Att inte komma överens med chefen kan vara riktigt jobbigt. Beroende på vad för typ av jobb och arbetsmiljö du har kan du behöva interagera med din chef mer eller mindre dagligen. Oavsett hur mycket kontakt du behöver ha med din chef är det viktigt att ni kan samverka och samarbeta, det är trots allt den personen som du har utvecklingssamtal med, rapporterar till och som dessutom sätter din lön.

Att ha en konflikt med chefen kan alltså innebära flera utmaningar och är allt annat än behagligt. I den här artikeln delar vi med oss av några användbara tips för hur du kan gå tillväga om du inte kommer överens med chefen.

man sitter på kontoret med sin laptop framför sig.
man sitter på kontoret med sin laptop framför sig.

att inte komma överens med chefen är inget konstigt.

Faktum är att vi omöjligen kan komma överens med alla människor här på jorden. Och chefer är människor på den här jorden, tro det eller ej. Att det skulle förhålla sig annorlunda med dem är därför högst osannolikt och det faktum att det är de som sätter din lön och reglerar dina arbetsvillkor gör det hela än mer komplext. 

Det är dock stor skillnad på att av olika skäl inte tycka om sin chef och att ha verkliga konflikter. Även en konflikt med chefen kan vara helt naturligt, men det är viktigt att särskilja på de konflikter som uppstår för att man tycker olika i arbetsrelaterade frågor, och de som handlar om mobbning, särbehandling eller andra beteenden som inte är okej på en arbetsplats. En chef får inte bete sig hur som helst mot sina medarbetare och uppstår det konflikter som är av olämplig karaktär är det viktigt att du rapporterar detta till din HR-avdelning efter de rutiner som finns på just din arbetsplats. 

Även andra typer av konflikter med chefen är viktiga att reda ut, särskilt om de handlar om bristande ledarskap där du inte får dina arbetsrättsliga behov tillgodosedda. Om du någon gång har haft en bra chef, som du dessutom kommit bra överens med, så vet du vad det betyder för dina möjligheter att göra bra ifrån dig på jobbet. Det är chefen som ser till att du får dina rättigheter och behov tillgodosedda på din arbetsplats och just därför är det viktigt att sköta den här typen av konflikter på ett proffsigt sätt.

vad kan du göra när du inte kommer överens med chefen?

Att inte komma överens med chefen kan som konstaterat vara både jobbigt och utmanande. Men det finns några saker att tänka på, såsom att ta tid till reflektion, formulera dig sakligt och konkret, och att låta bli att skvallra för kollegorna. Här går vi mer djupgående igenom våra tre främsta tips att ta till om du inte kommer överens med chefen.

1. bygg din kritik på konkreta exempel

Har du en konflikt eller annat problem med chefen är det viktigt att du hanterar det. En konflikt med chefen skiljer sig egentligen inte från de konflikter du hanterar i ditt privatliv. För att samtalet ska bli så konstruktivt som möjligt bör du lämna känslorna därhän och låta förnuftet och sakligheten visa vägen.

Det är också viktigt att aldrig säga eller skriva något i affekt, det leder ingenstans utan kan snarare förvärra situationen. Istället bör du ta dig till att reflektera över vad det är du är missnöjd med och hur du kan förmedla detta på bästa sätt. Var noga med hur du formulerar problemet och se till att du har konkreta exempel och faktabaserade argument som stärker din kritik. 

Fundera också över hur du bäst kan framföra dina tankar och åsikter. Är problemet känsligt och du behöver väga varje ord på guldvåg för att det ska bli helt rätt kan ett mail vara en bra kommunikationsform. Mail kan också vara ett bra alternativ för dig som uttrycker dig allra bäst i skrift, eller om du vill ge chefen en chans att tänka till innan ni sedan lyfter problemet i en dialog ansikte mot ansikte.

I andra fall kan det vara bättre att på en gång konfrontera chefen öga mot öga. Detta för att minska risken för missförstånd eller att viktiga nyanser i dialogen går förlorade om ni inte faktiskt ser varandra. 

Tänk till och utgå från just din situation och vad det är du vill uppnå med att lyfta problemet. Oavsett vilken kommunikationsväg du väljer är det viktigt att du förberett dig och tänkt till kring hur du kan formulerat problemet sakligt och konkret, för att förbättra chanserna till en god dialog som kan hjälpa till att lösa konflikten. 

2. skvallra inte

När man känner sig frustrerad, illa behandlad eller har stött på problem är det inte ovanligt att vilja prata av sig om hur man känner. Det är förmodligen något de allra flesta av oss kan relatera till. Att ibland känna ett behov av att ventilera din frustration över chefen med kollegorna är därför ingenting konstigt. Det är dock viktigt att tänka till både en och två gånger innan du faktiskt gör det. Det finns nämligen en stor risk att det stjälper mer än det hjälper då det ofta kan förstärka frustrationen och dessutom påverka arbetsgruppen negativt, vilket är olyckligt. Att sprida missnöje bland kollegorna för att du har en personlig konflikt med din chef förvärrar oftast situationen och kan få konsekvenser för framtiden. Och det kan vara svårt att reparera sådana skador.

Om du har en pågående diskussion med chefen bör du istället försöka hitta andra vägar till ventilation och istället fokusera på att fylla på med positiv energi hos dina kollegor.

Allt som oftast bör du alltså vara restriktiv med att ventilera för öppet om din frustration för chefen, men det finns också situationer då det är fullt befogat att diskutera ledarskapet i företaget med sina arbetskamrater. Det kan exempelvis vara på sin plats i samband med personalundersökningar eller om problemet berör fler personer i teamet. Om fallet är det senare är det dock viktigt att hålla dialogen saklig, konkret och fokuserad till faktiska beteenden och handlingar – det är viktigt att skilja på beteende och person. Undvik samtal där det rent ut sagt handlar om att baktala eller snacka skit om chefen.

3. var ödmjuk

Alla som har arbetat i ledande positioner vet att ledarskapet är viktigt för att uppnå ett högpresterande team och goda resultat. Som chef har man ett övergripande ansvar inte bara för ledarskapet utan även för hur gruppen arbetar och förhåller sig till varandra. Det är ett stort ansvar som kräver engagemang, målmedvetenhet och eftertanke.

Innan du för fram din kritik kan det därför vara klokt att undersöka situationen lite närmare. Även chefen har en chef, vars direktiv han eller hon behöver förhålla sig till i sitt arbete. Försök därför se situationen ur ett större perspektiv. Är det en extraordinär situation just nu som kan förklara varför ledarskapet har brustit? Vilka krav kan chefen tänkas ha ovanifrån som påverkar agerandet mot dig eller teamet? Att ta den typen av frågor i beaktande innan du går i konflikt ger ett seriöst och ödmjukt intryck, vilket ökar chanserna för ett konstruktivt samtal.

Sist men inte minst är det också viktigt att komma ihåg att chefen inte är mer än människa, som precis som du vill göra bra ifrån sig på jobbet. Väldigt få av oss människor agerar med något ont uppsåt, men ibland kan det helt enkelt bli fel i alla fall. Är du missnöjd med chefen och dennes ledarskap är det givetvis viktigt att du lyfter det, men att ha det här i åtanke kan guida dig rätt i dialogen och hjälpa till att återigen skilja på person och beteende. Ett dålig ledarskap innebär inte att chefen är en dålig person.

 

Vill du utveckla din karriär? På Randstad jobbar vi för att du ska få möjligheten att upptäcka din fulla potential. Se våra lediga jobb eller registrera ditt CV, så vi kan kontakta dig när vi har jobb som matchar din profil.

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb