vad är en chef?

En chef är en person som är ansvarig för alla delar av en specifik del i ett företag. Det finns många olika nivåer och avdelningar i många företag, vilket gör att det kan finnas många olika chefer. Som chef kan du vara ansvarig för hela företaget, en specifik avdelning eller en grupp medarbetare. Det handlar om att utöva uppgifterna som ligger inom ditt chefsområde, något som också innebär en större ansvar och att ha mandat att ta beslut i vissa frågor i förhållande till andra anställda. Det innebär också att anställa, avskeda, befordra och ge feedback till medarbetarna.

chef jobb
1

vad gör en chef?

Det beror på vilken chefsposition det handlar om, men en chef kan både ha rollen som verkställande direktör, men kan också ha en handledarroll. Det avgörs av saker som titel, arbetsuppgifter och vad det är för bolag eller organisation man arbetar för. Ett exempel på distinktionen mellan olika chefsroller är ledande chefer, som är ansvariga för att formulera företagets målsättning och vision. Som verkställande direktör, eller motsvarande toppchefsroll, är du ansvarig för att dessa målsättningar efterlevs och uppfylls. Det är inte alltid enkelt att dela in olika chefsroller i förutbestämda fack, men den som är ansvarig för specifika avdelningar på ett företag kan ha samma typ av ansvar. 

När det gäller handledare och deras chefsansvar, handlar det mer om att leda en mindre grupp medarbetare. Som handledare har man i uppdrag att säkerställa att gruppen eller teamets målsättning uppfylls, i enlighet med företagets kravställning. 

För att bli en framgångsrik chef behöver du ha bra ledarskapsegenskaper och en problemlösningsförmåga där du snabbt kan hitta lösningar på nya utmaningar, som ofta uppstår i ett företag. Att vara lösningsorienterad i grunden är en framgångsfaktor som chef. Men du behöver också ha karisma och vara service-minded för att lyckas med din kommunikation, både internt till medarbetare och externt till potentiella kunder eller samarbetspartners. 

Har du ledaregenskaper och en lösningsorienterade personlighet? Skulle chefsrollen kanske passa dig? Läs vidare för att lära dig mer om vad vilka kompetenser och erfarenheter du behöver ha för att utvecklas i en chefsroll. 

2

olika roller som chef

Att arbeta som chef kan innebära en rad olika saker. Du kan vara chef på ett mindre bolag och ha ett helhetsansvar, eller så kan du arbeta som chef på en större avdelning eller inom ett specifikt område i en organisation. Några olika typer av chefsjobb är:

leende man i kostym, tittar lite snett åt sidan
leende man i kostym, tittar lite snett åt sidan
3

att arbeta som chef

Som chef är man både ledare och ansvarig för att göra arbetsplatsen så stimulerande som möjligt för medarbetarna, för att på så sätt säkerställa ett bra och effektivt arbete och en organisation som klarar av att hantera utmaningar och nå målsättningar. Nedan kan du läsa mer om de arbetsuppgifter som kan vara aktuella i jobbet och rollen som chef. 

4

utbildning och kvalifikationer som chef

För att bli chef kan du starta med ett ingångsjobb på lägre nivå, för att samla erfarenhet och kompetens som krävs för att arbeta som chef. Du kan också behöva en viss utbildningsnivå: 

  • examen

Många företag kräver att anställda med chefsambitioner ska ha en akademisk bakgrund och åtminstone en kandidatexamen i något område, gärna inom något område som är relaterad till företagande. Men för den som vill arbeta som chef inom industrin kan en ingenjörsutbildning vara meriterande. 

  • masterexamen

Att läsa på mastersnivå innebär ett starkare CV när det kommer till utbildningsnivå för den som vill bli chef. Många större företag har krav på sina chefer att de har en mastersexamen, gärna inom ett ämne som är relevant för den verksamhet som företaget bedriver. 

  • arbetserfarenhet

Vid sidan om akademiska meriter är det viktigt med relevant arbetslivserfarenhet för att få ett jobb som chef. Därför är det många företag som rekryterar sina chefer internt. Det är ett sätt att säkra att chefen har en god insyn i hur verksamheten fortskrider i det dagliga arbetet. Man kan också jobba sig till en chefsroll inom sitt företag.

5

kunskaper och kompetens

Men det finns också konkreta kunskaper och egenskaper som är viktiga i rollen som chef och krävs för att få ett jobb i chefsposition:

6

vanliga frågor om att jobba som chef

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som chef.

7

bevaka jobb för chefsroller

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa jobbevakning