vad är en underhållstekniker?

I rollen som underhållstekniker hjälper du till att lösa mekaniska och andra tekniska problem inom ett industriellt system. Du felsöker efter problem i olika system och hittar lösningar för att reparera eventuella skador. 

Det finns underhållstekniker som arbetar inom en mängd olika industrier, med uppdraget att hålla maskiner och utrustning i gott skick. Detta görs genom att genomföra rutinmässiga underhållsprocesser och felsöka efter problem på en regelbunden basis. Som underhållstekniker kommer du att lösa mekaniska och elektriska problem i tillverkningsprocesser, stödsystem och utrustning som används i exempelvis industrier. Du är ofta den som är ansvarig för en facilitet, som en lägenhet eller ett kontor, där du inspekterar systemen som finns i byggnaden. 

lediga jobb
1

vad gör en underhållstekniker?

Alla privata företag har målsättningen att maximera sina vinster och minska sina marginaler i den utsträckning det går. Som underhållstekniker är du ansvarig för att se till att tillverkningsprocessen är igång hela tiden. Du ska se till att produktionsstoppen är så få och så korta som möjligt, för att säkerställa att produktkvalitén och produktiviteten inte blir lidande. 

Skulle ett jobb som underhållstekniker passa ditt tekniska kunnande och ditt intresse av ett mer fysiskt arbete? Läs då vidare för att ta reda på mer om vilka kompetenser och kvalifikationer som krävs för att lyckas i rollen som underhållstekniker. 

2

genomsnittlig lön som underhållstekniker

En underhållstekniker kan behövas på många företag och inom många olika typer av branscher. Det är en roll som kan anpassas utifrån de behov som finns på arbetsplatsen. Det i sig gör att rollen som underhållstekniker kan se annorlunda ut i form av arbetsuppgifter och hur komplexa kunskaper som behövs, vilket gör att lönen kan variera som underhållstekniker. Ju mer komplexa arbetsuppgifter och större ansvar man har som underhållstekniker, desto bättre är förhandlingsläget har man när lönen ska förhandlas. 

Lönespannet för en underhållstekniker ligger på mellan 30 000kr och 34 000kr i månaden.

 

män arbetar på en byggarbetsplats, har gula arbetsjackor på sig
män arbetar på en byggarbetsplats, har gula arbetsjackor på sig
3

olika roller av underhållstekniker

Dina arbetsuppgifter som underhållstekniker kommer att bero på vem som är din arbetsgivare. Några av de mer vanliga rollerna för en underhållstekniker kan vara: 

  • underhållstekniker inom industrin
    Som underhållstekniker inom industrin kommer du att arbeta i en industriell miljö eller tillverkningsfabrik. Då arbetar du ofta tillsammans med industrielektriker. Du ser till att genomföra rutinmässigt underhåll och reparationer på olika maskiner som används i industrin. Ditt jobb går ut på att lösa mekaniska, tekniska och elektriska problem som drabbar produktionen.
  • underhållstekniker inom fastigheter
    Som underhållstekniker inom fastigheter behöver du hantera reparationer och underhåll i både bostadshus och kontorsmiljöer. I jobbet ingår enklare VVS-uppgifter, underhåll av elektronik, air-condition och annat fastighetsskötande. Du behöver också se till att brand- och säkerhetssystemen fungerar på ett planenligt sätt i byggnaden, även brandlarm. 
  • underhållstekniker inom transport
    Det finns också underhållstekniker som arbetar inom transport och logistik. Då ansvarar du ofta för underhållet av de fordon  som används till transporterna. Du genomför reparationer, förebyggande underhåll och annat för att se till att fordonen fungerar som de ska. 
4

att arbeta som underhållstekniker

Det krävs en del tekniska kunskaper för att kunna arbeta som underhållstekniker, eftersom du är ansvarig för att underhålla och reparera olika maskiner och annan utrustning. Läs mer om vad rollen som underhållstekniker innebär och vilka arbetsuppgifter du har.

5

utbildning och kvalifikationer

Det finns inga specifika kunskaper som krävs för att jobba som underhållstekniker, utan det beror på hur rollen är utformad och vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Det finns därmed flera utbildningsvägar man kan ta för att bli aktuell för ett jobb som underhållstekniker i framtiden. 

6

kunskap och kompetenser

Några viktiga egenskaper som en underhållstekniker bör ha är följande: 

7

vanliga frågor om att jobba som underhållstekniker

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som underhållstekniker.

8

bevaka jobb för underhållstekniker

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa jobbevakning