Att vara bra på att kommunicera är användbart i både privata och arbetsrelaterade sammanhang. Faktum är att en god kommunikationsförmåga är den soft skill, eller mjuka färdighet, som arbetsgivare efterfrågar hos kandidater i högst utsträckning enligt LinkedIn-ekonomen Guy Berger’s analys inom området.

Att kommunicera på ett bra och tydligt sätt faller sig dock inte naturligt för alla människor. Tillhör du en av de som kanske tycker att det här med kommunikation är lite knepigt kan du vara lugn - det är nämligen en färdighet du kan jobba upp. Här är våra bästa tips.

stärk din kommunikativa förmåga
stärk din kommunikativa förmåga

1. Tydliggör för dig själv vad det är du vill förmedla. Vad är det du vill ha sagt? När du klargjort detta för dig själv är det enklare att kunna förmedla just detta till andra, och inte fokusera så mycket på annat som gör ditt kärnbudskap vagt.

2. Var rak och tydlig. Med en rak och tydlig kommunikation minskar risken för missförstånd, och spar både dig och din motpart tid. Var också rak i vad du förväntar dig av din motpart och vad han eller hon kan förvänta sig av dig. På så sätt minskar risken att er kommunikation leder till missförstånd.

3. Håll det enkelt. Undvik onödigt krångliga ord eller termer. Håll det enkelt och därmed tydligt. Att göra en lista med bulletpoints kan vara ett bra tillvägagångssätt om det är just kommunikation i skrift du tycker är utmanande. Ju tydligare - desto bättre!

4. Försäkra dig om att du förstått och blivit förstådd. Ett bra sätt att göra detta på är att fråga, exempelvis genom att säga; “har jag förstått dig rätt att din huvudsakliga poäng är att är följande...”. Här öppnar du upp för rättelse om det är så att ni missförstått varandra, och säkerställer att ni är på samma plan.

5. Summera och skriv ned vad som diskuterats eller beslutats. Har du exempelvis haft ett möte är det bra att summera det efteråt och dela med övriga mötesdeltagare. Även här tydliggör du vad som beslutats, och att ni alla är på samma plan och tagit del av samma information.

 

Vill du utveckla din karriär? På Randstad jobbar vi för att du ska få möjligheten att upptäcka din fulla potential. Hitta rätt jobb och arbetsgivare för dig bland våra lediga tjänster.