Hur svårt kan det vara att skriva ett bra CV? Mycket svårare än du tror när du söker ditt drömjobb. Randstads rekryterare får läsa mängder av CV:n – varje dag – som alla ser olika ut. Vissa är bättre, andra sämre. Så vad är då ett bra CV? Det är en fråga som förmodligen har lika många svar som rekryterare du frågar, men det finns några gemensamma nämnare som utgör grunden. Dessa går vi igenom i den här artikeln, så läs vidare för att ta del av våra främsta tips på hur du skriver ett bra CV som hjälper dig på vägen mot ditt nya jobb.

Att skriva ett bra CV kan kännas utmanande, och kan samtidigt vara en pressande uppgift eftersom du i de allra flesta fall behöver CV:t för att söka jobb. När du är på jakt efter drömjobbet är det därför viktigt att ha ett riktigt bra uppdaterat CV, för att öka dina chanser att gå vidare i processen och få komma på intervju.

hur skriver man ett bra CV?

Grunden för ett bra CV handlar främst om själva innehållet, snarare än hur det ser ut. Med ditt CV vill du visa på att du har de kompetenser och den erfarenhet som efterfrågas i den aktuella jobbannonsen. Därför är det viktigt att du tänker till kring vilken information du vill ha med i ditt CV, och att du anpassar det efter vad som efterfrågas i den aktuella jobbannonsen och säkerställer att du matchar dina kompetenser med detta.

Hur CV:t ser ut är som sagt sekundärt, men kan ändå spela en viss roll. Anledningen till det är att ett CV som är luftigt, lättläst, strukturerat och ser professionellt ut, kan underlätta att förmedla att du har kompetensen som efterfrågas. Därför är det viktigt att ditt CV följer en tydlig struktur som på ett bra sätt lyfter fram dina kompetenser.

När det kommer till CV:ts längd är vår rekommendation att 1-2 sidor är en bra riktlinje, mer än så är sällan relevant. Då gäller även begreppet “kill your darlings”, det vill säga att du väljer bort information. Har du ett väldigt långt CV på grund av lång arbetslivserfarenhet med många olika tjänster bör du exempelvis välja bort de som du haft långt bak i tiden, eller som inte direkt är relevanta för den tjänst du nu söker. Det du inte får plats med i ditt CV men som du ändå tror kan vara av värde átt lyfta fram, kan du komplettera med i ditt personliga brev

I ditt CV vill du helt enkelt lyfta det allra viktigaste och det som kan hjälpa dig att visa på varför du passar den aktuella tjänsten. Ett tips för att kunna avgöra vad du ska ha med i ditt CV är att ställa frågan; är den här erfarenheten/utbildningen/tjänsten relevant för den aktuella tjänsten?

Med detta som grund har du kommit en god bit på vägen mot ett bra CV. För att hjälpa dig ytterligare har vi sammanställt en lista med 10 steg för hur du skriver ett bra CV.

en kvinna sitter i soffan med sin laptop i knäet och skriver på sitt CV
en kvinna sitter i soffan med sin laptop i knäet och skriver på sitt CV

steg för steg till ett lyckat CV

 

1. en kort sammanfattning

Sammanfatta varför du söker tjänsten, dina styrkor och kompetenser som du vill lyfta fram samt vilka mål och ambitioner du har. Tänk återigen på att det bör ligga i linje med vad som eftersöks i annonsen du söker. Ett par rader ger rekryteraren en kort och tydlig introducerande sammanfattning till ditt CV.

Exempel på styrkor, mål och ambitioner:

Styrkor - skriv en punktlista som sammanfattar några av dina kompetenser och förmågor. Det kan vara både konkreta och abstrakta, dvs både hur du kan och har vana av system, applikationer och program, men även mjuka färdigheter som pålitlig, bra kommunikationsförmåga, förmåga att ta folk.

Mål och ambitioner - lyft fram och beskriv dina karriärambitioner, hur de hänger ihop med dina kvalifikationer. Berätta varför du söker dig vidare, vad du söker i ditt kommande jobb och vad den potentiella arbetsgivaren eller chefen, har att vinna på att anställa just dig. Ta chansen att marknadsföra dig själv.

2. arbetslivserfarenhet

Lista dina tidigare arbetsgivare och tjänster som du har erfarenhet från, börja med den senaste tjänsten och gå sedan bakåt i tiden.

Skriv ut vilket företag du arbetat för och under vilken tidsperiod, din titel och en kort beskrivning av innehållet i tjänsten samt vilken erfarenhet du fått som du tar med dig. Tänk på att använda dig av ett enkelt språk och undvik företagsspecifika termer eller förkortningar. Rekryteraren vill förstå vad du gjort inom ramen för din roll och vilka kunskaper du förvärvat från den. De är mindre intresserade av snygga titlar eller avancerade begrepp, och tänk även på att du ska kunna styrka det som står i ditt CV på en eventuell intervju. 

Exempel på ett bra format när du listar dina erfarenheter:

  • Jobbtitel
  • Arbetsgivarens namn (samt plats och webbadress)
  • Tidsperiod du var anställd
  • Lista över viktiga ansvarsområden och prestationer  - (Se det hela ur arbetsgivarens synvinkel; vilken typ av nyckelord och avgörande ansvarsområden letar han eller hon efter i ditt cv? Se till att du inte bara listar dina dagliga uppgifter i nuvarande och tidigare roller utan att du också anger hur ditt arbete var till fördel för verksamheten.

3. utbildningar

Specificera dina utbildningar och vilken nivå du läst på. Det kan omfatta allt från universitetsexamen till YH-utbildningar och certifieringar. Ange din/dina högsta kvalifikationer först i listan (t.ex. kandidatexamen i kommunikationsvetenskap) och fortsätt sen med den senaste utbildningen. 

Var tydlig med huruvida du tagit examen, certifikat eller ej avslutat utbildningen än. Ta även hänsyn till utbildningarnas relevans till det jobbet du söker. 

Exempel på ett bra format när du listar dina utbildningar:

  • Benämning på examen, certifikat eller liknande
  • Utbildningsinstitution och plats
  • Vad du läst/inriktat dig på
  • Under vilken period du har studerat samt examensdatum (om det gäller universitet/högskola)
  • Kurspoäng eller viktiga prestationer inom ramen för kursen 

4. kurser

Lägg till kurser du läst som en separat punkt. Det kan gälla branschspecifika kurser, företagsinterna kurser och andra typer av yrkeskurser som du tillgodogjort dig under arbetslivet. Senaste kursen först. Skriv tydligt vilken skola du läst vid, vilken kurs du läst och under vilken period du studerade. Tänk på att bara skriva de kurser som är av värde för tjänsten och inte alla 1- och 2-dagarsutbildningar som du gått under hela din karriär och som inte är relevanta för tjänsten som du söker.

5. språk

Ange vilka språk du har kunskap inom och specificera nivån på dina kunskaper i både tal och skrift. Exempelvis modersmål, flytande, medelgod eller nybörjare.

6. data-, system- och programkunskaper

Om annonsen efterfrågar specifika kunskaper så tydliggör dessa och ange vilken nivå du har kunskap inom. 

7. övrigt

Under den här punkten kan du ange om du har några ytterligare kunskaper som kan vara relevanta för tjänsten. Här kan du även ta upp eventuella luckor, om du har någon längre period där du inte studerat eller arbetat. Skriv vad du gjort istället, exempelvis om du varit föräldraledig, arbetssökande eller gjort en längre resa.

8. kontaktuppgifter

Ange kontaktuppgifter på första sidan så de är lättillgängliga. Om du blir aktuell för tjänsten vill rekryteraren enkelt kunna ta kontakt med dig och inte behöva leta efter dina kontaktuppgifter. Se till att du har skrivit korrekta uppgifter! Om du anger ditt personnummer i ditt CV bör du inte lämna ut dina fyra sista siffror.

När det gäller kontaktuppgifter till referenser kan det variera. Oftast brukar man inte behöva uppge detta förrän i slutskedet av rekryteringsprocessen. Du kan alltså välja om du vill ange kontaktuppgifterna på ditt CV eller bara skriva ”Referenser lämnas på begäran”. Att ha bra referenser är en viktig del i jobbsökandet. Läs mer om vad du ska tänka på när du lämnar dina referenser. 

9. fotografi, vara eller icke vara

Ska du ha med ett foto i ditt CV? Det är en fråga det råder delad mening om bland rekryterare. Att ha med en bild kan givetvis vara trevligt, men det är inget krav och inte heller något som ska varken förbättra eller försämra dina chanser att få jobbet. Det är ju dina kompetenser som är avgörande för om du är lämplig för tjänsten vilket en bild inte hjälper dig att påvisa. Läs gärna vår medarbetare Stinas tankar kring att ha med foto i ditt CV.

10. korrektur 

Sist men inte minst – be någon som känner dig men kanske inte förstår dina yrkeskunskaper att läsa igenom ditt CV. Om han eller hon förstår dina erfarenheter och kunskaper som du belyst i ditt CV har du troligen lyckats! Att be någon annan att läsa igenom ditt CV är också bra för att undvika eventuella slarvfel. Sådant är lätt att missa när man sitter med sin egen text, och det som kan kännas självklart i ditt eget huvud kan vara helt ogreppbart för någon annan. Av den anledningen är det alltid bra att få feedback innan du skickar in ditt CV. 

fler tips och råd till ditt CV skrivande

Tänk på ditt CV som ett skyltfönster där du stolt visar upp din kompetens och erfarenhet för potentiella arbetsgivare, där du lyfter fram dina viktigaste karriärprestationer och utbildningsmeriter på ett sätt som intresserar rekryterare och anställande chefer att kalla dig till intervju. CV:t är ditt främsta personliga marknadsföringsverktyg. Syfte med CV är att hjälpa dig att sticka ut bland andra kandidater och fånga en potentiell arbetsgivares intresse, med målet att bli kallad till en intervju. 

En av de största utmaningarna när du utformar ditt CV är att komma fram till vad som får just dig att sticka ut i mängden och varför du passar för det aktuella jobbet. Kan du inte själv svara på de frågorna blir det svårt att övertyga en framtida arbetsgivare om att du är rätt person att anställa.

Lägg din tid och kraft på att få innehållet i ditt CV att bli bra, och använd sedan en färdig mall som ser professionell ut. Via länkarna nedan kan du ladda ner tre olika CV-mallar som du kan använda som de är eller hämta inspiration från. Lycka till!

CV mall 1  CV mall 2  CV mall 3

 

Du vet väl om att Randstad har en databas där du kan registrera ditt CV? Du blir så sökbar och kan matchas mot jobb som efterfrågar just dina kompetenser. Registrera ditt CV redan idag.

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb