vad är en fullstack utvecklare?

En fullstack utvecklare arbetar med hela datorsystem och applikationer, från frontend till backend i en och samma applikation. Då du kommer att vara inblandad i båda delarna behöver du kunna kodspråk som används av att programmera i backend, och kodspråk som används för programmering av frontend. 

När du som fullstack utvecklare utvecklar front-end-delen i applikation går ditt arbete ut på att designa hemsidor för att förbättra användarnas upplevelse. Du skapar layouten och adderar funktioner för att förbättra användarvänligheten på hemsidan. Förutom att göra hemsidans utseende bättre ser du också till att hemsidan går att använda på flera olika enheter, och att hastigheten är optimal för användarna. 

fullstack utvecklare jobb
1

vad gör en fullstack utvecklare?

Ditt jobb som fullstackutvecklare handlar om att skapa en backend som kan samspela med frontend och som gör det möjligt för hela applikationen att fungera. Du optimerar den kod som kommunicerar med databaser, servrar och olika programvaror. Med andra ord behöver du lära dig kodning av backend och de olika kodspråk som används för att kunna programmera det samt hantera databaser. 

Många företag har anställda fullstack utvecklare som har i uppdrag att upptäcka olika fel som kan påverka deras applikationer, webbsidor och system. Din mångsidighet är avgörande för att kunna integrera och använda ny teknik inom utveckling på företaget, eftersom du har kompetensen att peka på effekter både i frontend och backend. Du kan till exempel avgöra både hur den tekniska sidan och layouten kan komma att påverkas av en förändring i koden.

Nedan kan du läsa vidare om vilka kompetenser och kvalifikationer som krävs för att lyckas i en roll som fullstack utvecklare. 

2

genomsnittlig lön som fullstack utvecklare

Den genomsnittliga lönen för en junior fullstack utvecklare på den svenska arbetsmarknaden ligger på mellan 35 000 och 45 000 kronor. Den genomsnittliga lönen är därmed högre än medellönen på arbetsmarknaden i stort.

Den som har kommit lite längre i karriären och är senior fullstack utvecklare har en genomsnittlig lön mellan 45 000 och 65 000 kronor.

en ung kille, fullstack utvecklare, sitter vid sitt skrivbord, två datorskärmar syns i bakgrunden
en ung kille, fullstack utvecklare, sitter vid sitt skrivbord, två datorskärmar syns i bakgrunden
3

olika roller av fullstack utvecklare

Som fullstack utvecklare kan du jobba inom olika områden och roller: 

Som fullstack utvecklare med ansvar för designen av frontend kommer du att förbättra layouten på produkten och därigenom förbättra användarupplevelsen i stort. Ditt fokus är i det här fallet kund- och användarsidan, varpå du behöver använda din kreativa och artistiska sida för att göra utseendet bättre och maximera funktionaliteten samt användarvänligheten. Det är därutöver viktigt att optimera hastigheten för att göra användarupplevelsen så bra som möjligt. 

Ditt jobb går ut på att programmera den kod som driver produkten och som lägger grunden till funktionaliteten i front-end. Du är den som skapar databaskopplingar och ser till att alla funktioner finns tillgängliga som det är tänkt.

Som fullstack utvecklare är du generalist i grunden. Din specialisering sker genom att du fördjupar dina kunskaper inom frontend- och backendteknologi. Du kan utveckla dina kunskaper om:

  • Olika programmeringsspråk, till exempel Java, .Net eller JavaScript.
  • Olika ramverk, till exempel Node, View, React eller Angular.

Du kan också utöka dina datavetenskapliga kunskaper, till exempel för att bli bättre på att bygga komplexa algoritmer eller få en bättre förståelse för IT-säkerhet.

4

att arbeta som fullstack utvecklare

Nedan kan du läsa mer om arbetsuppgifter, ansvarsområden och arbetsmiljön som väntar för den som jobbar som fullstack utvecklare.

5

utbildning och kvalifikationer som fullstack utvecklare

Det finns några olika utbildningsalternativ för dig som vill bli fullstackutvecklare 

  • högskola/universitet

Genom att studera webbutveckling, programmering eller något IT-relaterat studieområde får du akademiska meriter som gör dig mer attraktiv för arbetsgivarna. Om du har en ambition att få en chefsroll eller avancera vidare efter att ha arbetat som fullstackutvecklare bör du överväga högskolestudier, i och med att den typen av akademiska meriter ofta är mycket meriterande. 

  • yrkeshögskolan

Det finns YH-utbildningar för programmerare inom både backend och frontend. YH-utbildningar ger ofta en praktisk kunskap som går att använda sig av på ett konkret sätt i arbetslivet.  

  • internutbildning

Många IT-företag har ett stort behov av arbetskraft och som ett sätt att hantera det behovet har de börjat internutbilda sin personal. Det gäller både anställda sedan tidigare, som vidareutbildas för att kompetensutvecklas, men också nya anställda. I vissa fall har de speciella anställningsprogram där de utbildar och förbereder fullstackutvecklare för arbetslivet.  

  • praktikplats

Det är alltid meriterande med praktisk erfarenhet, inte minst inom ett så pass praktiskt jobb som fullstackutvecklare. Den som kan kombinera en utbildning med en praktikplats har därför goda chanser att hitta ett jobb efter studierna.

 

6

kunskap och kompetenser

Du behöver följande kunskaper för att bli framgångsrik som fullstack utvecklare: 

7

vanliga frågor om rollen som fullstack utvecklare

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som fullstack utvecklare.

8

bevaka jobb för fullstack utvecklare

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa jobbevakning