rätt kompetens snabb anpassning.

Vi förstår behovet av flexibilitet och rätt kompetens. Våra tjänster gör dig konkurrenskraftig oavsett behov av flexibel personalstyrka, specialistkompetens eller stöd när marknaden förändras.

skicka en förfrågan

bemanning

I mer än 50 år har vi levererat bemanning till stora som små företag. Genom att anlita oss för bemanning får du en flexibel personalstyrka och kan anpassa dina resurser.

läs mer

rekrytering

Randstad erbjuder en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess, ett stort nätverk, tester samt ett omfattande annonspaket för att rekrytera rätt kompetens för just din verksamhet.

läs mer

chefsrekrytering

Rätt personal är nyckeln till framgång och lönsamhet, speciellt i ledande positioner. Med kvalitetssäkrad process och omfattande nätverk löser vi din chefsrekrytering.

läs mer

inhouse services

Inhouse Services är ett bemanningskoncept med skräddarsydda lösningar för storskaliga behov. Konceptet bygger på LEAN och ger kostnadseffektiva lösningarna för flexibilitet.

läs mer

omställning

Vårt dotterbolag Antenn Consulting är specialister på omställning och prestationsutveckling. De stöttar genom coachning och har utvecklat ett metodiskt arbetssätt.

läs mer