vad är en projektledare?

Som projektledare är din viktigaste uppgift att planera och genomföra projekt. Projektledarens arbetsuppgifter skiljer sig åt beroende på bransch och företag men man är alltid den sammanhållande länken som driver projektet och leder arbetet i projektgruppen. Ett projekt har ett tydligt mål och projektledaren har huvudansvaret för projektets tidplaner, leveranser och ekonomiska ramar. 

Projektledarens ansvar är, att som högsta ansvarig, se till att projektets leveranser sker med rätt kvalité, vid rätt tidpunkt och till budgeterad kostnad. Det betyder att du ansvarar för att bestämma projektets omfattning och resurser som krävs för att genomföra och slutföra projektet. Du ansvarar också för att hantera det team och resurser som tilldelats dig. Du leder och motiverar arbetsgruppen som ofta består av personer med olika kompetenser. Som projektledare tar du hand om konkreta och avgörande delar som planering och budgetering. 

projektledare jobb
1

vad gör en projektledare?

Projektledaren är personer som tycker om att arbeta i en komplex och dynamisk miljö. När du arbetar som projektledare inspirerar du andra att nå mål och uppnå resultat. Du skiftar mellan helheten och mindre detaljer – vilket är en avgörande färdighet för projektets framgång. Det betyder att du är ansvarig för att komma med spelplanen för att genomföra ett projekt, skapa tidsplan och definiera aktiviteter för varje teammedlem som leder till att målet uppnås.

Till skillnad från andra yrken där du kanske arbetar mer mot en specifik bransch, finns projektledare inom de flest branscher. Till exempel kan det handla om att tillhandahålla projektplaner i byggprojekt, hjälpa till med marknadsföring eller stödja IT-branschen med projektutveckling. 

Skulle du och din ledarskapsförmåga passa att arbeta som projektledare? Läs då vidare för att ta reda på vilka kompetenser och kvalifikationer du behöver för att trivas i en projektledarroll.

lediga jobb projektledare
2

genomsnittlig lön som projektledare

Marknadslönen 2022 ligger enligt Unionen mellan 36 000 - 60 000 kr per månad

projektledare som sitter framför datorn vid sitt skrivbord
projektledare som sitter framför datorn vid sitt skrivbord
3

olika roller av projektledare

Projektledning är ett brett område där du kan specialisera dig inom olika områden beroende på vad du föredrar och har intresse för. Här är några typer av projektledare:

 

4

att jobba som projektledare

När du är projektledare tillämpar du en uppsättning principer som styr projektgenomförandet. Det betyder att du måste dela upp projektet i dagliga uppgifter och milstolpar för ditt team. Läs vidare för att upptäcka en projektledares dagliga arbetsuppgifter.

5

utbildning och kvalifikationer som projektledare

För att jobba som projektledare måste man i allmänhet ha både utbildning och erfarenhet inom det område man vill arbeta, oavsett om du arbetar tillfälligt eller permanent som projektledare.

Det finns projektledarutbildningar som innehåller projektmetodik och ledarskap på yrkeshögskola. Inom vissa utbildningar kan du kombinera fackkunskaper med utbildning i projektledning.

 

6

färdigheter och kompetenser

Bortsett från utbildningskvalifikationer behöver du dessa färdigheter för att bli en bra projektledare

  • förhandlingsförmåga

När du är projektledare måste du vara en bra förhandlare, till exempel när det uppstår problem eller mer resurser behövs. Förhandlingsfärdigheter hjälper dig också att få alla intressenter ombord gällande dina strategiska planer.

  • organisationsförmåga

När du är projektledare har du många uppgifter att utföra. Därför är förmågan att organisera en bra egenskap. Det hjälper dig att göra flera uppgifter eftersom du kan prioritera ansvar och dela upp projekt i hanterbara faser.

  • problemlösningsförmåga

Med problemlösningsförmåga kan du hitta ett strukturerat tillvägagångssätt för att hantera problem som uppstår under projektprocessen. Det gör det också möjligt för dig att minska riskerna och att nå resultat.

  • datorkunskaper

Du behöver grundläggande datorkunskaper för att driva till exempel projekthanteringssystem och kunna organisera dina team med schemaläggningssystem. Ibland måste du också analysera data med hjälp av kalkylblad.

  • kommunikation och interpersonell förmåga

Att ha en bra kommunikationsförmåga är en viktig egenskap hos projektledaren. Att kunna anpassa hur man kommunicerar med olika personer och hur man hanterar olika typer av information kan vara kritiskt under projektets gång så att det inte sker missförstånd eller förseningar. Man vill också att kommunikationen ska gå smidigt så att man inte behöver lägga extra tid på att se till att information kommer fram på rätt sätt. 

7

vanliga frågor om att arbeta som projektledare

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som projektledare.

8

bevaka jobb för projektledare

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

 

skapa jobbevakning