våra tjänster

Idag är både rätt kompetens och möjlighet till snabb anpassning viktiga framgångsfaktorer för att företag och organisationer ska vara konkurrenskraftiga.

Vi förstår våra kunders behov av både flexibilitet och rätt kompetens och hjälper företag och organisationer att vara konkurrenskraftiga oavsett om behovet handlar om flexibel personalstyrka, specialistkompetens på olika positioner eller professionell hjälp när marknadssituationen förändras.

Läs mer om våra olika tjänster eller kontakta oss för mer information.

  bemanning

  De flesta företag behöver någon gång ta in extra personal under en begränsad period. Det kan röra sig om föräldravikariat, sjukfrånvaro eller produktionstoppar. Randstad har i mer än 50 år levererat bemanningslösningar till stora som små företag. Våra konsultchefer är experter inom sitt yrkesområde och har ett brett kontaktnät som gör att vi snabbt kan leverera personal som matchar era behov.

  rekrytering

  Vi kan hjälpa dig med en smidig och träffsäker rekrytering. Vår välutvecklade och kvalitetssäkrade rekryteringsprocess gör att vi kan hitta de kandidater som matchar era behov och er företagskultur allra bäst. Oavsett om du vill ha hjälp med hela rekryteringsprocessen eller med delar av den kan vi hjälpa er att hitta er nya medarbetare.

  chefsrekrytering

  Nyckeln till framgång och lönsamhet är att anställa rätt person till rätt plats, speciellt i ledande positioner. Randstad har rekryterat chefer till ledande befattningar i decennier inom så väl privat sektor som offentlig verksamhet. Vi är en trygg och strategisk samarbetspartner som bidrar till att utveckla er organisation genom att hittar framgångsrika ledare med rätt egenskaper och kompetens. 

  inhouse services

  När det gäller mer omfattande volymlösningar för bemanning har Randstad utvecklat ett unikt koncept, Randstad Inhouse Services (RIS). Lösningen innebär en skräddarsydd HR-process; från rekrytering, urval och introduktion till planering, ledning och uppföljning. Resultatet är ökad produktivitet, minskad sjukfrånvaro och mer motiverade medarbetare. 

  omställning

  Vårt dotterbolag Antenn är specialister på omställning och prestationsutveckling. De stöttar genom coachning och har utvecklat ett metodiskt arbetssätt – den så kallade Antennmetoden. De arbetar med beprövade metoder, etiskt agerande och antagandet att den enskilda människans unika värde har en stark koppling till framgång.

  De kan hjälpa er att utvecklas och växa i förändring, att bli konkurrentkraftiga på marknaden och att vända förändringssituationer till något positivt.