Vad har din organisation, mot bakgrund av de stora utmaningar som små och medelstora företag står inför, att vinna på att outsourca bemannings- och rekryteringsverksamheten till ett rekryteringsföretag?

I en tid där covid-19-pandemin fortfarande tar ut sin rätt på företag, branscher och hela ekonomier fokuserar många organisationer – särskilt små och medelstora företag – på att säkerställa affärskontinuitet. För att klara sig genom den här tuffa perioden gäller det att ha rätt medarbetare och en lagom stor personalstyrka, men också att undvika ineffektiva HR-processer som leder till slöseri med både tid och pengar.

Ett partnerskap med ett erfaret rekryteringsföretag ger dig tillgång till den kompetens du behöver samtidigt som organisationen blir mer flexibel, något som är avgörande i dessa tider.

varför ska jag jag anlita ett rekryteringsföretag?

Här listar jag några av de specifika fördelarna med att arbeta med ett rekryteringsföretag.

du får tillbaka din tid

Om ditt företag ska kunna lyckas i den rådande miljö (och egentligen oavsett omgivande faktorer), måste ni kunna fatta rätt rekryteringsbeslut. Det innebär att ni måste lägga tid på avgörande delar i rekryteringsprocessen som att utforma detaljerade jobbeskrivningar där profilen på de önskade kandidaterna framgår och att bedöma vilka plattformar ni ska använda för att nå dem. Att skriva engagerande jobbannonser, gallra bland kandidaterna, genomföra intervjuer och kontrollera referenser är också viktigt. Om utförandet av de här uppgifterna håller hög kvalitet hittar ni talanger som kan omforma företaget, samtidigt som risken för felrekryteringar reduceras.

I små och medelstora företag har cheferna ofta en rad olika ansvarsområden, och lite eller ingen tid att lägga på rekryteringsaktiviteter som att:

  • gallra bland och utvärdera stora volymer av ansökningar
  • hantera och följa upp jobbannonser
  • hantera avslag
  • anordna intervjuer
  • genomföra tester
  • föreslå kandidater internt till linjechefer

När ansvaret för dessa uppgifter överlämnas till ett rekryteringsföretag får du och ditt team mer tid att lägga på verksamhet som direkt genererar värde för företaget. Det är alltid du som har sista ordet om vem företaget anställer, vilket innebär att du kan behålla kontrollen över rekryteringsbesluten utan att behöva vara involverad i varje steg i processen. När du samarbetar med Randstad väljer du själv hur involverad du vill vara. Du kan luta dig tillbaka och låta en rekryterare ta hand om dina personalbehov eller delta aktivt i varje steg i processen.

Två kvinnor har ett möte och en håller i en läsplatta.
Två kvinnor har ett möte och en håller i en läsplatta.

du säkerställer företagets tillgång till kompetens

Kompetensbrist är en utmaning för alla arbetsgivare, men kan vara särskilt problematiskt för mindre företag som saknar de ekonomiska resurserna att konkurrera med större organisationer om arbetskraften.

Över hälften (52 %) av de ägare till små och medelstora företag som svarade på CNBC:s SurveyMonkey-enkät för småföretag för andra kvartalet 2019 uppgav att det blivit svårare att hitta kvalificerade medarbetare under det föregående året. Bland företag med över 50 anställda var andelen 63 %.

Det innebär att det är särskilt viktigt att ha en tydlig strategi för kompetensförvärv om du verkar i en bransch där kompetensbristen förväntas öka under kommande år, såsom teknik eller tillverkning.

Något av det mest värdefulla ett rekryteringsföretag erbjuder sina kunder är tillgången till ett stort nätverk av granskade kandidater som redan visat vad de kan hos andra företag med liknande utmaningar.

du får hjälp att fatta rätt beslut om lönenivåer

Att fastställa lönen för en specifik roll kan vara en svår balansgång. Betalar du för mycket har det uppenbara ekonomiska nackdelar, men betalar du för lite riskerar du att gå miste om begåvade medarbetare som hittar bättre erbjudanden någon annanstans.

När du konkurrerar om efterfrågade talanger som kan göra verklig skillnad för ditt företag, måste du se till att balansen blir rätt. Lönen är trots allt fortfarande en av de viktigaste faktorerna när arbetstagarna väljer vem de vill jobba för. I Randstads employer branding-undersökning uppgav 40 % av de tillfrågade att en attraktiv lön och attraktiva förmåner var det viktigaste skälet för dem att välja en viss arbetsgivare.

Specialiserade rekryteringsföretag arbetar hela tiden inom detta område, och kan därför ge dig uppdaterad information om lönenivåer och vad som utgör ett konkurrenskraftigt erbjudande.

En bra partner kan också hålla dig uppdaterad om utvecklingen på områden som rör dina rekryteringsaktiviteter, t.ex. om det råder brist på personer med viss kompetens eller erfarenhet. Att känna till sådan här information ger dig bättre förutsättningar att fatta rätt beslut på löneområdet.

du håller dig uppdaterad om trender och ny teknik

HR och rekrytering är en snabbrörlig bransch med ständigt nya innovationer. Här är det är viktigt att ligga i framkant, främst för att kunna dra nytta av de bästa metoderna och tekniska lösningarna, som videointervjuer och digitala onboardingprocesser, men också för att visa potentiella medarbetare att ni är ett modernt och flexibelt företag.

När du samarbetar med ett rekryteringsföretag får du omedelbart tillgång de senaste nyheterna och insikterna om hur området utvecklas. En specialiserad partner kan också ge råd om vilka specifika verktyg och tekniska lösningar som är bäst lämpade för optimering av dina rekryteringsaktiviteter.

En annan central fördel med att outsourca rekryteringen är att ni håller er uppdaterade med den senaste insikterna om vad arbetstagarna söker hos en arbetsgivare, något som hjälper er att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke. Randstad genomför varje år en employer branding-undersökning, där vi fastställer vilka kriterier som väger tyngst för människor när de väljer arbetsgivare.

Överväger du att börja samarbeta med ett rekryteringsföretag? Ta hjälp av vår guide med 5 viktiga frågor att ställa när man väljer rekryteringsföretag. 

författare
Josefine Kjellgren
Josefine Kjellgren

josefine kjellgren

head of sales - staffing & Inhouse

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet