Att vara ny på jobbet kan vara en utmaning. En mängd nya namn att minnas, nya uppgifter att utföra och inte sällan en överhängande rädsla för att göra fel. Det är inget konstigt med att vara nervös, dessutom kan du med enkla medel snabbt komma över känslan att vara ny.

bcc85d2d076a4af3b1d89cec36bf6211.jpg
bcc85d2d076a4af3b1d89cec36bf6211.jpg

börja redan innan första dagen

För många är introduktionen på det nya företaget det som avgör hur snabbt inskolningen går. Ta tillfället i akt att fråga din blivande närmsta chef hur introduktionen ser ut, förklara att du vill kunna komma igång direkt och be om en introduktionsplan och information om vem du kan vända dig till när frågor dyker upp.

ge dig själv extra marginaler

Det är aldrig kul att behöva stressa eller att komma för sent – allra minst när du är ny på jobbet. Ge dig själv därför gott om tid på morgonen, det skänker inte minst ett lugn som gör att du kan fokusera på det du ska. 

var lyhörd och observant

Det är mycket nytt den första tiden på en ny arbetsplats. Att anteckna hjälper dig på flera sätt, dels genom att minnen sätter sig bättre när vi skriver ner dem, dels genom att du kan gå tillbaka och läsa dem vid ett senare tillfälle. Ta med ett tomt anteckningsblock till första dagen, du kommer inte att ångra dig!

erbjud din hjälp

Visa framfötterna och fråga om någon behöver hjälp med något när du får lite tid över. Dels lär du dig jobbet ännu snabbare, dels är det ett enkelt sätt att skapa kontakt med kollegor.

lär känna dina kollegor

Ingenting gör att du kommer in i jobbet så snabbt som dina nya kollegor. Visa att du är intresserad av att vara med, både professionellt och privat. Identifiera rutinerna på kontoret och försök följa med i dem. Tar de flesta till exempel med lunch eller går de ut och äter? När tar de flesta kafferast?

töm agendan

Planera inte för mycket aktiviteter vid sidan av jobbet under de första veckorna – det tar energi att vara ny och att processa alla nya intryck. Fokusera istället på att vila och samla tankarna när du kommer hem.

kom ihåg att det var du som fick jobbet

Och det av en anledning – du är bäst lämpad för det. Även om det känns tufft och övermäktigt så har företaget tänkt igenom beslutet både en och två gånger. Du kommer att klara det galant!