e-postutskick jobb och karriär

Detta e-postutskick har utgivningsbevis från Mediemyndigheten.

  • E-postutskickets namn: Jobb och karriär
  • Tillhandahållare: Randstad Sweden Group AB (”Randstad”)
  • Utgivningsbevisnummer: Nr 24/00848
  • Ansvarig utgivare: Anna Svärdemo Alander

I e-postutskick Jobb och karriär kan förekomma innehåll som tillhandahålls av externa källor, t ex kunder och samarbetspartners – s k externt material. Sådant innehåll omfattas inte av grundlagsskyddet och därmed inte heller av Randstad utgivaransvar. Randstad ansvarar inte för innehållet i hyperlänkar som leder användare till webbplats som innehas av tredje man. Randstad ansvarar inte heller för innehållet på sådana webbplatser. Det innebär att utgivaransvaret endast omfattar det som finns direkt publicerat i e-postutskicket.

e-postutskick rekrytering och ledarskap

Detta e-postutskick har utgivningsbevis från Mediemyndigheten.

  • E-postutskickets namn: Rekrytering och ledarskap
  • Tillhandahållare: Randstad Sweden Group AB (”Randstad”)
  • Utgivningsbevisnummer: Nr 24/00847
  • Ansvarig utgivare: Anna Svärdemo Alander

I e-postutskick Rekrytering och ledarskap kan förekomma innehåll som tillhandahålls av externa källor, t ex kunder och samarbetspartners – s k externt material. Sådant innehåll omfattas inte av grundlagsskyddet och därmed inte heller av Randstads utgivaransvar. Randstad ansvarar inte för innehållet i hyperlänkar som leder användare till webbplats som innehas av tredje man. Randstad ansvarar inte heller för innehållet på sådana webbplatser. Det innebär att utgivaransvaret endast omfattar det som finns direkt publicerat i e-postutskicket.