vem är du?

hur vi behandlar dina personuppgifter och skyddar din integritet i olika situationer.

din integritet spelar roll för oss

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Randstad Sweden Group AB och dess koncernbolag i Sverige. Med Randstad avses i denna information även Randstad Risesmart AB om inte annat anges. Randstad Sourceright AB omfattas inte av denna information. Randstad ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och Randstads dataskyddspolicy.

Att skydda dina personuppgifter och integritet är en del av våra anställdas vardagliga jobb. Randstad kan få tillgång till dina personuppgifter på olika sätt och behandlar personuppgifter av olika kategorier av registrerade, till exempel kandidater, konsulter, övriga anställda och kontaktpersoner hos kunder och leverantörer. När du kommer i kontakt med Randstad, och vi kommer att behandla personuppgifter avseende dig, kommer du vid sådan kontakt att få information om den specifika behandlingen och i tillämpliga fall inhämtas ditt samtycke. Till exempel tillhandahålla information om behandlingen av personuppgifter avseende kandidatkonto (när du registrerat CV hos oss) i samband med att konto registreras.

Avseende användning av cookies på Randstads webbplatser, se Randstads riktlinjer för cookies.