Att ha en god relation med chefen och kunna ha öppna och lättsamma samtal är trevligt och kan öka trivseln på arbetsplatsen. Men hur mycket ska du egentligen berätta för chefen? Var går gränsen för privat- och yrkesliv och vem är ansvarig för att dra den? Finns det några saker du absolut inte ska säga till chefen? Vi delar vår syn på saken och ger dig tips om vad du ska säga och inte säga till chefen.

får man säga vad som helst till chefen?

Så länge du håller dig inom ramen för ditt anställningsavtal och gällande lagstiftning, och inte yttrar dig kränkande, diskriminerande eller hotfullt (för att nämna ett par exempel), så får du teoretiskt sett säga i princip vad som helst till chefen. Att exempelvis berätta saker om ditt privatliv eller klaga på ditt jobb är alltså fullt tillåtet, men frågan du istället bör fokusera på är om det är lämpligt att säga sådana saker och vad syftet med det är. Bara för att du får säga någonting betyder det nödvändigtvis inte att det är passande att göra det. Det betyder inte heller att det finns en garanti för att det kommer att tas väl emot. Att exempelvis prata illa om kollegor eller ditt jobb är sällan lämpligt, uppskattat eller särskilt konstruktivt och kan leda till dålig stämning i teamet eller att din chef uppfattar dig som negativ och inte så trevlig

Vad du får och inte får säga till chefen kan också handla om just din chef, vilken relation ni har och kulturen på din arbetsplats. En del chefer och företag förespråkar en öppen relation där du som medarbetare uppmanas att dela med dig om vad du tänker, oavsett om det gäller saker som inte fungerar på arbetsplatsen eller om du är intresserad av möjligheter på andra företag. I många fall kan det vara viktigare att tänka på hur du uttrycker och formulerar dig, snarare än vad du säger. Det är exempelvis stor skillnad på att säga “Mitt jobb är tråkigt” och “Jag är redo för nya utmaningar”, där andemeningen egentligen är densamma: du vill göra någonting annat än det du gör i dagsläget.

Male with glass and red blazer sitting in a green chair talking to a female sitting in a green chair
Male with glass and red blazer sitting in a green chair talking to a female sitting in a green chair

hur ska jag prata med min chef?

Din chef ska finnas där för dig och stötta, och du ska kunna lyfta saker som på ett eller annat sätt påverkar dig i ditt arbete. En grundläggande ledstjärna bör vara att inte gå in på djupet av det privata i samtal med din chef, förutsatt att det inte har en direkt inverkan på ditt arbete. Det är chefens ansvar att dra den gränsen, och handlar sällan om att chefen inte vill lära känna dig som medarbetare, utan mer om att sådant helt enkelt inte hör till arbetet.

Du bör alltid tänka till kring vad du berättar för chefen och varför, eftersom det kan påverka hur du uppfattas. Det du säger till chefen kan också påverka din karriär, direkt eller indirekt. Att till exempel flagga för att du gärna tar mer ansvar framåt och att komma med idéer och förslag kan öka dina möjligheter att ta ett kliv framåt i organisationen och givetvis vara till fördel för din karriär. Men på samma sätt kan det ligga dig i fatet om du uttrycker ett ointresse för detsamma och inte visar en vilja att ta dig an nya utmaningar.

Om du är osäker på hur du ska prata med chefen följer här våra tre främsta tips som du kan ha i åtanke:

1. Fundera på i vilket syfte du berättar någonting.

Är det viktigt för din chef att känna till det du vill berätta, och i så fall varför? Din chef vill exempelvis inte veta om du har ett relationsproblem om det bara rör ditt privatliv. Går det däremot ut över ditt arbete och du kanske behöver vara hemma en dag eller få samtalshjälp, så finns det en poäng med att din chef känner till det så att han eller hon kan stötta dig på bästa sätt. Fundera en extra gång på om du vill delge din chef sådant som inte direkt rör jobbet.

2. Tänk till kring vad du vill ha sagt och hur du bäst kan kommunicera det.

Ofta kan det vara viktigare att tänka på hur du formulerar dig än vad du säger. Tänk på hur du uttrycker dig och försök att komma med förslag på lösningar istället för enbart problem. Det senare kan uppfattas som rena klagomål vilket sällan uppskattas eller blir särskilt konstruktivt för varken dig eller chefen. Att stärka din kommunikativa förmåga är något du har nytta av i många sammanhang, inte minst i arbetet.

3. Försök att alltid vara ärlig och transparent om du stöter på hinder i ditt arbete.

Stöter du på hinder i arbetet eller har andra problem kopplade till arbetsplatsen bör du ta upp detta med din chef så att han eller hon kan stötta dig. Att behöva hjälp eller stöd är ingenting konstigt. De allra flesta coachande chefer ser det dessutom som någonting positivt om du som medarbetare berättar om någonting som hindrar dig i arbetet. Det visar att du vågar säga till, vill lösa problemet och har en ambitionsnivå.

en man i närbild tittar framåt på sin chef och skrattar. Man ser halva chefens rygg i närbild
en man i närbild tittar framåt på sin chef och skrattar. Man ser halva chefens rygg i närbild

vad ska man inte säga till sin chef?

Vad man ska och inte ska säga till chefen är som vi konstaterat inte alltid helt solklart och kan skilja sig mycket från arbetsplats till arbetsplats. I grova penseldrag kan vi säga att dagens samtalsklimat på jobbet är mycket öppnare än vad den varit tidigare, men vissa ämnen är fortfarande tabu på jobbet och det finns faktiskt samtalsämnen du generellt sett ska hålla från arbetsplatsen. Här följer ett par exempel:

  • Politik
  • Religion
  • Pengar
  • Sex

Frågor som politik, religion och pengar är fortfarande lite tabu på många arbetsplatser. Det är viktigt att alla tillåts ha sin ståndpunkt, men man behöver för den sakens skull inte övertyga någon annan om den. Är du en väldigt politiskt engagerad person och det är en stor del av dig, så är det svårt att säga att du ska lämna det hemma. Skulle du däremot uppleva att du har djupgående ideologiska meningsskillnader med chefen eller kollegorna är det kanske läge att hålla dig borta från sådana ämnen helt och hållet. Har du extrema åsikter, åt vilket håll det än är, så bör du överlag vara försiktig med att ta med dem till jobbet. De människor du arbetar med ska du ha en professionell relation till, och dina åsikter i dessa frågor berör sällan direkt ditt jobb eller dina arbetsuppgifter. 

Slutligen är sexuella diskussioner någonting som du ska vara väldigt försiktig med. Det kan upplevas som obehagligt att diskutera på en arbetsplats, göra kollegor obekväma och hör ju faktiskt inte alls till jobbet.

5 saker du inte ska säga till chefen:

1. “Han/hon är så irriterande”

Att snacka skit om kollegorna, oavsett om det gäller deras arbetsinsats, personlighet eller kompetens, är sällan uppskattat. Har du problem med en kollega som du inte kan lösa på egen hand ska du givetvis lyfta det med din chef, men här är det viktigt att du tänker på hur du uttrycker dig. Återge problemet på ett tydligt och sakligt sätt, förklara hur det påverkar dig i ditt arbete och försök att fokusera på en lösning. Att bara häva ur sig skitsnack kommer inte att gå hem och kan stjälpa mer än det kan hjälpa.

2. “Jag tänker inte göra det där”

Att säga nej till chefen är givetvis tillåtet om det som efterfrågas av dig är helt orimligt, men är det arbetsuppgifter som ligger inom ramen för din roll eller ditt område är det inte okej att du vägrar utföra dem. Har du för avsikt att säga nej och anser att du har grund för detta bör du ha en rimlig förklaring och kunna argumentera för din sak. Att vägra något för att du inte har lust eller tycker att uppgiften är tråkig fungerar inte.

3. “Jag hatar mitt jobb”

Att klaga på ditt jobb till chefen bör du vara väldigt försiktig med. Att i perioder vara missnöjd med ditt jobb är fullt naturligt, men att säga det till chefen på ett negativt och inte alls lösningsorienterat sätt leder sällan till någon förbättring. Är du missnöjd med ditt arbete bör du identifiera vad kärnan till ditt missnöje är, för att också försöka hitta en lämplig lösning. Är det arbetsuppgifterna, rollen eller teamet som skaver? Lyft det med chefen på ett sakligt och lösningsorienterat sätt för att ni tillsammans ska kunna hitta en väg framåt. Är du så missnöjd att du inte kan se en rimlig lösning på problemet eller ta en konstruktiv dialog med chefen, kan det vara läge att fundera över att byta jobb.

4. ”Jag kan inte jobba med honom/henne”

På de allra flesta arbetsplatser förväntas det att du kan samarbeta med kollegor när situationen kräver det. Det är omöjligt att tycka om eller komma bra överens med alla människor vi möter, så sannolikheten är stor att du någon gång kommer att behöva arbeta tillsammans med en kollega du inte klickar fullt ut med. I en jobbsituation får både du och kollegorna göra det bästa för att få jobbet gjort, det är ju faktiskt därför ni är anställda.

5. “I så fall säger jag upp mig”

Att hota med uppsägning så fort du är missnöjd med något eller vill få din vilja igenom rekommenderas aldrig. Det kan lätt uppfattas som oseriöst och omoget, och kan få chefen att fundera över om du alls vill jobba kvar. Är du missnöjd med ett beslut som fattats bör du istället framföra din kritik på ett konstruktivt sätt, och förmedla hur du föredrar att saker går till i framtiden.

På Randstad jobbar vi för att du ska få möjligheten att upptäcka din fulla potential. Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar din profil.

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb