rätt kompetens snabb anpassning.

Vi förstår behovet av flexibilitet och rätt kompetens. Våra tjänster gör dig konkurrenskraftig oavsett behov av flexibel personalstyrka, specialistkompetens eller stöd när marknaden förändras.

skicka en förfrågan

bemanning.

I mer än 50 år har vi levererat bemanning till stora som små företag. Genom att anlita oss för bemanning får du en flexibel personalstyrka och kan anpassa dina resurser.

läs mer

konsultlösningar.

Inom ekonomi, IT, Life Science och teknik är kompetensbristen större än någonsin. Våra konsultlösningar är en smart lösning när behovet av specialistkompetens är tidsbegränsat. Vi har konsulten du behöver, för tidsperioden du önskar.

läs mer

rekrytering

Randstad erbjuder en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess, ett stort nätverk, tester samt ett omfattande annonspaket för att rekrytera rätt kompetens för just din verksamhet.

läs mer

chefsrekrytering.

Rätt personal är nyckeln till framgång och lönsamhet, speciellt i ledande positioner. Med kvalitetssäkrad process och omfattande nätverk löser vi din chefsrekrytering.

läs mer

interim management.

För dig som behöver en tillfällig ledare i tider av förändring, för ett specifikt projekt, en föräldraledighet eller annan frånvaro av ledare kan vi erbjuda Interim Management.

läs mer

inhouse services.

Inhouse Services är ett bemanningskoncept med skräddarsydda lösningar för storskaliga behov. Konceptet bygger på LEAN och ger kostnadseffektiva lösningarna för flexibilitet.

läs mer

omställning.

Vårt dotterbolag Randstad RiseSmart är specialister på omställning och prestationsutveckling. De stöttar genom coachning och har utvecklat ett metodiskt arbetssätt.

läs mer