generellt om randstads behandling av personuppgifter

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Randstad Sweden Group AB och dess koncernbolag i Sverige. Med Randstad avses i denna information även Randstad Risesmart AB om inte annat anges. Randstad Sourceright AB omfattas inte av denna information. Randstad ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Att skydda dina personuppgifter och integritet är en del av våra anställdas vardagliga jobb. Randstad kan få tillgång till dina personuppgifter på olika sätt och behandlar personuppgifter om olika kategorier av registrerade, t.ex. kandidater, konsulter, övriga anställda och kontaktpersoner hos kunder och leverantörer. När du kommer i kontakt med Randstad, och vi kommer att behandla personuppgifter avseende dig, kommer du vid sådan kontakt att få information om den specifika behandlingen och i tillämpliga fall inhämtas ditt samtycke. Till exempel tillhandahålla information om behandlingen av personuppgifter avseende kandidatkonto (när du registrerat CV hos oss) i samband med att konto registreras.

Avseende användning av cookies på Randstads webbplatser, se Randstads riktlinjer för cookies.

integritetspolicy för olika intressegrupper

Randstad har olika integritetspolicys beroende av om du är anställd, kandidat, individ från kund eller leverantör.

dina rättigheter

Om du har några funderingar kring Randstads personuppgiftsbehandling kan du kontakta Randstads dataskyddsombud, dataskyddsombud@randstad.se.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av behandlingen som avser dig eller utöva rätten till s.k. dataportabilitet. Vidare kan du invända mot Randstads behandling av dina personuppgifter som baseras på intresseavvägning om du inte anser att Randstad har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna.

nyttja dina rättigheter

nyttja dina rättigheter – jag har kandidat konto registrerat

Här kan du logga in på ditt konto och få tillgång till ett digitalt formulär för att nyttja dina rättigheter.

nyttja dina rättigheter – jag har inte ett kandidat konto registrerat

Om du inte har ett konto, vänligen klicka här för tillgång till formuläret. När Randstad har tagit emot formuläret från dig kommer du, om du inte skickat det som inloggad, att kontaktas av Randstad för identifiering (t.ex. e-signering).

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att Randstad behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

avprenumerera nyhetsbrev och jobbevakningar

Önskar du inte längre att få våra nyhetsbrev, bloggaviseringar och jobbevakningar kan du enkelt avprenumerera eller ändra prenumerationen genom att klicka på länken i respektive mejl.