introduktion

Denna integritetspolicy beskriver vilka vi är, i vilka syften vi kan använda dina personuppgifter, hur vi hanterar dem, vilka vi kan dela dem med, var de kan överföras och vilka dina rättigheter är. 

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Randstad Sweden Group AB och dess koncernbolag i Sverige. Med Randstad avses i denna information även Randstad Risesmart AB om inte annat anges. Randstad Sourceright AB omfattas inte av denna information. Randstad ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och Randstads dataskyddspolicy.

Att skydda dina personuppgifter och integritet är en del av våra anställdas vardagliga jobb. Randstad kan få tillgång till dina personuppgifter på olika sätt och behandlar personuppgifter om olika kategorier av registrerade, t.ex. kandidater, konsulter, övriga anställda och kontaktpersoner hos kunder och leverantörer. När du kommer i kontakt med Randstad, och vi kommer att behandla personuppgifter avseende dig, kommer du vid sådan kontakt att få information om den specifika behandlingen och i tillämpliga fall inhämtas ditt samtycke. Till exempel tillhandahålla information om behandlingen av personuppgifter avseende kandidatkonto (när du registrerat CV hos oss) i samband med att konto registreras.

besökare

När du besöker vår webbplats eller en Randstad-app samlar vi in viss information om din enhet, din webbläsare och hur du använder vår webbplats. Vi kan använda cookies för att samla in dessa personuppgifter.  

Cookies är små textfiler som sparas på din enhet när du besöker vår webbplats. Cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg dina handlingar och preferenser (till exempel ditt val av språk) och känna igen dig när du återvänder, så att vi kan analysera trender, fastställa dina intresseområden och administrera vår webbplats för att påskynda navigeringsprocessen och göra din upplevelse av webbplatsen mer effektiv.

När du besöker vår webbplats samlar vi in information som rör din enhet, din webbläsare och hur du navigerar i vårt webbplatsinnehåll, t.ex:

 • Din enhets IP-adress (Internet Protocol).
 • IP-adressen för din Internetleverantör.
 • Enhetens skärmupplösning
 • Enhetstyp (unika enhetsidentifierare).
 • Version av webbläsare och operativsystem.
 • Geografisk plats (endast land).
 • Valda språk
 • Datum och tid för åtkomst till webbplatsen.
 • Den internetadress från vilken du länkades direkt till vår webbplats.
 • Det kontrollsystem som du använder.
 • De delar av webbplatsen som du besöker.
 • De sidor på hemsidan du har besökt och information du har tittat på.
 • De hyperlänkar du har klickat på.
 • Det material som du skickar till eller laddar ner från vår webbplats.

Om du väljer att ladda ner våra rapporter eller white papers, prenumerera på vårt nyhetsbrev, evenemang och aviseringar eller skicka in en förfrågan kan vi be dig att fylla i ett formulär med information som namn, e-postadress, arbetstitel och företag. Från och med det ögonblick då du utför någon av de ovannämnda åtgärderna kommer vi att kunna relatera den information som anges ovan om din enhet, din webbläsare och det sätt på vilket du navigerar på innehållet på vår webbplats direkt till dig.

randstad behandlar dina personuppgifter endast för följande ändamål

 • För att hantera webbplatsen och för systemadministration (t.ex. även för att diagnostisera tekniska problem och analysera trafiken till vår webbplats):
  baserat på den rättsliga grunden (a) berättigat intresse av att hantera vår webbplats, marknadsföring och kommunikationsstrategi, och/eller (b) Om (a) inte är möjligt på grund av att lokal tvingande lagstiftning kräver det, kan detta endast i dessa begränsade fall baseras på ett samtycke.
 • För webbanalys, för att optimera användarupplevelsen (analysera hur våra sidor besöks, analysera trender, observera och mäta hur våra besökare engagerar sig på vår webbplats) och kvaliteten på det innehåll som tillhandahålls dig (t.ex. jobbannonser):
  baserat på den rättsliga grunden (a) berättigat intresse av att hantera vår webbplats, marknadsföring och kommunikationsstrategi, och/eller (b) Om (a) inte är möjligt på grund av att lokal tvingande lagstiftning kräver det, kan detta endast i dessa begränsade fall baseras på ett samtycke.
 • Om du väljer att ladda ner våra rapporter eller white papers eller att prenumerera på nyheter, evenemang och aviseringar eller fyller i webbformulär kommer vi att använda den information du ger oss för att skicka dig det begärda innehållet, för att kommunicera med dig (inklusive, om du godkänner det, för att skicka dig relaterad information som kan vara av intresse för dig) och för att förbättra vår marknadsförings- och kommunikationsstrategi:
  Randstad kan skicka white papers, nyhetsbrev, evenemang och aviseringar om du har gett ditt samtycke till detta. Om du inte längre är intresserad av dessa meddelanden från Randstad kan du alltid välja att inte längre ta emot sådan kommunikation. 
 • För att hantera specifika förfrågningar:
  baserat på den rättsliga grunden a) berättigat intresse av att förbättra vår webbplats och vår marknadsförings- och kommunikationsstrategi, b) Om a) inte är möjligt på grund av att lokal tvingande lagstiftning kräver det, kan detta endast i dessa begränsade fall baseras på ett samtycke.
 • Samarbete med brottsbekämpande organ/domstolar, hantering av rättsliga tvister/krav:
  Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Randstads berättigade intressen, som omfattar skydd av företagets tillgångar, skydd av företagets rättsliga intressen och hantering av rättsliga anspråk/tvister.

Mer information om vilka cookies vi använder, i vilket syfte och ytterligare inställningar för att konfigurera eller radera cookies, finns i vår cookiepolicy.

kandidat

Din personliga integritet och säkerhet för dina personuppgifter är viktig för Randstad Sweden AB och dess koncernbolag i Sverige (”Randstad”, ”vi” eller ”oss”) som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och Randstads dataskyddspolicy. Randstad Sourceright AB och Randstad RiseSmart AB omfattas inte av denna policy. Att skydda dina personuppgifter och integritet är en del av våra anställdas jobb. Randstad är som personuppgiftsansvarig ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och hur och för vilka ändamål den görs. 

personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Inom Randstadkoncernen kan följande bolag vara personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i kandidatkontot:

 • Randstad Sweden Group AB, org.nr. 556089-6572
 • Randstad AB, org.nr. 556242-1718

Bolagen har ett gemensamt dataskyddsombud och du behöver endast använda en kontaktväg om du har frågor och funderingar kring Randstads personuppgiftsbehandling. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på

vilka personuppgifter vi behandlar i ditt kandidatkonto och hur de samlas in

När du registrerar ditt CV hos Randstad, och därmed registrerar ett kandidatkonto, kommer Randstad behandla personuppgifter om dig och hur du använder våra tjänster. De personuppgifter som behandlas när du registrerar ett kandidatkonto är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och uppgifter i CV, som t.ex. arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsplatser, personnummer, intyg och fotografi och eventuellt andra uppgifter du frivilligt lämnar till oss.

Ett kandidatkonto kan skapas av dig via vår hemsida, eller av Randstad på din uppmaning efter t.ex. telefonsamtal mellan dig och Randstads personal. Vi samlar in och behandlar personuppgifter:

 • Som du själv lämnar i samband med att du skapar konto (eller lämnar till Randstad för att vi ska kunna skapa konto åt dig),
 • Som vi inhämtar från dig under den tid du har ett kandidatkonto, t.ex. uppgifter om karriärambitioner, personliga och sociala egenskaper, branscher du vill jobba inom, önskade arbetstider, för att bistå med information för dina lagliga rättigheter enligt Uthyrningslagen (2012:854) etc.
 • Som vi hämtar från andra källor, t.ex. uppgifter från referenter du angett.

det här använder vi vi personuppgifterna i ditt kandidatkonto till

Randstad behandlar dina personuppgifter endast för de syften som anges nedan:

 • Att tillhandahålla och administrera tjänsterna du begärt genom att skapa kandidatkonto, dvs. att hitta lämpliga uppdrag för dig:
  Nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig.
 • Att behandla tilläggsinformation från referenter: 
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att hitta rätt kandidat.
 • Att hantera förfrågningar som du ställer till vår support: 
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att kandidaterna kan kommunicera med oss.
 • Att genomföra en kreditupplysning om den är nödvändig för tjänsten eller uppdraget du har sökt: 
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att kandidaten är lämplig kandidat för tjänsten eller uppdraget.
 •  Att utföra marknadsanalyser, systemtester, affärs- och metodutveckling: 
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att tjänsterna och våra system möter kandidaternas och våra kunders behov över tid.
 • Att kunna hantera Randstads skyldigheter gentemot dig eller berörd individ, att hantera ärenden om påstådd diskriminering: 
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Att tillhandahålla direktmarknadsföring och erbjudanden från Randstad: 
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att upprätthålla goda kandidatrelationer. Du kan alltid avsäga dig direktreklam och erbjudanden från oss, se nedan under dina rättigheter.
 • Att behandla information om tidigare placeringar om uthyrd person till kundföretag på en och samma driftsenhet: 
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att bistå med information till både kandidat (och leverantör om relevant) och kund för dess lagliga rättigheter och skyldigheter.

behandling av ytterligare personuppgifter under uppdrag/processer

När vi utför tjänster till dig kan vi på grund av krav från våra kunder och/eller lagstiftning komma att behandla ytterligare personuppgifter om dig. Det kan till exempel handla om personlighetstester, uppgift om du har genomfört alkohol- eller drogtest, bakgrundkontroller och hälsokontroll. Du kommer inför inhämtande av sådana personuppgifter att få information om behandlingen och i tillämpliga fall får du lämna ditt samtycke.

Vi kommer kontrollera straffrättslig historik som förutsätter särskilt godkännande från dig.  Vi kommer inte att behandla dessa uppgifter i någon form, men kan muntligen komma att stämma av resultatet med vår kund.

I samband med de tjänster vi tillhandahåller åt dig behandlar vi dina personuppgifter för att efterleva lagar och regler, inklusive men inte begränsat till nationell och internationell sanktionslagstiftning, såsom antiterroristdirektiven.

För det fall du blir anställd hos Randstad kommer du att bli informerad om den ytterligare behandling av personuppgifter som kommer att ske under och i samband med din anställning.

vem vi delar med oss av dina personuppgifter till

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till andra bolag inom Randstad och underleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. leverantörer av drift och support av våra system. Randstad är fortsatt ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi eller underleverantör utför på Randstads uppdrag och underleverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger. Delning av personuppgifter inom Randstad eller till underleverantör sker för att uppfylla avtalet mellan oss, dvs. för att vi ska kunna tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till dig.

När vi delar med oss av personuppgifter enligt ovan kan personuppgifter överföras till bolag såväl inom som utom EES. All sådan överföring är baserad på gällande lag och om behandlingen görs utanför EES kommer vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. EU-kommissionens modellklausuler för sådan överföring eller att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå.

Personuppgifter om dig kommer också att delas med Randstads kund(er) i de fall det behövs för att kunna utföra våra tjänster till dig, dvs. att hitta en anställning eller uthyrning för dig hos kund. Om vi lämnar dina personuppgifter till vår kund är kunden självständigt personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter efter sådant mottagande från oss.

hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till varför personuppgifterna samlades in. Det innebär att olika uppgifter kan komma att sparas olika länge.

Ditt kandidatkonto, och övriga personuppgifter vi behandlar avseende dig, kommer att gallras om du inte varit aktiv under 36 månader (t.ex. genom att uppdaterat kontaktuppgifter, sökt arbete eller kontaktat Randstad via andra kanaler). Uppgifter som har hämtats in i ramen för en kreditbedömning gallras efter tre månader. Om du har varit slutkandidat för ett uppdrag sparas vissa generella uppgifter om dig samt referenser, intervjuanteckningar och testresultat för det specifika uppdraget i 5 år efter att det specifika uppdraget mot vår kund har avslutats för att vi ska kunna uppfylla alla våra åtaganden. Uppgifter som rör ärenden om påstådd diskriminering sparas enligt lag och branschstandard. 

Uppgifter om eventuella hälsokontroller, genomförda alkohol- eller drogtester och bakgrundskontroller sparas under kortare tid. Du kommer att få detaljerad information om detta i samband med att sådana uppgifter samlas in.

Om du blir anställd konsult hos Randstad kommer du inför din anställning få information om gallring av dina personuppgifter som anställd.

säkerhet

Randstad har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Randstad anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Randstad regler för informations- och IT-säkerhet, interna policys avseende behandling av personuppgifter och andra interna föreskrifter och riktlinjer som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
 • Rätt till radering – Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig en intresseavvägning, om du inte anser att Randstad har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Rätten att invända gäller också behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

Läs gärna mer om rättigheterna här: 
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/

Om du har ett kandidat konto hos Randstad, vänligen klicka här. Genom att du loggar får du tillgång till ett digitalt formulär för att nyttja dina rättigheter.

Om du inte har ett kandidat konto, vänligen klicka här för tillgång till formuläret. När Randstad har tagit emot formuläret från dig kommer du att kontaktas av Randstad för identifiering (t.ex. e-signering).

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Randstad behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning

anställd

Din personliga integritet och säkerheten kring hanteringen av dina personuppgifter är viktig för Randstad Sweden Group AB och dess koncernbolag i Sverige (”Randstad”, ”Koncern” ”vi” eller ”oss”). Med Randstad avses i denna information även Randstad RiseSmartAB. Randstad Sourceright AB omfattas däremot inte. Randstad ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och Randstads dataskyddspolicy. Att skydda dina personuppgifter och din integritet är en del av våra anställdas arbete. Randstad är som personuppgiftsansvarig ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och hur och för vilka ändamål den görs.

personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter 

Inom Koncernen kan följande bolag vara personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter under din anställning:

 • Randstad Sweden Group AB, org.nr. 556089-6572
 • Randstad AB, org.nr. 556242-1718
 • Randstad RiseSmart AB, org.nr. 556517-7143
 • Randstad External Management, org.nr. 559458-8369

Koncernen har ett gemensamt dataskyddsombud och du behöver endast använda en kontaktväg om du har frågor och funderingar kring Randstads personuppgiftsbehandling. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@randstad.se.

vilka personuppgifter vi behandlar under din anställning och hur de samlas in

När du är anställd hos Randstad kommer Randstad behandla personuppgifter om dig. De personuppgifter som behandlas när du är anställd hos Randstad är:

 • dina kontaktuppgifter, såsom namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.
 • personlig information, såsom födelsedatum, kön, personnummer, samordningsnummer.
 • information du lämnade i samband med din ansökan, såsom CV, testresultat, uppgifter som tillhandahållits av referenter, intyg.
 • information kring din anställning, såsom befattning, anställningsform, facklig tillhörighet och annan avtalsinformation.
 • information kring dina arbetsrelaterade färdigheter, såsom språkkunskaper.
 • information kring ditt uppdrag hos kund, såsom befattning, timmar du har arbetat, information om tidigare placeringar som uthyrd person till kundföretag på en och samma driftsenhet. 
 • information kring din personliga utveckling under din anställning, såsom uppgifter från medarbetarsamtal.
 • finansiell information såsom löneuppgifter och bankkontoinformation. 
 • skatterelaterade uppgifter, såsom löneuppgifter, sjukfrånvaro, tjänstledighet, veckoarbetstid.
 • uppgifter avseende förmåner.
 • information kring ditt medborgarskap, uppehålls- och arbetstillstånd.
 • information kring funktionshinder och hälsorelaterad information.
 • resultat av drogtester, hälsokontroller, kreditkontroller, kontroll av brottsregister och andra bakgrundskontroller som genomförs under din anställning eller genomfördes under din ansökan.
 • övrig information som du frivilligt lämnar till oss, såsom information till anhöriga för nödsituationer.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter:

 • Som du själv lämnar i samband med att du har ingått i en anställningsprocess.
 • Som vi inhämtar från dig under den tid du är anställd.
 • Som vi hämtar från andra källor, t.ex. uppgifter från myndigheter, våra kunder eller referenter du angett under din anställningsprocess.

det här använder vi personuppgifterna till i samband med din anställning

Randstad behandlar dina personuppgifter endast för de syften som anges nedan.

 • Att kunna fullgöra anställningsavtal mellan dig och Randstad, till exempel att beräkna och betala ut lön och hantera dina förmåner: Nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig enligt ditt anställningsavtal med Randstad.
 • Att kunna bedriva Randstads verksamhet effektivt som du rimligen kan förvänta dig från Randstad, till exempel fakturering till Randstads kunder, deltagarlista för interna händelser, (intern) revision, installation av interna system och andra åtgärder som är nödvändiga för att skydda vår konfidentiella information: Nödvändigt för vårt berättigade intresse att kunna bedriva Randstads verksamhet effektivt
 • Att hantera förfrågningar som du ställer till vår support: Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att du kan kommunicera med oss.
 • Att genomföra alkoholtester, drogtester och hälsokontroller för att säkerställa en säker arbetsmiljö och efterleva Arbetsmiljölagen: Nödvändigt för att fullgöra Randstads rättsliga förpliktelse.
 • Att genomföra en kreditupplysning om den är nödvändigt för tjänsten eller uppdraget du har sökt: Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att individen är lämplig kandidat för tjänsten eller uppdraget.
 •  Att genomföra kontroll av brottsregister och andra bakgrundskontroller: Uttryckligt godkännande som du är fri att ge vid varje tillfälle.
 • Att kunna ge referens efter din anställning hos Randstad upphört: Nödvändigt för vårt berättigade intresse att kunna ge dig referens.
 • Att efterleva lagkrav från Bokföringslagen och Lagen om anställningsskydd, till exempel att säkerställa betalning av dina skatter, och krav från lag och kollektivavtal angående Randstads pensionsåtaganden mot dig: Nödvändigt för att fullgöra Randstads rättsliga förpliktelse.
 • Att kunna hantera Randstads skyldigheter gentemot dig eller berörd individ, att hantera ärenden om påstådd diskriminering, betalningskrav och övriga hanteringar av tvister: Nödvändigt för vårt berättigade intresse att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Att utföra marknadsanalyser, systemtester, affärs- och metodutveckling: Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att tjänsterna och våra system möter anställdas och våra kunders behov över tid.
 • Att behandla information om tidigare placeringar av uthyrd person till kundföretag på en och samma driftsenhet: Nödvändigt för vårt berättigande intresse att bistå med information till både anställd och kund för dess lagliga rättigheter och skyldigheter enligt Uthyrningslagen (2012:854).
 • I samband med din anställning behandlar vi dina personuppgifter för att efterleva lagar och regler, inklusive men inte begränsat till nationell och internationell sanktionslagstiftning, såsom antiterroristdirektiven.

vem vi delar med oss av dina personuppgifter till

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till andra bolag inom Randstad/Koncernen och underleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. leverantörer av drift och support av våra system. Randstad är fortsatt ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi eller underleverantör utför på Randstads uppdrag och underleverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger. Delning av personuppgifter inom Randstad eller till underleverantör sker för att uppfylla avtalet mellan oss, dvs. för att vi ska kunna tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till dig.

Personuppgifter om dig kommer också att delas med Randstads kund eller dess samarbetspartner i de fall det behövs i samband med uppdrag för kunden. Om vi lämnar dina personuppgifter till vår kund är kunden självständigt personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter efter sådant mottagande från oss. 

På grund av rättsliga förpliktelser lämnas uppgifter om inkomst och skatteavdrag till skatte- och pensionsmyndigheterna eller andra myndigheter. Vissa uppgifter behandlas av bolag som har till uppgift att administrera Randstads lönesystem och lönehantering. Dina uppgifter kan komma lämnas till försäkringsbolag och/eller mäklare i syfte att administrera försäkrings- och pensionslösningar.

När vi delar med oss av personuppgifter enligt ovan kan personuppgifter överföras till bolag såväl inom som utom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EES”). All sådan överföring är baserad på gällande lag och om behandlingen görs utanför EES kommer vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. EU-kommissionens modellklausuler för sådan överföring eller att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå.

hur länge vi sparar dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till varför personuppgifterna samlades in. Det innebär att olika uppgifter kan komma att sparas olika länge. Randstad lagrar dina uppgifter under den tid du är anställd hos Randstad. Dina personuppgifter kommer att gallras inom 1 år efter din anställning hos Randstad har upphört med undantag för de personuppgifter som måste lagras under längre tid enligt till exempel Bokföringslagen eller på grund av åtaganden mot dig eller kund. Uppgifter som behövs för att ge ut en referens sparas 2 år efter din anställning har upphört. Uppgifter som rör ärenden om påstådd diskriminering, betalningskrav och övriga hanteringar av tvister sparas efter ärenden är nedlagt, förpliktelsen har avslutats samt följer lag och branschstandard. 

säkerhet

Randstad har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Randstad anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Randstad regler för informations- och IT-säkerhet, interna policys avseende behandling av personuppgifter och andra interna föreskrifter och riktlinjer som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter: 

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.   
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.  
 • Rätt till radering – Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig en intresseavvägning, om du inte anser att Randstad har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Rätten att invända gäller också behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring. 

Läs gärna mer om rättigheterna här: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att Randstad behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

kund eller leverantör

Din personliga integritet och säkerheten för dina personuppgifter är viktig för Randstad Sweden Group AB och dess koncernbolag i Sverige (”Randstad”, ”vi” eller ”oss”). Med Randstadbolag avses i denna information även Randstad RiseSmart AB. Randstad Sourceright AB omfattas däremot inte. Randstad ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och Randstads dataskyddspolicy. Att skydda dina personuppgifter och din integritet är en del av våra anställdas jobb. Randstad är som personuppgiftsansvarig ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och hur och för vilka ändamål den görs.

personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Inom Randstadkoncernen kan följande bolag vara personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter:

 • Randstad Sweden Group AB, org.nr. 556089-6572
 • Randstad AB, org.nr. 556242-1718
 • Randstad RiseSmart AB, org.nr. 556517-7143
 • Randstad External Management AB, org,nr 559458-8369

Bolagen har ett gemensamt dataskyddsombud och du behöver endast använda en kontaktväg om du har frågor och funderingar kring Randstads personuppgiftsbehandling. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@randstad.se.

vilka personuppgifter vi behandlar och hur de samlas in

I samband med ett nuvarande eller potentiell affärsförhållande mellan Randstad och en nuvarande eller potentiell kund eller leverantör kommer Randstad behandla personuppgifter om dig som är kontaktperson hos en nuvarande eller potentiell kund eller leverantör. De personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter, såsom namn, telefonnummer, e-postadress samt signatur, jobb titel / roll, organisationsnummer, information om tidigare placeringar av uthyrd person som är anställd eller från leverantör till kundföretag på en och samma driftsenhet och annan information som är relevant för vårt affärsförhållande.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter:

 • Som du själv lämnar i samband med affärsförhållandet mellan Randstad och din organisation,
 • Som vi inhämtar från dig under den tid du har ett kundkonto, t.ex. uppgifter om namn.
 • Som vi hämtar från andra källor, t.ex. tredjepartstjänster som tillhandahåller jobbannonsdata.
 • Som du som leverantör lämnar i samband mellan affärsförhållandet mellan Randstad och din organisation i uthyrningsuppdrag. Här gäller även reglerna i Integritetspolicy för kandidat.

det här använder vi personuppgifterna till

Randstad behandlar dina personuppgifter endast för de syften som anges nedan.

 • Att tillhandahålla och utveckla en nuvarande eller framtida affärsrelation med våra nuvarande eller potentiella kunder och leverantörer: 
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att tillhandahålla och utveckla en nuvarande eller framtida affärsrelation med våra nuvarande eller potentiella kunder och leverantörer.
 • Att tillhandahålla och hantera avtalsförhållandet mellan Randstad och kunder och leverantörer: 
  Nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot Randstads kunder och leverantörer.
 • Att tillhandahålla och administrera tjänsterna du som kund har begärt genom kundkontot: 
  Nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig.
 • Att utföra marknadsanalyser, systemtester, affärs- och metodutveckling: 
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att tjänsterna och våra system möter kandidaternas, anställdas och våra kunders behov över tid.
 • Att tillhandahålla direktmarknadsföring och erbjudanden från Randstad: 
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att upprätthålla goda kandidatrelationer. Du kan alltid avsäga dig direktreklam och erbjudanden från oss, se nedan under dina rättigheter.
 • Att behandla information om tidigare placeringar som uthyrd till kundföretag på en och samma driftsenhet: 
  Nödvändigt för vårt berättigande intresse att bistå med information till både anställd och från leverantör om tillämpligt och till kund för dess lagliga rättigheter och skyldigheter enligt Uthyrningslagen (2012:854).
 • I samband med de tjänster vi tillhandahåller åt dig behandlar vi dina personuppgifter för att efterleva lagar och regler, inklusive men inte begränsat till nationell och internationell sanktionslagstiftning, såsom antiterroristlagstiftning. 

vem vi delar med oss av dina personuppgifter till

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till andra bolag inom Randstad och underleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. leverantörer av drift och support av våra system. Randstad är fortsatt ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi eller underleverantör utför på Randstads uppdrag och underleverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger. Delning av personuppgifter inom Randstad eller till underleverantör sker för att uppfylla avtalet mellan oss, dvs. för att vi ska kunna tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till dig.

När vi delar med oss av personuppgifter enligt ovan kan personuppgifter överföras till bolag såväl inom som utom EES. All sådan överföring är baserad på gällande lag och om behandlingen görs utanför EES kommer vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. EU-kommissionens modellklausuler för sådan överföring eller att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå.

hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till varför personuppgifterna samlades in. Det innebär att olika uppgifter kan komma att sparas olika länge. Generellt tar vi bort dina kontaktuppgifter efter affärsförhållandet har upphört. Personuppgifter som behandlas för förvaltning och hantering av avtalet sparas tio (10) år efter avtalet har upphört.

säkerhet

Randstad har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Randstad anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Randstad regler för informations- och IT-säkerhet, interna policys avseende behandling av personuppgifter och andra interna föreskrifter och riktlinjer som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
 • Rätt till radering – Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas "rätten att bli bortglömd". Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig en intresseavvägning, om du inte anser att Randstad har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Rätten att invända gäller också behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

Läs gärna mer om rättigheterna här:

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/

Om du vill nyttja dina rättigheter, vänligen klicka här för tillgång till formuläret. När Randstad har tagit emot formuläret från dig kommer du att kontaktas av Randstad för identifiering (t.ex. e-signering).

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att Randstad behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

kund och leverantör broker solution

Din personliga integritet och säkerheten för dina personuppgifter är viktig för Randstad External Management AB, org nr 559458-8369 (”REM”, ”vi” eller ”oss”). REM ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och Randstads dataskyddspolicy. Att skydda dina personuppgifter och din integritet är en del av våra anställdas jobb. REM är som personuppgiftsansvarig ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och hur och för vilka ändamål den görs.

personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Följande bolag kan vara personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter:

 • Randstad External Management AB, org.nr. 559458-8369
 • Randstad Sweden Group AB, org.nr. 556089-6572

Bolagen (”Koncernen”) har ett gemensamt dataskyddsombud och du behöver endast använda en kontaktväg om du har frågor och funderingar kring REMs personuppgiftsbehandling. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@randstad.se.

vilka personuppgifter vi behandlar och hur de samlas in

I samband med ett nuvarande eller potentiell affärsförhållande mellan REM och en nuvarande eller potentiell kund eller leverantör kommer REM behandla personuppgifter om dig som är kontaktperson hos en nuvarande eller potentiell kund eller leverantör. De personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter, såsom namn, telefonnummer, e-postadress samt signatur, jobb titel/roll, organisationsnummer och annan information som är relevant för vårt affärsförhållande.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter:

 • Som du själv lämnar i samband med affärsförhållandet mellan REM och din organisation,
 • Som vi inhämtar från dig under den tid du har ett kund- eller leverantörs konto, t.ex. uppgifter om namn.
 • Som du lämnar i samband mellan affärsförhållandet mellan REM och din organisation inom ramen för Brokerlösning, inklusive information om tidigare placeringar om uthyrd person från leverantör på en och samma driftsenhet hos kund.

det här använder vi personuppgifterna till

REM behandlar dina personuppgifter endast för de syften som anges nedan.

 • Att tillhandahålla och utveckla en nuvarande eller framtida affärsrelation med våra nuvarande eller potentiella kunder och leverantörer.
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att tillhandahålla och utveckla en nuvarande eller framtida affärsrelation med våra nuvarande eller potentiella kunder och leverantörer.
 • Att tillhandahålla och hantera avtalsförhållandet mellan REM och kunder och leverantörer.
  Nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot REMs kunder och leverantörer.
 • Att tillhandahålla och administrera tjänsterna du som kund har begärt genom kundkontot.
  Nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig.
 • Att utföra marknadsanalyser, systemtester, affärs- och metodutveckling.
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att tjänsterna och våra system möter kandidaternas, anställdas och våra kunders behov över tid.
 • Att tillhandahålla direktmarknadsföring och erbjudanden från REM.
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att upprätthålla goda kandidatrelationer. Du kan alltid avsäga dig direktreklam och erbjudanden från oss, se nedan under dina rättigheter.
 • Att behandla information om tidigare placeringar om uthyrd person från leverantör till kundföretag på en och samma driftsenhet.
  Nödvändigt för vårt berättigande intresse att bistå med information mellan leverantör och kund för dess lagliga rättigheter och skyldigheter enligt Uthyrningslagen (2012:854).

I samband med de tjänster vi tillhandahåller åt dig behandlar vi dina personuppgifter för att efterleva lagar och regler, inklusive men inte begränsat till nationell och internationell sanktionslagstiftning, såsom antiterroristlagstiftning.

vem vi delar med oss av dina personuppgifter till

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till andra bolag inom Koncernen och underleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. leverantörer av drift och support av våra system. REM är fortsatt ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi eller underleverantör utför på REMs uppdrag och underleverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger. Delning av personuppgifter inom REM eller till underleverantör sker för att uppfylla avtalet mellan oss, dvs. för att vi ska kunna tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till dig.

När vi delar med oss av personuppgifter enligt ovan kan personuppgifter överföras till bolag såväl inom som utom EES. All sådan överföring är baserad på gällande lag och om behandlingen görs utanför EES kommer vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. EU-kommissionens modellklausuler för sådan överföring eller att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå.

hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till varför personuppgifterna samlades in. Det innebär att olika uppgifter kan komma att sparas olika länge. Generellt tar vi bort dina kontaktuppgifter efter affärsförhållandet har upphört. Personuppgifter som behandlas för förvaltning och hantering av avtalet sparas tio (10) år efter avtalet har upphört.

säkerhet

REM har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. REM anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa REM regler för informations- och IT-säkerhet, interna policys avseende behandling av personuppgifter och andra interna föreskrifter och riktlinjer som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
 • Rätt till radering – Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas "rätten att bli bortglömd". Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig en intresseavvägning, om du inte anser att REM har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Rätten att invända gäller också behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

Läs gärna mer om rättigheterna här:
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/

Om du vill nyttja dina rättigheter, vänligen klicka här för tillgång till formuläret. När REM har tagit emot formuläret från dig kommer du att kontaktas av REM för identifiering (t.ex. e-signering).

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att REM behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

deltagare randstad risesmart

Din personliga integritet och säkerhet för dina personuppgifter är viktig för Randstad Risesmart AB, som är en del av koncernen Randstad Sweden Group AB ("Koncernen"). Randstad Risesmart ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och Randstads dataskyddspolicy. Att skydda dina personuppgifter och din integritet är en del av våra anställdas arbete. Randstad Risesmart är som personuppgiftsansvarig ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och hur och för vilka ändamål den görs.

Randstad Risesmart tillhandahåller omställningstjänster, karriärhantering-, bedömning- och kompetens- och anställbarhetstjänster. Dessa tjänster vi tillhandahåller till dig och våra kunder, både personligen och via vår hemsida, omfattas av våra Användarvillkor och denna Integritetspolicy.

 

personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Inom Koncernen kan följande bolag vara personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter när vi tillhandahåller en av tjänsterna du har begärt som deltagare i en av våra program:

 • Randstad Sweden Group AB, org.nr. 556089-6572
 • Randstad Risesmart AB, org.nr. 556517-7143

Koncernen har ett gemensamt dataskyddsombud och du behöver endast använda en kontaktväg om du har frågor och funderingar kring Randstad Risesmarts personuppgiftsbehandling. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@randstad.se.

vilka personuppgifter vi behandlar inom våra tjänster/program och hur de samlas in

Randstad Risesmart kommer behandla dina uppgifter när du registreras som deltagare inom våra tjänster/program. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, uppgifter om karriärambitioner, branscher du vill jobba inom, uppgifter i CV, som t.ex. arbetslivserfarenhet och tidigare arbetsplatser, information om utbildningar, träning och/eller test som du har följt eller tagit, på eget initiativ eller via oss, information om din framgång och status vid jobbsökning, information om din kundnöjdhet eller annan feedback om jobbsökningen och service, och eventuellt andra uppgifter du frivilligt lämnar till oss.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter:

 • Som du själv eller som vår uppdragsgivare lämnar i samband med att du registreras som deltagare inom en av våra tjänster/program, som du lämnar på vår hemsida eller når dina uppgifter delas med oss av uppdragsorganisationen, vår kund, som en del av vårt avtal med vår kund i samband med tjänsterna.
 • Som vi inhämtar från dig under den tid du ingår i en av våra program/tjänster, t.ex. uppgifter om arbetslivserfarenhet, karriärambitioner, branscher du vill arbeta inom etc.

det här använder vi personuppgifterna inom våra tjänster/program till

Randstad RiseSmart behandlar dina personuppgifter endast för de syften som anges nedan.

 • Att tillhandahålla och administrera tjänsterna som tillhandahålls till dig som deltagare i våra tjänster/program, dvs. att hjälpa dig utveckla din karriär.

  Legal grund för behandlingen:
  Nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig som deltagare och vår uppdragsgivare.
  • Att hantera förfrågningar som du ställer till vår support.  

   Legal grund för behandlingen:
   Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att deltagare kan kommunicera med oss.

  • Att utföra marknadsanalyser, systemtester, affärs- och metodutveckling och återrapportering till uppdragsgivare.

   Legal grund för behandlingen:
   Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att våra tjänster/program och våra system möter deltagares och uppdragsgivarens behov över tid.
  • Att tillhandahålla direktmarknadsföring och erbjudanden från Randstad RiseSmart.

   Legal grund för behandlingen:
   Nödvändigt för vårt berättigade intresse att upprätthålla goda relationer med våra deltagare. Du kan alltid avsäga dig direktreklam och erbjudanden från oss, se nedan under dina rättigheter.

  • För hanteringsändamål inklusive hanteringsinformation, organisering av intern efterlevnad och kontroll, utförande av revisioner och dataanalys och allmänna revisioner.

   Legal grund för behandlingen:
   Nödvändigt för vårt berättigade intresse att utveckla och skydda våra tjänster, vår organisation och dina uppgifter.

vem vi delar med oss av dina personuppgifter till

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter inom Koncernen för att tillhandahålla våra tjänster/program och vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter med våra underleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. leverantörer av drift och support av våra system. Randstad Risesmart är fortsatt ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi eller underleverantör utför på Randstad Risesmarts uppdrag och underleverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger. Delning av personuppgifter inom Randstad Risesmart eller till underleverantör sker för att uppfylla avtalet mellan oss, dvs. för att vi ska kunna tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till dig.

När vi delar med oss av personuppgifter enligt ovan kan personuppgifter överföras till bolag såväl inom som utom EES. All sådan överföring är baserad på gällande lag och om behandlingen görs utanför EES kommer vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. EU-kommissionens modellklausuler för sådan överföring eller att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå.  

Personuppgifter om dig kommer också att delas med vår uppdragsgivare, eller dess samarbetspartner i de fall det behövs för att kunna utföra våra tjänster till dig, dvs. att hjälpa dig utveckla din karriär. Om vi lämnar dina personuppgifter till vår uppdragsgivare är uppdragsgivaren självständigt personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter efter sådant mottagande från oss.

hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till varför personuppgifterna samlades in. Det innebär att dina personuppgifter gallras efter att Randstad Risesmarts leveransåtagande för det aktuella uppdraget/avtalet tar slut.t.

säkerhet

Randstad Risesmart har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Randstad Risesmart anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Randstad Risesmart regler för informations- och IT-säkerhet, interna policys avseende behandling av personuppgifter och andra interna föreskrifter och riktlinjer som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en
 • kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
 • Rätt till radering – Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas "rätten att bli bortglömd". Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig en intresseavvägning, om du inte anser att Randstad Risesmart har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Rätten att invända gäller också behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

läs gärna mer om rättigheterna här

Du kan nyttja dina rättigheter genom detta formulär. När Randstad RiseSmart har tagit emot formuläret från dig kommer du att kontaktas av Randstad RiseSmart för identifiering (t.ex. e-signering).

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att Randstad Risesmart behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

HR-teknik

Vårt mål är att hjälpa människor och organisationer att uppnå sin verkliga potential. Vi tror att det bästa sättet att göra det är att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens HR-teknik. Med HR-teknik menar vi tekniska lösningar som hjälper oss att digitalisera rekryteringsrelaterade processer.

Som en del i rekryteringsprocessen använder vi oss av olika tekniska lösningar för att snabbare kunna komma i kontakt med kandidaterna. Det gör det också möjligt för oss att förstå vad kandidaten har för önskemål och matcha det mot potentiella arbetsgivare. Inte bara vad gäller jobb som kandidaten söker utan jobb som vi ser skulle kunna vara intressanta för dem.

förbättra kundupplevelsen

Tekniken hjälper oss t ex att snabbt kunna gå igenom ett stort urval av kandidater med relevanta kompetenser matchat mot våra kunders behov. Vår grundprincip är att med hjälp av den nya tekniken ta fram arbetsprocesser där vi kan få så mycket tid som möjligt över till kärnan i vår verksamhet - mötet mellan människor.

spårningspixlar

Våra e-postmeddelanden kan innehålla en kampanjunik "spårnings-pixel" för att tala om för oss om våra e-postmeddelanden är öppnade och verifiera eventuella länk-klick i e-postmeddelandet. Vi använder informationen i syfte att avgöra vilken typ av innehåll i våra e-postmeddelanden som är mest intressant för mottagaren. Pixeln kommer att raderas när du tar bort e-postmeddelandet. Om du inte vill att pixeln ska laddas ner till din enhet bör du välja att ta emot e-postmeddelanden från oss i vanlig text istället för HTML.

ansvarsfull användning 

Randstad jobbar alltid för en etisk och ansvarsfull användning av teknik. Vi använder inte teknik som en ersättning för människor eller mänsklig interaktion utan snarare för att göra interaktioner med kunder och kandidater mer personlig, relevant och meningsfull.

Vi strävar efter att involvera människor närhelst vi fattar beslut som påverkar dig väsentligt. Om vi ​​i undantagsfall skulle fatta sådana beslut baserat på en helt automatiserad process (dvs utan inblandning av människor), kommer vi bara att göra det där det är tillåtet enligt lag och efter att ha meddelat dig.

För att säkerställa att alla kandidater behandlas rättvist vidtar vi åtgärder för att undvika partiskhet där vi använder HR-teknik. Till exempel:

 • Vi testar regelbundet resultatet som skapas av dessa tekniska lösningar för att identifiera potentiella orättvisor.
 • Vi inhämtar regelbundet expertråd för att kontinuerligt förbättra det sätt på vilket vi identifierar och eliminerar partiskhet.

vem vi delar med oss av dina personuppgifter till

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till andra bolag inom Randstad och underleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. leverantörer av drift och support av våra system. Randstad är fortsatt ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi eller underleverantör utför på Randstads uppdrag och underleverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger. Delning av personuppgifter inom Randstad eller till underleverantör sker för att uppfylla avtalet mellan oss, dvs. för att vi ska kunna tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till dig.

När vi delar med oss av personuppgifter enligt ovan kan personuppgifter överföras till bolag såväl inom som utom EES. All sådan överföring är baserad på gällande lag och om behandlingen görs utanför EES kommer vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. EU-kommissionens modellklausuler för sådan överföring eller att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå.

hur vi ger säkerhet och skyddar dina personuppgifter

Randstad har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Randstad anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Randstad regler för informations- och IT-säkerhet, interna policys avseende behandling av personuppgifter och andra interna föreskrifter och riktlinjer som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

dina rättigheter

Om du har några funderingar kring Randstads personuppgiftsbehandling kan du kontakta Randstads dataskyddsombud, dataskyddsombud@randstad.se.

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter. 

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av behandlingen som avser dig eller utöva rätten till s.k. dataportabilitet. Vidare kan du invända mot Randstads behandling av dina personuppgifter som baseras på intresseavvägning om du inte anser att Randstad har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna.

ändringar i vår dataskyddspolicy

Då och då kan vi komma att uppdatera vår dataskyddspolicy. Du kan se datum nedan, för när senaste uppdateringen gjordes. Vi råder dig till att regelbundet gå in och kontrollera när senaste uppdateringen var gjord, för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Informationen uppdaterades: 28.05.2024