självledarskap börjar med att du kan leda dig själv

Alla vill vi trivas på våra jobb, vare sig karriären är det absolut viktigaste i vårt liv, eller bara en av få saker som vi värdesätter. Vi människor trivs som allra bäst när vi känner att vi utvecklas, när vi äger vår tid och när vi har kontroll över våra liv. De allra flesta av oss arbetar dessutom i någon form av team, och för att bli ett effektivt sådant där alla trivs och utvecklas så krävs det att teamets medlemmar jobbar aktivt, både individuellt och tillsammans, för att nå uppsatta mål.

För att du ska kunna bidra till ett effektivt team på jobbet krävs bland annat att du har ett gott självledarskap, som precis som det låter handlar om att leda dig själv. I den här artikeln berättar Katarina Bondeson, som är expert på ämnet och har gedigen erfarenhet av både team- och ledarskapsutveckling, mer om vad självledarskap innebär och hur du med ett gott sådant kan bidra till ett effektivt team på jobbet.

ett effektivt team består av självledande individer

Vad är egentligen ett effektivt team? Katarina Bondeson menar att det finns tre övergripande delar, alla lika viktiga, som karaktäriserar effektiva team. Dessa är:

 1. kvalitet
 2. lönsamhet
 3. välmående

För att uppnå detta måste det finnas en balans i teamet sett till mål, struktur, samspel, utveckling och engagemang. Det, i sin tur, kräver att varje person i teamet bidrar. Effektiva team består nämligen av individer som alla bidrar till att just deras team ska fungera bra och vara effektivt. När du känner dig själv väl och när du reflekterar över dina styrkor och hur du vill vara, så kan du också enklare sätta ord på hur du vill och kan bidra till teamet.

Det är här som vikten av självledarskap kommer in. Självledarskap handlar enligt Bryant och Kazan (2012) om förmågan att påverka sina tankar, känslor och handlingar för att kunna uppnå uppsatta mål. Mer konkret handlar det om att genom dina tankar och beteenden skapa insikt i ditt nuläge, forma en vision om läget du vill uppnå och att sätta en tydlig plan för vad du kan göra för att nå dit. Genom att jobba med ditt självledarskap finns det flera fördelar för dig att uppnå i både privat- och arbetslivet.

effektiva team karaktäriseras av psykologisk trygghet 

Studier visar att det absolut viktigaste inom effektiva team är psykologisk trygghet. Att vi vet vad som förväntas av oss, att vi är trygga i våra roller, att vi kan ge och ta emot både förstärkande och förändrande feedback, att alla får komma till tals och att vi känner oss trygga i att göra fel ibland. Psykologisk trygghet är inget som bara uppstår av sig självt, utan kräver aktivt arbete och engagemang av såväl gruppen som individerna själva.

quote icon

Med ett gott självledarskap kan man som individ vara en bättre och mer engagerad kollega. När man vet vad man vill och hur man på bästa sätt ska kommunicera detta utåt är det enklare att veta hur och med vad man ska bidra i sitt team. Man blir också mer motiverad att bidra - man känner ett engagemang.

Katarina Bondesson
Randstad RiseSmart

Engagemanget är ditt personliga ansvar som individ och medarbetare. Chefen har också ett ansvar, vilket sträcker sig till att skapa en samhörighet i teamet och att säkra en vilja att samarbeta. Resten är upp till dig som medarbetare, såsom att:

 • ta ansvar för dig själv, dina handlingar och den energi du sprider
 • känna motivation och engagemang
 • identifiera dina mål och utveckla dig själv mot att nå dem
 • delta aktivt i möten, samtal och aktiviteter
 • samarbeta i och mellan grupper
 • vara öppen för förändring
 • säkerställa en god balans i livet
 • bidra till ett trevligt arbetsklimat och arbetsglädje

Faktorer runt omkring påverkar såklart hur du känner inför ditt jobb, men att vara en god kollega som är engagerad i ditt arbete är ditt eget ansvar och bottnar i ett gott självledarskap. När alla medlemmar i ett team tänker aktivt på dessa frågor, har ett gott självledarskap med andra ord, blir teamet per automatik mer välmående, och i sin tur mer effektivt. Det blir roligare att gå till jobbet när alla tar ansvar för en god stämning och för att gruppen tillsammans ska nå de uppsatta målen.

Trivs du inte på ditt jobb är det ditt eget ansvar att ta tag i din situation för att skapa förändring. Kanske behöver du ta ett samtal med din chef för att diskutera hur du skulle kunna ta dig vidare i din karriär för att trivas bättre och känna att du utvecklas? Eller är det kanske så att du inte borde vara kvar i bolaget alls? Då är det ditt eget ansvar att söka dig vidare till något nytt.

leende man i kostym, tittar lite snett åt sidan
leende man i kostym, tittar lite snett åt sidan
quote icon

Ansvar är något som kan kännas lite skrämmande för många. Men det man lätt glömmer är att ansvar också innebär att man själv har makten. Detta är något väldigt positivt, och så fort man knäcker den koden kan man nå så långt man bara vill. Ansvaret och därmed även makten över din utveckling och ditt liv ligger i dina händer - det är bara du som kan sätta stopp för dina drömmar, säger Katarina.

4 frågor att fundera på för att främja ditt självledarskap och bidra till ett effektivt team

 1. Vad förväntas av dig i din arbetsroll?
 2. Vad har teamet för mål och vision och hur bidrar du till det?
 3. Har du och din chef en tydlig gemensam bild av ditt uppdrag? Om inte – vad är det som är otydligt och hur kan ni överkomma det?
 4. Hur trivs du på ditt arbete? Om du inte trivs särskilt väl kan du fundera över vad det är som gör att du trivs. Är det rollen? Prata med din chef om hur du skulle kunna utvecklas inom ett annat område. Är det företaget? Ta ansvar och sök dig till något nytt.

Vill du utveckla din karriär? På Randstad jobbar vi för att du ska få möjligheten att upptäcka din fulla potential. Registrera ditt CV och låt oss hitta dig när vi letar efter potentiella medarbetare till våra lediga jobb.

författare
Katarina Bondeson
Katarina Bondeson

Katarina Bondeson

affärsområdeschef, randstad risesmart

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb