framgångsrik i rollen som cloud utvecklare. 

2

genomsnittlig lön som cloud utvecklare

Cloud utvecklare har efterfrågad kompetens som många företag är i stort behov av och det finns därför goda förutsättningar för en bra månadslön. Den genomsnittliga lönen som cloud utvecklare på ingångsnivå ligger mellan 35 000 och 45 000 kronor i månaden på den svenska arbetsmarknaden. 

Det stora spannet pekar på att det finns flera aspekter som påverkar den individuella lönen, men att det i slutändan är individuell lönesättning som gäller. Aspekter som arbetsgivare, erfarenhet och komplexitet i arbetsuppgifterna kommer att bestämma den specifika lönen för varje person.

För en senior cloud utvecklare ligger den genomsnittliga lönen mellan 45 000 och 65 000 kronor i månaden. Det är en mer ansvarstyngd roll, där du kan ha ansvar för ett helt team av cloud utvecklare och för slutprodukten i olika projekt. För att kunna få en sådan roll krävs ofta lång arbetslivserfarenhet, tunga utbildningsmeriter inom relevant område eller särskilt personlig lämplighet för chefsroller.

Woman working on her laptop while having a conversation
Woman working on her laptop while having a conversation
3

olika roller av cloud utvecklare

Cloud utvecklare specialiserar sig vanligtvis i olika roller som är förknippade med molntjänster och molnteknologi. Några olika specialistinriktningar inom cloudutveckling är:

4

att arbeta som cloud utvecklare

Som cloud utvecklare använder du dina avancerade kunskaper om kodning och kodspråk för att utveckla och designa molnbaserade applikationer. Här kan du läsa mer om arbetsuppgifter, arbetsmiljön och annat som rör jobbet som cloud utvecklare.

5

utbildning och kvalifikationer som cloud utvecklare

Det finns flera sätt att utbilda sig till cloud utvecklare: 

  • högskola/universitet

En IT-relaterad utbildning på högskole- och universitetsnivå ger en bra grund för den som vill lära sig programmering och arbeta som cloud utvecklare. Det ger också bra förutsättningar inför den framtida karriären, om du siktar på att bli befordrad till mer ansvarstagande roller. Då väger akademiska meriter ofta tungt.  

  • yrkeshögskolan

Det finns YH-utbildningar för programmerare, vare sig du vill arbeta med backend, frontend eller med molntjänster. Det finns såväl lite längre som mer intensiva kurser att läsa, och det är möjligt att studera på distans för den som önskar att göra det.

  • privata utbildningar

Det finns också exempel på privata utbildningar, hos privatskolor, där man lär sig det grundläggande för att kunna arbeta som cloud utvecklare. 

  • internutbildning

En del företag anställer cloud utvecklare som inte har någon större erfarenhet eller programmeringsvana, men som har talang och som är villiga att lära sig. Som en del av konceptet ingår att du får en betald utbildning av arbetsgivaren för att sedan arbeta kvar på samma företag. Då kombinerar du teori med praktik, samtidigt som du får arbetslivserfarenhet.   

  • praktikplats

Att få praktisk erfarenhet är meriterande och en hel del utbildningar har praktiska moment som ger en smak av arbetslivet. Att ha haft en praktikplats kommer att vara meriterande den dagen du söker ett fast jobb som cloud utvecklare.  

6

kunskap och kompetenser

För att bli en framgångsrik cloud utvecklare behöver du ha följande kunskaper och kompetenser:

7

vanliga frågor om rollen som cloud utvecklare

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som cloud utvecklare.

8

bevaka jobb för cloud utvecklare

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa jobbevakning