Har du någonsin varit med i en rekryteringsprocess men blivit bortvald med skälet att du är “överkvalificerad” för jobbet? I så fall är du långt ifrån ensam, och kan dessutom ha råkat ut för åldersdiskriminering. Det finns nämligen ingenting som heter överkvalificerad – “det är ett icke-begrepp”. Det menar Randstads chefsjurist Anna Svärdemo Alander, som vi intervjuat för den här artikeln där vi går igenom begreppet överkvalificerad, varför det inte är ett rimligt skäl till att neka någon en anställning och vad diskrimineringslagen säger om frågan. Vi delar också med oss av våra främsta tips till dig som råkat ut för det här argumentet, och kanske även åldersdiskriminering.

åldersdiskriminering och “överkvalificerad”? så här säger diskrimineringslagen

Att missgynna en arbetssökande på grund av ålder är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Ändå uppger drygt en av tio svenskar (11 %) i en undersökning som Randstad låtit göra att de har upplevt ålderism i samband med att de har sökt ett jobb. Åldersdiskriminering är således också den diskrimineringsform som flest har råkat ut för, bland både kvinnor och män. Bland de äldre, i åldersgruppen 50-65 år, är siffran nästan dubbelt så hög (19 %).

– Åldersdiskrimineringen är utbredd i Sverige tyvärr, men ålder är och ska vara irrelevant i varje rekryteringsprocess. För precis som när det gäller andra diskrimineringsgrunder säger det ingenting om kandidatens kompetens, säger Anna Svärdemo Alander.

Trots detta är “överkvalificerad för jobbet” ett återkommande argument bland arbetsgivare för att inte gå vidare med en kandidat i rekryteringssammanhang, vilket i särskilda fall kan vara åldersdiskriminerande oavsett om det är arbetsgivarens avsikt eller ej. Att bli bortvald ur en rekryteringsprocess på grund av att du i förhållande till övriga sökande har lång erfarenhet eller för att du innehaft högre tjänster tidigare är inte tillåtet.

– Om du är den mest lämpade kandidaten utifrån kompetens har du också rätt att gå vidare i processen. Trots att lagen är tydlig här kan vi se att överkvalifikation är något som praktiseras, säger Anna Svärdemo Alander.

ung man transporterar varor med truck, inne på lagret i mataffären
ung man transporterar varor med truck, inne på lagret i mataffären

finns inget som heter överkvalificerad för jobbet

Enligt Anna Svärdemo Alander finns det inte något begrepp som heter “överkvalificerad”.

– Jag skulle säga att det är ett ”icke-begrepp”. En arbetsgivare som ligger i framkant vad gäller synen på framtidens moderna arbetsliv möter också upp kandidatens önskan om att röra sig mellan olika typer av befattningar och arbetsuppgifter – oavsett kompetensnivå, konstaterar hon.

För att vilja söka sig till en tjänst som rent formellt har lägre kompetenskrav än vad man besitter är ingenting konstigt. Men arbetsmarknadens mottagande till detta, såväl som argumentet “överkvalificerad”, säger en del om det allmänna sättet att se på karriärutveckling.

– Att tänka på människor som överkvalificerade är slöseri på kompetens och erfarenhet. Att man skulle vara ställd åt sidan för att man inte håller sig inom en viss befattningsnivå är helt orimligt. Karriärutveckling kan ske både vertikalt och horisontellt, och vi behöver nya sätt att prata om det här.

Även John Mellkvist, framtidsspanare och expert inom ålderism, påpekar orimligheten i att avfärda en kandidat som överkvalificerad i en intervju med HR People där han säger:

quote icon

Om någon säger att du är överkvalificerad, fråga gärna den personen om de hade sagt detsamma till sina barns lärare eller sin förälders läkare. Det vill säga kännbara tillfällen då det är uppenbart oklokt att tacka nej till mer kunskap, erfarenhet och insikt än vad tjänsten kräver. Som arbetslivet förändras kommer vi få ett växande överskott av överkvalificerade människor där ute som gjort andra och fler saker än vad som behövs i nästa jobb.

John Mellkvist, framtidsspanare och expert inom ålderism

vad kan du göra om du blir avfärdad som “överkvalificerad”?

Så, vad gör du egentligen om du varit med i en rekryteringsprocess men inte gått vidare på grund av att du är överkvalificerad? Det är en komplex fråga, men det finns ett par saker du kan ha i åtanke.

Anna Svärdemo Alanders främsta rekommendation är att lyfta frågan och öppna upp för diskussion, även om du som kandidat inte har någon skyldighet till detta.

– Som kandidat i en rekryteringsprocess har du ingen skyldighet att ange skälen till varför du valt att söka en tjänst som du rent formellt har mer kompetens än vad som efterfrågas, och ska egentligen inte behöva göra det, men det kan ibland kan vara värdefullt.

Anledningen till det, och som är viktig att komma ihåg, är att målet med varje rekrytering är att säkerställa en så bra matchning som möjligt för att därmed också öka chanserna till en långvarig relation. Varje rekrytering är en investering, och det kostar dyra resurser att attrahera, anställa och onboarda rätt person. Som arbetsgivare vill man hitta en person som uppfyller kompetenskraven och som kommer att trivas i rollen och vilja stanna länge.

– Genom att förklara varför du valt att söka den specifika tjänsten kan du också framföra varför du är bäst lämpad och hur du med din kompetens kan tillföra värde till bolaget.

Om du tror att du blivit utsatt för åldersdiskriminering kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen. Att ställa intervjufrågor kopplade till någon av de sju diskrimineringsgrunderna är inte olagligt i sig (även om de i många fall är olämpligt) men om du nekas anställning är det upp till arbetsgivaren att visa att svaret inte varit skälet. Misslyckas arbetsgivaren med detta kan det bli dyrt för företaget, både i form av skadestånd och förlorat renommé.

3 konkreta tips till dig som blivit avfärdad som överkvalificerad

  1. Lyft frågan och öppna upp för diskussion. Fokusera på att framhäva dina styrkor och kompetenser, och varför du med din erfarenhet är den bäst lämpade kandidaten. 
  2. Fundera över vad det här säger om arbetsgivaren och dennes värderingar. Är det ett bolag du kan tänka dig att arbeta för? Blir svaret nej är det givetvis en trist insikt, men att arbeta för en arbetsgivare med snäv och förlegad syn på både ålder och karriärutveckling är sällan särskilt eftersträvansvärt.
  3. Gör en anmälan till diskrimineringsombudsmannen om du misstänker att du blivit utsatt för åldersdiskriminering. Att väljas bort med anledning av ålder eller någon annan ovidkommande faktor är aldrig någonsin okej. Det är din kompetens som ska stå i centrum, ingenting annat. 

På Randstad jobbar vi för att du ska få möjligheten att upptäcka din fulla potential. Hitta rätt jobb och arbetsgivare för dig bland våra lediga tjänster.

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb