självledarskap börjar med att du kan leda dig själv

Alla vill vi trivas på våra jobb, vare sig karriären är det absolut viktigaste i vårt liv, eller bara en av få saker som vi värdesätter. Vi människor trivs som allra bäst när vi känner att vi utvecklas, när vi äger vår tid och när vi har kontroll över våra liv. De allra flesta av oss arbetar dessutom i någon form av team, och för att bli ett effektivt sådant där alla trivs och utvecklas så krävs det att teamets medlemmar, både individuellt och tillsammans, jobbar aktivt för att nå uppsatta mål.

Detta kan man göra med bland annat ett gott självledarskap, som precis som det låter innebär att leda sig själv. Katarina Bondeson, expert på ämnet och affärsområdeschef på Randstad RiseSmart som är en del av Randstad, berättar mer om hur självledarskap bidrar till effektiva team.

Läs mer om hur du lär känna sig själv och utvecklar ett gott självledarskap här.

nyckeln till effektiva team är självledarskap

Effektiva team består av individer som alla bidrar till att just deras team ska fungera bra och vara effektivt. När vi känner oss själva väl och när vi reflekterar över våra styrkor och hur vi vill vara, så kan vi också enklare sätta ord på hur vi vill och kan bidra till teamet.

Men vad är det som gör team effektiva? Kvalitet, lönsamhet och välmående - tre delar som alla är lika viktiga. För att uppnå detta måste det finnas en balans i teamet kring mål, struktur, samspel, utveckling och engagemang.

självledarskap leder till medarbetarskap

Studier visar att det absolut viktigaste inom effektiva team är psykologisk trygghet. Att vi vet vad som förväntas av oss, att vi är trygga i våra roller, att vi kan ge och ta emot både förstärkande och förändrande feedback, att alla får komma till tals och att vi känner oss trygga i att göra fel ibland. Psykologisk trygghet är inget som bara uppstår av sig självt, utan kräver aktivt arbete och engagemang av såväl gruppen som individerna själva.

  quote icon

  Med ett gott självledarskap kan man som individ vara en bättre och mer engagerad kollega. När man vet vad man vill och hur man på bästa sätt ska kommunicera detta utåt är det enklare att veta hur och med vad man ska bidra i sitt team. Man blir också mer motiverad att bidra - man känner ett engagemang.

  Katarina Bondesson
  Randstad RiseSmart

  Engagemanget är vårt personliga ansvar som individ och medarbetare. Faktorer runt omkring påverkar såklart hur vi känner inför vårt jobb, men att vara en god kollega som är engagerad inför sitt jobb är vårt eget ansvar. Trivs man inte på sitt jobb är det ett eget ansvar att ta tag i sin situation för att skapa förändring. Kanske behöver jag ta ett samtal med min chef för att diskutera hur jag skulle kunna ta mig vidare i min karriär för att trivas bättre och känna att jag utvecklas? Eller är det kanske så att jag inte borde vara kvar i bolaget alls - då är det mitt ansvar att söka mig till något nytt.

   leende man i kostym, tittar lite snett åt sidan
   leende man i kostym, tittar lite snett åt sidan
   quote icon

   Ansvar är något som kan kännas lite skrämmande för många. Men det man lätt glömmer är att ansvar också innebär att man själv har makten. Detta är något väldigt positivt, och så fort man knäcker den koden kan man nå så långt man bara vill. Ansvaret och därmed även makten över din utveckling och ditt liv ligger i dina händer - det är bara du som kan sätta stopp för dina drömmar, säger Katarina.

   Chefen har också ett ansvar. Detta sträcker sig till att skapa en samhörighet i teamet och att säkra en vilja att samarbeta. Resten är upp till dig som medarbetare. Att ta ansvar för sig själv, att känna motivation och engagemang, att utveckla sig själv, delta aktivt, samarbeta i och mellan grupper, förändringsvilja, balans i livet, bidra till arbetsklimat och arbetsglädje. När alla medlemmar i ett team tänker aktivt på dessa frågor blir teamet per automatik mer välmående.

   fyra frågor att fundera på inför en dialog med chefen

   1. Vad förväntas av mig i min arbetsroll?
   2. Vad har vi för mål och vision som team och hur bidrar jag till det?
   3. Har du och din chef en tydlig gemensam bild av ditt uppdrag? Om inte - vad är det som är otydligt?
   4. Trivs du inte på ditt arbete? Fundera över vad det är som gör att du inte trivs. Är det rollen? Prata med din chef om hur du skulle kunna utvecklas inom ett annat område. Är det företaget? Ta ansvar och sök dig till något nytt.

    

   Vill du utveckla din karriär? På Randstad jobbar vi för att du ska få möjligheten att upptäcka din fulla potential. Registrera ditt CV och låt oss hitta dig när vi letar efter potentiella medarbetare till våra lediga jobb.

   författare
   Katarina Bondeson
   Katarina Bondeson

   Katarina Bondeson

   Affärsområdeschef, Randstad RiseSmart

   Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

   lediga jobb