omställning och prestationsutveckling.

Februari 2020 bytte Antenn Consulting namn till Randstad RiseSmart. Randstad RiseSmart är ett auktoriserat omställningsföretag som erbjuder omställning, outplacement och karriärutveckling.

kontakta randstad risesmart

omställning när marknaden vänder.

Vid omställning av medarbetare krävs lösningar som beaktar både individens och företagets bästa. Randstad RiseSmart sina erfarna coacher ser till individens behov och kan matcha individen med lämpliga jobb och föreslå utvecklingsmöjligheter. Samtidigt möter Randstad RiseSmart företagens behov genom att agera effektivt med anpassade lösningar.

metod som leder till resultat.

Coachningen sker utifrån en väl beprövad metodik, där målet är att deltagaren så snabbt som möjligt ska hitta ett nytt arbete utifrån sin kompetens och sina önskemål. Och metoden leder till resultat – nära nio av tio har ett nytt arbete inom sex månader. Förklaringen är god förståelse för individen tillsammans med ett starkt jobbfokus och proaktivt arbetssätt där arbetsgivarnas lokala behov tidigt upptäcks.

kontakta oss.

Vi berättar gärna mer om hur Randstad RiseSmart kan hjälpa dig med omställning. Ring oss på 08-545 167 60 eller fyll i en offertförfrågan hos Randstad RiseSmart så kontaktar de dig. Du kan även läsa mer på www.randstadrisesmart.se.

till förfrågan

prestationsutveckling.

Inom ramen för vår tjänst prestationsutveckling gör vi människor medvetna om sitt beteende, sina kompetenser och förmågor i förhållande till företagets behov. Utifrån vad de drivs av och vad som motiverar dem sätter vi upp realistiska eftersträvansvärda mål. Vi coachar dem att förändra sitt beteende, men även att ställa relevanta krav på chefer och kollegor. En stor del av arbetet går ut på att få dem att förstå hur de påverkas av sin omgivning, och hur omgivningen påverkas av dem.

läs mer

artiklar om ledarskap.

  • så introducerar du nya medarbetare på distans
    så introducerar du nya medarbetare på distans En av de många utmaningar som företag världen över ställdes inför till följd av covid-19-pandemin var en stor ökning av antalet distansarbetare. Medan vissa arbetsgivare redan var bekanta med konceptet, var det för många företag en helt ny utmaning att hantera. Introduktionsprocessen är ett exempel. Arbetsgivare som anställer nya medarbetare på distans måste anpassa onboarding-processen så att den även fungerar för distansarbetare. Vi har tagit fram en guide som handlar om hur du lyckas med digital onboarding. Ladda ner den här.
  • så lyckas du med den digitala onboardingen
    så lyckas du med den digitala onboardingen Att säkerställa att dina nya medarbetare får den bästa möjliga starten hos dig är avgörande för aspekter såsom motivation, engagemang och viljan hos medarbetaren att stanna kvar hos dig. Därför är en omfattande och kvalitativ onboarding av högsta vikt. Men hur lyckas man egentligen med det nu när vi inte träffas i lika hög utsträckning som tidigare, och hur får du dina nya medarbetare att känna engagemang och tillhörighet till organisationen?
  • så får du nya kollegan att känna sig välkommen på distans
    så får du nya kollegan att känna sig välkommen på distans Att få nya medarbetare att känna sig välkomna och inkluderade redan från dag ett är ett drömscenario för de allra flesta ledare och chefer som utökar teamet med nya talanger. Det är dessutom avgörande för aspekter såsom motivation, engagemang och viljan hos medarbetaren att stanna kvar hos sin nya arbetsgivare.