mångfald, jämställdhet och ett tryggt arbetsliv.

För oss är det viktigt att påverka vårt samhälle positivt. I Sverige arbetar vi aktivt med arbetsmarknadsfrågor både i politiska forum och genom samarbeten med organisationer. Här kan du läsa om vårt ansvar i samhället.

donationer till välgörande ändamål.

Varje kvartal ger Randstad en donation till olika föreningar och initiativ som bidrar till att främja människors hälsa, bidrar till kompetensutveckling, stöttar utsatta personer eller på andra sätt har en positiv inverkan på människors liv. Det är våra interna medarbetare som nominerat och därefter röstat fram var donationen ska gå.

volontärarbete på arbetstid.

Randstad With Heart är ett globalt initiativ som ger våra 38 000 interna medarbetare världen över möjligheten att engagera sig i välgörande och ideella aktiviteter på arbetstid.

VSO: volunteering overseas.

Globalt har Randstad sedan 2004 ett samarbete med VSO (Volunteering Overseas). VSO skickar inte mat eller pengar till utvecklingsländer utan bistår i stället med kunskap och erfarenhet. Randstads partnerskap i samarbetet innebär bland annat att våra anställda, våra kandidater och hela vårt globala nätverk kan engagera sig genom att erbjuda sina kunskaper och kompetenser som volontärer eller genom att identifiera och rekrytera personer som vill arbeta som volontärer.

clipper stad amsterdam.

Det rekonstruerade handelsfartyget De Amsterdam från 1854, stod klart att sjösättas år 2000. Frits Goldschmeding såg en möjlighet att skapa arbetstillfällen för unga genom att låta ungdomar delta i arbetet med att återskapa fartyget. Idag seglar Randstad-sponsrade Clipper Stad Amsterdam världen över och projektet fortsätter att hjälpa unga människor att komma in i arbetslivet genom att erbjuda praktikplatser inom sjöfart, hotell och restaurang.

compliance inom randstad.

Integritet och etiskt förhållningssätt är vägledande krafter bakom vårt personliga och professionella beteende. Som undertecknare av FN:s Global Compact strävar vi alltid efter att upprätthålla dess principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsstandarder, miljö och antikorruption, och vi har samarbeten internationellt och lokalt för att hantera dem.

läs mer