våra villkor

Dessa användarvillkor (”Avtalet”) gäller mellan Randstad Sweden Group AB, org.nr. 556089-6572 och dess koncernbolag i Sverige, dvs Randstad AB, org.nr. 556242-1718 (”Randstad”) och dig som registrerat ditt CV.

När du registrerat ett kandidatkonto är du registrerad som kandidat hos Randstad och Randstad kommer att tillhandahålla tjänster till dig i syfte att ge dig möjlighet att söka och hitta arbete samt hantering av information med anledning Uthyrningslagen (2012:854).

Genom att godkänna Avtalet i samband med din registrering försäkrar du att du läst igenom och godkänt Avtalet.

Information om Randstads behandling av dina personuppgifter i kandidatkontot finns här.

1. kandidatkontot

Genom att skapa kandidatkontot verifierar du att samtliga uppgifter du lämnat om dig själv, inklusive uppgifterna i CV, är korrekta och uppdaterade.

Du ska välja ett unikt, konfidentiellt och personligt lösenord som tillsammans med användarnamnet (din e-mailadress) ger tillgång till kandidatkontot. Rätten till kandidatkontot får aldrig överlåtas till någon annan än dig.

Det är ditt ansvar att hantera lösenord, användaruppgifter och annan viktig information från Randstad så säkert att dessa inte kan hamna i orätta händer eller kan komma att missbrukas på annat sätt.

Du ansvarar för att inte lämna datorn utan uppsikt under den tid du är inloggad på kandidatkontot samt i övrigt iaktta särskild försiktighet rörande hanteringen av lösenordet.

2. din användning av kandidatkontot

När du använder ditt kandidatkonto ska du följa gällande lagar och regler och Randstads anvisningar. Du ska också följa allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar och inte ladda upp material i kandidatkontot som kan vara kränkande, väcka förargelse, kan göra intrång i annans immateriella rättigheter, uppmanar till brott eller som kan anses stötande på annat sätt.

Du får inte använda tjänsterna på sätt som orsakar olägenhet eller skada för Randstad eller annan.

Du är ensamt ansvarig för all information som du laddar upp och kommunicerar genom kandidatkontot.

Du ansvarar för att uppgifter du lämnar i CV, personligt brev, intervjuer, under avstämningar eller på annat sätt till Randstad är korrekta och uppdaterade.

Randstad förbehåller sig rätten att utan kompensation och utan förvarning fritt plocka bort CV:s och ansökningshandlingar som Randstad anser innehålla olämpligt material, vara stötande, och/eller bryter mot Avtalet, svensk lag och/eller innebär intrång i annans immateriella rättighet.

3. randstads tillhandahållande av kandidatkontot

Kandidatkontot tillhandahålls normalt dygnet runt, alla dagar i veckan. Randstad garanterar dock inte att kandidatkontot är fritt från fel, avbrott eller ”buggar” under denna tid. Du är också medveten om och accepterar att tillgången till kandidatkontot är beroende, och påverkas, av t.ex. nätets kvalitet, Internetleverantörer och tredje parts server- och dataprestanda.

Från tid till annan utför Randstad underhåll på och uppgraderingar av sina system, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel i tillhandahållande av kandidatkontot.

Randstads ansvarar inte för störningar, avbrott, förseningar, driftsstopp för underhåll, haverier avseende online-tjänsterna eller andra problem som kan förekomma och/eller uppstå i driften och därmed i kandidatkontot.

4. ansvar

Randstad ansvarar inte under några omständigheter för följdskada eller indirekt skada såsom utebliven vinst, förlust av data eller andra förluster i samband med användningen av eller utebliven användning av kandidatkontot.

Randstad ska endast vara ansvarig för skador som beror på Randstads eget fel och åtar sig inget ansvar för någon tredje parts handling eller underlåtenhet till handling. Randstad ansvarar inte i något fall för skador eller förluster åsamkade dig som beror på Randstads skyldighet att följa tillämpliga lagar och regler, handling eller underlåtenhet av myndighet, krig, olycka, naturkatastrof, strejk, blockad, eller annan liknande omständighet, oavsett om Randstad ligger bakom sådan omständighet eller är föremål för den.

5. uppsägning

Avtalet gäller tills vidare. Du har rätt att när som helst avsluta ditt kandidatkonto och därmed säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Om du vill nyttja dina rättigheter, vänligen klicka här för tillgång till formuläret. När Randstad har tagit emot formuläret från dig kommer du, om du inte skickat det som inloggad, att kontaktas av Randstad för identifiering (t.ex. e-signering). Randstad har rätt att när som helt säga upp säga upp Avtalet och/eller sluta att tillhandahålla kandidatkontot.

randstad har rätt att spärra ditt kandidatkonto om;

(a) det kommer till Randstads kännedom eller Randstad annars har skälig anledning att anta att du använder eller kommer att använda kandidatkontot i strid mot Avtalet eller annars mot gällande lag eller föreskrift,

(b) det finns skälig anledning att befara att ditt kandidatkonto har missbrukats eller kommer att missbrukas,

(c) om du inte tillhandahållit korrekt, fullständig och uppdaterad information till kontot.

6. ändringar av villkoren

Randstad har rätt att när som helst ändra Avtalet och kommer att meddela dig om eventuella uppdateringar.

Om du använder ditt kandidatkonto efter det att en ändring har meddelats dig är du bunden av de nya villkoren i Avtalet.

7. tillämplig lag och tvist

Avtalet ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag utan hänsyn till dess regler om lagval.

Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av Stockholms tingsrätt i första instans.

Informationen uppdaterades: 12.12.2023