randstad employer brand research

Världens största oberoende employer branding-undersökning. Den ger dig färska trender, skarpa observationer och värdefulla insikter inom området som kan hjälpa dig att bygga ett starkt employer brand för att vinna kampen om kompetensen.

arbetsmarknadens trender.

Är du nyfiken på hur trenderna på arbetsmarknaden förändrats över åren, eller vilka företag som tidigare utsetts till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare? Randstad Employer Brand Research har genomförts i Sverige i nio år. Se tidigare års rapporter i vårt arkiv nedan.