Hur ska man tänka när man väljer referenser? Vem kan man egentligen använda som referens? Måste man lämna referenser från sitt nuvarande jobb? Och hur ska man tänka om man söker sitt första jobb? 

Det här med referenser kan vara riktigt klurigt, såväl för dig som söker ditt allra första jobb som för dig som är mer rutinerad. Men du kan vara lugn. I den här artikeln reder vi ut alla eventuella frågetecken på området, och vi har dessutom pratat med vår rekryteringsspecialist Joel Ingmarsson som delar med sig av sina bästa tips som guidar dig rätt. 

varför tar man referenser?

Referenstagning är ett vanligt inslag i dagens rekryteringsprocesser och används primärt av två anledningar. Den första är att referenstagningen fungerar som en enklare typ av bakgrundskontroll för att få vissa uppgifter bekräftade, såsom att du haft de ansvarsområden och arbetsuppgifter du angett i ditt CV och under intervjun. Den andra anledningen är att få andras omdöme om dig, dina kompetenser och hur du presterat i tidigare roller. 

– Referenstagningen fungerar som en bekräftelse på vad vi som rekryterare i regel redan vet efter rekryteringsprocessens olika delar. En rekrytering via Randstad är en kvalitetssäkrad process med bland annat kompetensbaserade djupintervjuer och som ofta innehåller arbetspsykologiska tester. Men referenstagningen ger oss en bild av dig från dem som faktiskt sett dig i arbetet, berättar Joel Ingmarsson som är rekryteringsspecialist på Randstad.

– Dina testresultat ger oss en god bild av din potential och vad du kommer kunna prestera. Vi har dock aldrig sett dig i jobbet, men det har dina referenser däremot gjort, fortsätter han. 

Och vad frågar rekryteraren egentligen i referenstagningen? Rekryterarnas uppgift är att ta reda på om du kommer att klara av jobbet och utföra det väl, och ställer därför frågor som kan hjälpa dem med just det. Frågorna kan handla om allt från samarbetsförmåga och konflikthantering till hur bra du är på att passa tider, beroende på vad tjänsten kräver. 

– Men svaren från referenserna ska inte tolkas som en definitiv sanning. Det är viktigt att komma ihåg att referensen delar sin högst subjektiva bild av dig och din prestation, säger Joel Ingmarsson.

en manlig och kvinnlig bartender, står i baren och arbetar
en manlig och kvinnlig bartender, står i baren och arbetar

hur viktiga är referenserna?

Att referenserna är viktiga råder det inga tvivel om, men exakt hur viktiga de är beror till stor del på tjänsten du söker och vilka andra steg som ingår i rekryteringsprocessen. I en process där arbetspsykologiska tester är en del är referenserna sällan det som är avgörande menar Joel Ingmarsson. Det är också en av anledningarna till att referenstagningen allt som oftast sker i slutskedet av rekryteringsprocessen.

– Idag har forskningen kommit så långt inom arbetspsykologin att testerna blir mest avgörande eftersom de ger en objektiv bild av en kandidats potential. Det är en anledning till varför vi hellre använder testerna tidigt i processen, för att få en objektiv bild, medan referenstagningen sker i slutet av processen.

En annan viktig anledning till att referenstagning sker i slutet av processen handlar om att värna om kandidatens integritet. 

– När man lämnar referenser öppnar man också upp sig om att man söker jobb, vilket alla inte är bekväma med att göra, särskilt inte tidigt i en process där man inte vet om det kommer att falla väl ut. Som kandidat ska man inte behöva delge att man söker jobb om man inte vill det.

hur ska man tänka när man väljer referens?

Det är du som kandidat som väljer vilka personer du vill ange som referenser. Vanligtvis ombeds du att lämna kontaktuppgifter till två referenser, men det kan skilja sig lite åt från fall till fall. Men hur ska man egentligen tänka när man väljer referenser? 

Det viktigaste att tänka på är att välja personer som känner dig väl i arbetet och som kan ge en rättvis bild av hur du är på jobbet. Rekryteraren vill ju få en uppfattning av dina kompetenser och egenskaper och hur de tar sig uttryck på arbetet. Därför är det viktigt att välja referenser som kan uttala sig om just det. 

– Mitt främsta tips är att du ska välja någon som kan uttala sig om din prestation och som du vet kommer att ge ett objektivt omdöme om dig.

Det allra vanligaste är att man använder en tidigare eller nuvarande chef, kollega eller medarbetare som referens, eftersom dessa personer ofta har god insikt i hur du presterat och är på jobbet. 

Utöver chefer och nära kollegor har du säkert andra som känner dig väl genom jobbet, till exempel en kund eller samarbetspartner. Söker du en chefstjänst är det viktigt att du inte bara väljer dina kollegor och din egen chef utan även lämnar en referensperson som rapporterat till dig. Om du inte söker en ledarroll, eller inte haft någon tidigare, kan den referensen vara någon som du samarbetat mycket med. Kanske en projektledare eller en kollega på en annan avdelning? 

måste jag lämna referenser från mitt nuvarande jobb?

– Att lämna referenser från din nuvarande arbetsgivare kan se bra ut, eftersom det indikerar ett snyggt avslut och en öppen dialog kring att du är på väg vidare till något nytt. Men, det är inte alls ovanligt att så inte är fallet och många kandidater vill avvakta med att berätta för sin nuvarande arbetsgivare att de söker nytt jobb tills allt är kritat och klart, berättar Joel Ingmarsson.

Därför är det inget krav att lämna referenser från din nuvarande arbetsplats. Samtidigt finns möjligheten att ta lite omvägar: kanske har du en kollega som du har fullt förtroende för som du kan fråga? Var inte rädd för att bolla med rekryteraren om vilka som kan möta behoven utan att för den delen trampa någon på tårna på ditt nuvarande jobb.

hur gör jag med referens om jag söker mitt första jobb?

Det är alltid bäst med referenser från arbetslivet, men söker du ditt allra första jobb kan det vara knepigt eftersom man ju då inte har några sådana. Men låt inte det skrämma dig eller få dig tro att du har sämre chanser att få tjänsten. 

– Alla har vi ju haft vårt första jobb någon gång. Skulle man aldrig rekrytera en person som söker sitt första jobb skulle vi ju aldrig få in nya personer på arbetsmarknaden. Det är också viktigt att vara medveten om att de bästa kandidaterna för en viss roll inte nödvändigtvis är de mest erfarna, säger Joel Ingmarsson.

Men vem kan man då fråga? Här gäller det att vara kreativ, men också att se till syftet med referenstagningen. Referensen ska vara någon som kan uttala sig om dina prestationer, så försök att hitta någon i din omgivning som kan uttrycka sig professionellt om vad du går för. Varför inte en lärare eller handledare? Om du är verksam i en förening eller ideell organisation så kanske en ordförande eller någon i styrelsen kan berätta om dig. Undvik dock att använda familj eller släktingar som referenser.

– Här vill jag även tipsa om att föra en dialog med rekryteringskonsulten. Som kandidat ska du känna dig trygg i att rekryteraren också är din samarbetspartner och du ska kunna föra en dialog med denne om vilka referenser du bör välja, tillägger Joel Ingmarsson.

hur gör jag för att få någon att vilja bli min referens?

Fråga! De flesta blir smickrade och vill väldigt gärna hjälpa till om de har tid. Kom bara ihåg att det är viktigt att din referens får reda på vad det är för typ av tjänst som du sökt så att personen kan förbereda sig. Be din referens titta på annonsen och diskutera vad du har gjort tidigare så att arbetsuppgifterna stämmer överens med vad du sökt och att din referens kan ge de svar som rekryteraren söker.

rekryterarens 3 tips inför lämning av referenser

  1. Välj personer som kan uttala sig om dig och dina prestationer. Det kan vara från arbetslivet i form av chefer, kollegor eller medarbetare, men även personer från andra sammanhang såsom studier eller ideellt föreningsarbete.
  2. Välj personer som du har ett förtroende för kommer att ge ett objektivt omdöme om dig och dina prestationer.
  3. Bolla gärna med rekryteringskonsulten kring lämpliga referenser om du är osäker.

 

Vill du utveckla din karriär? På Randstad jobbar vi för att du ska få möjligheten att upptäcka din fulla potential. Hitta rätt jobb och arbetsgivare för dig bland våra lediga tjänster.

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb