flexible but stable.

Så här svarade arbetstagarna i 2023 års undersökning.

årets teman för workmonitor 2023

workmonitor 2023.

ladda ner rapporten