“Vad skiljer era rekryteringsprocesser från andras?” Det är en fråga vi ofta får från potentiella kunder. Och det är en rimlig fråga att ställa när man överväger att låta ett rekryteringsföretag ta hand om företagets bemanningsbehov.

Vi tror att det är den mänskliga sidan av vårt arbete som utgör skillnaden på dagens snabbt föränderliga arbetsmarknad. På Randstad sätter vi människan i centrum för allt vi gör och vi är fast beslutna att ge alla människor lika möjligheter och hjälpa dem att förverkliga sin sanna potential under hela arbetslivet.

I den här artikeln berättar vi hur detta tar sig uttryck i vår rekryteringsprocess och vad som skiljer oss från andra rekryteringsföretag.

läs mer

Ladda ner vår guide om du vill veta mer om Randstads förhållningssätt till rekrytering och hur vi kan hjälpa er med era personalbehov.

ladda ner guiden

skapa förståelse 

En viktig aspekt av vår rekryteringsmetodik som vi anser skiljer oss från konkurrenterna är att vi betonar vikten av att förstå. Innan vi inleder processen med att hitta, gallra bland och välja ut kandidater som svarar mot era behov, försäkrar vi oss om att vi förstår både de små detaljerna och den bredare kontexten för de behoven.

Detta gör våra rekryteringskonsulter genom att besöka ditt företag och om möjligt träffa dig personligen för att få tydliga svar på frågor som:

  • Hur ser din rekryteringsprocess ut idag och hur kan den förbättras?
  • Vilka är de största utmaningarna och möjligheterna förknippade med dina personalbehov?
  • Vad händer i din bransch just nu, och vilken påverkan kommer det sannolikt att få på ditt företag?

Vi lägger också stor vikt vid förståelse när vi kommunicerar med potentiella kandidater. Denna förståelse gör det möjligt för oss att bygga långvariga relationer och är ett effektivt sätt att hitta rätt matchning, både för dig och för din nya medarbetare.

sourcing 

Den grund vi bygger genom att se till att vi förstår dina behov på djupet är avgörande för nästa steg i processen: att hitta lämpliga kandidater.

En viktig faktor som skiljer oss från många konkurrenter är omfattningen av det nätverk vi har tillgång till. Vårt stora nätverk är resultatet av flera decenniers arbete med lokala arbetsmarknader och relationsbyggande i olika länder världen över. Om du har ett brådskande bemanningsbehov som kräver snabb tillgång till förhandsgranskade kandidater, finns det tydliga tids- och effektivitetsmässiga fördelar med att anlita en dedikerad rekryteringspartner snarare än att utföra arbetet själv.

Utöver att ge dig tillgång till en stor pool av kandidater, kan vi hjälpa dig att se till att du når ut med ditt budskap till rätt personer. Genom våra egna webbplatser och med en bred mix av annonskanaler med fokus på sökmotorer, sociala medier och karriärsidor, ger vi dig en väl synlig plattform där du kan annonsera dina lediga tjänster. Eftersom vi varje dag hanterar stora mängder processer och kandidater, har vi tillgång till mycket data, som vi använder tillsammans med smart AI-teknik för att optimera så att din jobbannons riktas mot kvalitativa målgrupper inom olika kompetensområden och geografier, vid rätt tillfälle, på rätt plats och med anpassade budskap. 

En man och två kvinnor sitter tillsammans och diskuterar vid ett bord
En man och två kvinnor sitter tillsammans och diskuterar vid ett bord

urvals- och bedömningsprocess

Nära kopplat till sourcingfasen är urvals- och bedömningsfaserna, där våra rekryterare begränsar antalet lämpliga kandidater och genomför standardvalideringsprocesser för att identifiera dem som kan föreslås som bäst lämpade för ditt företag. Vi arbetar efter en kompetensbaserad process som inte bara säkerställer hög kvalitet, utan också genomsyras av mångfald, transparens och likabehandling.

I det här skedet använder vi oss ofta av ett antal HR-verktyg, inklusive chatbots, som spelar en allt viktigare roll i modern rekrytering. Chatbots kan till exempel användas tidigt i urvalet för att skapa kontakt med ett stort antal arbetssökande och svara på rutinfrågor. Detta kan hjälpa till att förfina urvalet till de mest lämpliga sökande, eftersom en snabb chatbot-fråga kan berätta för dem om de uppfyller viktiga kriterier och jobbet känns rätt för dem.  

När kandidaterna går vidare i ansökningsprocessen kommer referenskontroller att bli aktuella, ofta med stöd av vårt automatiserade verktyg för referenskontroll som kan hjälpa dig att få det här jobbet gjort mycket snabbare. Beroende på vilken typ av tjänst det rör sig om kan detta vara ett tidskrävande förfarande som kan innebära att man måste tala med ett stort antal personer och kontrollera de påståenden som kandidaterna gör i sina intervjuer.

kandidatpresentation och intervju

När våra rekryterare har genomfört en grundlig utvärdering kommer de att ge dig en noggrant utvald lista med kandidater för ditt slutliga beslut. Detta ger dig möjlighet att bekanta dig med kandidaterna och planera intervjuerna därefter.

Om du känner dig mer bekväm kan du välja att låta vår rekryterare följa med dig under intervjuerna. Detta kan vara särskilt fördelaktigt om du inte har så stor erfarenhet av att genomföra intervjuer på egen hand. Genom att samarbeta med en rekryteringsexpert och utnyttja kunskaperna hos en dedikerad rekryterare kan du effektivt förbereda dig för mötena, skapa en tydlig struktur och se till att du samlar in all nödvändig information för att kunna fatta ett välgrundat anställningsbeslut.

uppföljning efter anställning

När en arbetsrelation har inletts är det vår policy att följa upp hur det går för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Vi stämmer av med jämna mellanrum för att se till att alla parter är nöjda med hur saker och ting utvecklas och för att ge ytterligare stöd om det behövs. 

Att hitta och granska kandidater kan vara en tidskrävande och utmanande uppgift, särskilt på dagens fluktuerande arbetsmarknad och osäkra ekonomi. Att samarbeta med ett rekryteringsföretag kan hjälpa dig att öka din pool av kandidater och frigöra värdefull tid. Om du vill lära dig mer om vad som gör oss unika kan du läsa vår korta guide som beskriver de olika stegen i vår rekryteringsprocess.

Detta är en uppdaterad version av en artikel som ursprungligen publicerades den 15 mars 2021.

författare
jennie strömqvist
jennie strömqvist

Jennie Strömqvist

inhouse manager

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet