randstads arbete för bättre och tryggare arbetsliv.

För oss är det viktigt att påverka vårt samhälle positivt. I Sverige arbetar vi aktivt med arbetsmarknadsfrågor både i politiska forum och genom samarbeten med organisationer. Här kan du läsa om vårt ansvar i samhället.

mångfald, jämställdhet och inkludering.

På Randstad tror vi på mångfald, välmående och tillhörighet som tre avgörande byggstenar i att skapa ett inkluderande arbetsliv. Det här är vår syn.

läs mer

volontärarbete på arbetstid.

Randstad With Heart är ett globalt initiativ som ger våra 38 000 interna medarbetare världen över möjligheten att engagera sig i välgörande och ideella aktiviteter på arbetstid.

donationer till välgörande ändamål.

Varje kvartal ger Randstad en donation till olika föreningar och initiativ som bidrar till att främja människors hälsa, bidrar till kompetensutveckling, stöttar utsatta personer eller på andra sätt har en positiv inverkan på människors liv. Det är våra interna medarbetare som nominerat och därefter röstat fram var donationen ska gå.

läs mer

VSO: volunteering overseas.

Globalt har Randstad sedan 2004 ett samarbete med VSO (Volunteering Overseas). VSO skickar inte mat eller pengar till utvecklingsländer utan bistår i stället med kunskap och erfarenhet. Randstads partnerskap i samarbetet innebär bland annat att våra anställda, våra kandidater och hela vårt globala nätverk kan engagera sig genom att erbjuda sina kunskaper och kompetenser som volontärer eller genom att identifiera och rekrytera personer som vill arbeta som volontärer.

back on track.

Under covid-19-pandemins första månader varslade International Labour Organization att så många som hälften av världens arbetstagare riskerade att förlora sina jobb. I Sverige har arbetslösheten ökat markant och många av de människor vi är i kontakt med dagligen befinner sig just nu i den mest utmanande tid de någonsin kommer att uppleva i sin karriär. Randstad har förmånen att kunna hjälpa till där det behövs.

Genom initiativet Randstad Track som startades 2020 till följd av pandemin, har vi just nu ett extra stort fokus på våra kandidater. Krisen har drabbat både företag och människor på ett eller annat sätt, men allra hårdast har den slagit mot den enskilda individen. Vi vet hur viktigt arbetet är i en människas liv. Det är en plats att få växa, utmanas och känna samhörighet. Vårt viktiga uppdrag, att hjälpa människor till en meningsfull karriär där de får chans att nå sin fulla potential, och företag att växa med rätt kompetens, är än starkare i tider som dessa. Som ledande i vår bransch är det vårt ansvar att göra vad vi kan för att vi tillsammans ska ta oss starka ur det här.

läs om hur initiativet hjälpte caroline

clipper stad amsterdam.

Det rekonstruerade handelsfartyget De Amsterdam från 1854, stod klart att sjösättas år 2000. Frits Goldschmeding såg en möjlighet att skapa arbetstillfällen för unga genom att låta ungdomar delta i arbetet med att återskapa fartyget. Idag seglar Randstad-sponsrade Clipper Stad Amsterdam världen över och projektet fortsätter att hjälpa unga människor att komma in i arbetslivet genom att erbjuda praktikplatser inom sjöfart, hotell och restaurang.

compliance inom randstad.

Integritet och etiskt förhållningssätt är vägledande krafter bakom vårt personliga och professionella beteende. Som undertecknare av FN:s Global Compact strävar vi alltid efter att upprätthålla dess principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsstandarder, miljö och antikorruption, och vi har samarbeten internationellt och lokalt för att hantera dem.

läs mer