Med den pågående arbetskraftsbristen står företagen inför allt större utmaningar när det gäller att hitta rätt kompetens. Detta sätter stor press på HR-avdelningarna som inte bara måste säkerställa rätt kompetens utan också se till att medarbetarna är nöjda och vill stanna kvar.

För att minska denna press kan ett samarbete med en specialiserad rekryteringsbyrå ge en mängd fördelar, inklusive tids- och kostnadsbesparingar. Det ger dig mer tid och energi över till andra viktiga uppgifter. Så låt oss ta en titt på några anledningar till varför allt fler företag väljer att samarbeta med ett rekryteringsföretag.

10 viktiga frågor att ställa sig när man väljer rekryteringsföretag

För att kunna dra största möjliga nytta av ett partnerskap med ett rekryteringsföretag behöver du säkerställa att ni är en bra matchning. Vi har sammanställt 10 av de viktigaste frågorna du bör ställa till rekryteringsföretaget innan du fattar ett beslut.

ladda ner guiden

spara tid

Rekrytering är en tidskrävande process som omfattar olika uppgifter som att publicera jobbannonser, granska CV:n, genomföra intervjuer och göra referenskontroller. Det är avgörande att varje steg blir rätt, eftersom ett dåligt rekryteringsbeslut kan påverka din ekonomi avsevärt. Kostnaden för en felrekrytering uppskattas uppgå till minst 30 % av den nya medarbetarens förväntade inkomst under det första året. 

Genom att överlåta delar eller hela rekryteringsprocessen till ett rekryteringsföretag får du och ditt team mer tid att fokusera på er kärnverksamhet. Med sin expertis och sina omfattande kandidatnätverk kan rekryteringsföretag avsevärt minska den tid som krävs för att tillsätta tjänster. De har tillgång till ett stort nätverk av kandidater, vilket minskar den tid som läggs på att hitta kandidater och göra en första bedömning.

På så sätt kan företagen hitta rätt kompetens snabbare och samtidigt behålla kontrollen över sina rekryteringsbeslut. När du arbetar med en rekryteringsbyrå har du sista ordet när det gäller nyanställningar, men du behöver inte vara involverad i varje steg av rekryteringsprocessen.

säkerställ efterlevnad för arbetsgivare

Oavsett var din organisation har sitt huvudkontor måste ni följa lokala och internationella lagar om arbetstagares rättigheter och arbetsgivarens ansvar. Rekryteringsföretag har omfattande kunskaper om arbetsrätt och kan avlasta dig genom att:

  • säkerställa att ansökningarna är lagliga
  • variera anställningsavtal
  • hantera löner och andra anställningsförmåner
  • hantera provanställningar och vid behov uppsägningar

Att arbeta med en rekryteringsbyrå kan hjälpa dig att uppfylla kraven, vilket förbättrar företagets effektivitet och höjer medarbetarnas moral. Det kan också bidra till att förebygga kostsamma rättsliga tvister och negativa varumärkesassociationer.

Dessutom kan ett rekryteringsföretag hjälpa er att skydda dataintegriteten och datasäkerheten, vilket är avgörande i dagens digitala tidsålder. Genom att samarbeta med en rekryteringsbyrå får du tillgång till deras expertis inom dataskydd och cybersäkerhet genom hela processen, från insamling av data till säker lagring av den.

Två kvinnor har ett möte och en håller i en läsplatta.
Två kvinnor har ett möte och en håller i en läsplatta.

säkra rätt kompetens

Arbetsmarknaden har blivit alltmer konkurrensutsatt de senaste åren på grund av kvalificerad arbetskraftsbrist. Och med forskning som förutspår en brist på cirka 85 miljoner arbetstagare globalt 2030, måste rekryterande chefer hantera en fortsatt kandidatbrist.

Kompetensbristen är en växande utmaning för alla arbetsgivare, men den är särskilt problematisk för mindre företag som inte har de ekonomiska resurser som krävs för att konkurrera med stora företag som söker efter liknande talanger. Det är här som ett samarbete med ett rekryteringsföretag kan vara till hjälp. 

En av de största fördelarna som rekryteringsföretag kan erbjuda sina kunder är tillgång till ett stort nätverk av förhandsgranskade kandidater. Rekryteringsföretag har omfattande kandidatbanker, vilket ger dem tillgång till ett brett spektrum av potentiella kandidater med olika bakgrund och erfarenheter.

fatta rätt beslut om lönenivåer

Att fastställa lönen för en specifik roll kan vara en svår balansgång. Betalar du för mycket har det uppenbara ekonomiska nackdelar, men betalar du för lite riskerar du att gå miste om kompetenta medarbetare som hittar bättre erbjudanden någon annanstans.

När du konkurrerar om eftertraktade kandidater som kan göra verklig skillnad för ditt företag måste du hitta rätt balans. Lönen är trots allt den viktigaste faktorn vid val av arbetsgivare. I Randstads Workmonitor från 2023 angav över hälften av de tillfrågade att de är oroliga för att få ekonomin att gå ihop på grund av ökad ekonomisk oro och en femtedel övervägde att byta jobb för att få högre lön.

Specialiserade rekryteringsföretag är mycket kunniga inom detta område. Genom att utnyttja sin kunskap om arbetsmarknaden kan rekryteringsföretag tillhandahålla data och vägledning om rådande lönespann för specifika arbetsroller, branscher och geografiska regioner. Detta förbättrar avsevärt dina möjligheter att få kandidater att acceptera dina jobberbjudanden.

En bra rekryteringsbyrå kan dessutom informera dig om andra förmåner som är viktiga för att attrahera och behålla medarbetare som är engagerade på jobbet. Randstads årliga employer branding-undersökning belyser till exempel ytterligare faktorer som värderas högt av medarbetarna förutom lönen, som exempelvis balans mellan jobb och fritid och anställningstrygghet. 

flexibilitet 

Flexibilitet är inte bara önskvärt för moderna företag, det är en nödvändighet. På dagens snabba och ständigt föränderliga marknad är förmågan att snabbt anpassa sig avgörande för att nå framgång. Detta gäller särskilt när det kommer till rekrytering. Genom att ha en flexibel inställning till rekrytering kan företag bättre navigera i branschens upp- och nedgångar och se till att de alltid har rätt resurser vid rätt tidpunkt.

Detta kan vara särskilt fördelaktigt om du har en fluktuerande efterfrågan. Företag inom besöksnäring, detaljhandel och byggbranschen påverkas i hög grad av säsongstrender, och personalbehovet varierar under året. Genom att samarbeta med ett rekryteringsföretag kan företag i dessa branscher enkelt täcka kortsiktiga luckor och hantera fluktuationer i arbetsbelastningen. Oavsett om det handlar om att anställa extra personal under högsäsonger eller att dra ned på personal under lugnare perioder kan ett rekryteringsföretag erbjuda den flexibilitet som krävs.

Men flexibilitet i rekryteringen är inte begränsat till säsongsbetonade branscher. Småföretag i alla branscher kan dra nytta av flexibel bemanning. Till exempel kan nystartade företag eller företag med snabb tillväxt behöva öka sin personalstyrka snabbt för att möta de ökande kraven. 

Å andra sidan kan företag som står inför ekonomiska begränsningar eller osäkra marknadsförhållanden behöva minska sin personalstyrka tillfälligt. I båda fallen kan en rekryteringsbyrå hjälpa till genom att tillhandahålla tillfällig eller kontraktsanställd personal, så att företagen kan anpassa sina resurser efter behov utan de långsiktiga åtaganden som fasta anställningar innebär.

Förutom tillfällig bemanning kan rekryteringsföretag också hjälpa till med permanenta anställningar. Det innebär att du har flexibiliteten att välja den anställningsform som bäst passar ditt företags behov.

bättre onboarding

Att behålla medarbetare är avgörande för att driva en effektiv HR-avdelning med tanke på den tid och kostnad det tar att anställa en medarbetare. Det finns många faktorer som påverkar personalomsättningen, men onboardingprocessen är en av de enklaste att åtgärda. 

Statistik från Society of Human Resource Management (SHRM) understryker hur mycket onboarding-processen påverkar hur länge medarbetarna stannar kvar på företaget. Statistiken visar att 69 % av medarbetarna är mer benägna att stanna på ett företag om de har upplevt en positiv onboarding. Om tidsbrist däremot gör att du ofta struntar i att onboarda dina nya medarbetare och istället kastar in dem direkt i hetluften, kan det påverka ditt arbetsgivarvarumärke negativt och riskera dina nya medarbetare väljer att lämna bolaget. 

Om du vill behålla fler medarbetare är det dags att förbättra din onboardingprocess. Och genom att arbeta med ett erfaret rekryteringsföretag får du vägledning som hjälper dig att lyckas med ditt introduktionsprogram. De kan hjälpa till att vägleda nya medarbetare genom varje steg av deras anställningsresa, från signerat avtal till slutet av deras provanställningsperiod och därefter.

insikter om arbetsmarknadstrender 

HR och rekrytering är ett snabbrörligt område där det hela tiden dyker upp nya innovationer. Genom att ligga i framkant kan du få en konkurrensfördel.

Rekryteringsföretag är väl insatta i de senaste marknadstrenderna, inklusive förändringar i efterfrågan på specifika färdigheter eller kvalifikationer. De kan erbjuda ditt företag värdefulla insikter om arbetsmarknaden, lönereferenser och effektiva rekryteringsstrategier. Denna information kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om bl.a. ersättningar och förmåner för dina anställda.

Rekryteringsföretag kan också hjälpa dig att utveckla effektiva rekryteringsstrategier som är skräddarsydda för ditt företags behov. Med sin djupa förståelse för arbetsmarknaden kan de hjälpa dig att identifiera de mest effektiva kanalerna för att nå potentiella kandidater. Genom att optimera er rekryteringsprocess kan ni attrahera högkvalitativa kandidater på ett effektivt sätt och minimera den tid och de resurser som läggs på rekrytering.

Sammanfattningsvis innebär ett samarbete med ett erfaret rekryteringsföretag att du kan spara värdefull tid och resurser genom att outsourca tidskrävande uppgifter. Dessutom kan rekryteringsbyråer säkerställa att arbetslagstiftningen följs, ge tillgång till ett brett urval av kompetenta kandidater och ge dig den flexibilitet som krävs för att anpassa dig till förändrade krav. 

Om du funderar på att samarbeta med en rekryteringsbyrå ska du ladda ner vår guide i ämnet. Den listar 10 viktiga frågor som hjälper dig att välja rätt rekryteringspartner för ditt företags behov.

vanliga frågor om rekryteringsföretag

vad gör ett rekryteringsföretag?

Ett rekryteringsföretag specialiserar sig på att matcha rätt arbetssökande med rätt arbetsgivare. Rekryteringsföretag spelar en avgörande roll på arbetsmarknaden genom att hjälpa arbetsgivare att hitta lämpliga kandidater för att fylla sina lediga jobb och genom att hjälpa arbetssökande att hitta arbetsmöjligheter som matchar deras kompetens och karriärmål. Rekryteringsföretag tillhandahåller vanligtvis ett brett utbud av tjänster, inklusive sourcing, screening och placering. 

Vissa rekryteringsföretag, som Randstad, kan även hjälpa till att hantera onboarding- och utbildningsprocesser. 

varför anlita ett rekryteringsföretag?

Många arbetsgivare väljer att samarbeta med rekryteringsbyråer för att effektivisera rekryteringsprocessen och minska rekryteringskostnaderna. Rekryteringsbyråer är särskilt fördelaktiga när det gäller att tillsätta ett stort antal tjänster på kort tid och hitta kvalificerade kandidater till komplexa roller.

En fördel med rekryteringsföretag är att de vanligtvis redan har ett brett nätverk av potentiella kandidater. Dessutom är de specialiserade på att hitta specifika kompetenser genom att searcha kandidater och de besitter djupgående kunskap om annonseringskanaler och hur man når ut till specifika målgrupper. Rekryteringsföretag kan även öka flexibiliteten hos företagen genom att hjälpa dem att skala upp eller ner sin personalstyrka efter behov. 

hur arbetar rekryteringsföretag?

Rekryteringsbyråer fungerar som mellanhänder mellan arbetssökande och arbetsgivare. De börjar vanligtvis med att identifiera ett företags personalbehov och arbetskrav. Därefter använder de sina nätverk och resurser för att hitta potentiella kandidater, vilket kan innebära att de annonserar ut lediga jobb, söker i sin databas eller aktivt kontaktar passiva kandidater. Efter att ha identifierat potentiella kandidater och gjort nödvändiga bedömningar presenterar rekryteringsföretaget deras profiler för arbetsgivaren. Nästa steg är att genomföra intervjuer, referenstagning och samordna anställningsprocessen. I många fall hjälper rekryteringsföretaget också till med löneförhandlingar och att slutföra anställningen.

vad kostar det att anlita ett rekryteringsföretag?

Rekryteringsbyråer tar vanligtvis ut en avgift från arbetsgivare för sina tjänster. I många fall tar rekryteringsföretag ut en procentandel av den första årslönen för den tjänst de tillsätter.

På Randstad varierar våra priser beroende på många faktorer, framför allt vilken typ av kandidat du söker och vilken erfarenhetsnivå du letar efter. En rad andra faktorer kan också påverka dina kostnader, t.ex. var du befinner dig, tidsplanen för rekryteringen och hur många medarbetare du behöver. Randstads avgifter är flexibla och anpassas efter just dina behov.

Detta är en uppdaterad version av en artikel som ursprungligen publicerades den 8 mars 2021.

författare
Josefine Kjellgren
Josefine Kjellgren

Josefine Kjellgren

head of sales

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet