vad är en maskiningenjör?

Som maskiningenjör har du i uppdrag att designa, bygga och testa mekaniska enheter. Du konstruerar och modifierar en rad olika typer av maskiner och system. Du genomför också installationer och underhåll av motorer, utrustning och industriella system, baserat på användningsområden. 

Du kommer som maskiningenjör att vara ansvarig för att ta fram specifikationer för att designa och skapa verktyg eller system. Det innebär att du kartlägger kraven och behoven som finns för ett projekt, för att sedan planera och utveckla den mekaniska designen för nya produkter. Du behöver också ha koll på mekaniska komponenters prestanda genom att genomföra olika testprocesser.

maskiningenjör jobb
1

vad gör en maskiningenjör?

En maskiningenjör kan arbeta inom en varierande rad av industrier. De använder sin kunskap för att utveckla maskiner som används inom sjukvård, elproduktion, transport och tillverkning samt en rad andra sektorer. Vanliga arbetsuppgifter för maskiningenjörer är produktutveckling, produktionsledning, kvalitetsteknik, inköp och projektledning. Maskiningenjörer med fokus på konstruktion konstruerar och utvecklar mekaniska produkter - allt från bilmotorer till hela produktionsanläggningar för industrier. En del maskiningenjörer arbetar också med research för att utveckla och testa avancerad teknologi som nanoteknologi eller bioteknologi. 

Rollen som maskiningenjör varierar, med tanke på att det är ett arbete som behövs inom många olika unika ingenjörsmiljöer. Det faktum att det finns en så stor bredd av olika industrier gör också att det finns en stor valmöjlighet för dig som maskiningenjör att söka dig till den industri som intresserar dig. 

För att bli framgångsrik som maskiningenjör och för att modifiera befintliga maskinritningar, krävs det att du har ett stort tekniskt kunnande och en hög problemlösningsförmåga. Du bör också ha en bra vetenskaplig grund att stå på samt ett bra öga för siffror. Detta för att kunna hantera och lösa komplexa mekaniska utmaningar. 

Skulle jobbet och rollen som maskiningenjör passa ditt intresse? Läs då vidare för att få veta mer om vilka kompetenser och kvalifikationer som krävs för att lyckas i en roll som maskiningenjör.

2

genomsnittlig lön som maskiningenjör

Lönen som maskiningenjör varierar väldigt mycket, eftersom det är ett jobb som kan utföras inom många olika industrier. Det innebär att du som arbetar som maskiningenjör kan ha många olika sorters arbetsgivare inom olika områden på marknaden. Vilket är något som påverkar ditt löneläge och nivå en hel del. För mer information om kring lönenivåer se Unionens marknadslöner.

vilka faktorer påverkar lönen för en maskiningenjör?

Maskiningenjör är ett arbete som kan kräva en del av den personen som har jobbet, där en del roller kan vara komplexa. Det handlar både om inom vilken bransch man är verksam i, men också hur ens kompetens och arbetslivserfarenhet ser ut. Det här är faktorer som kan påverka lönen i olika riktningar. 

En del branscher har ett generellt sätt högre löneläge än andra branscher, och det påverkar även den genomsnittliga lönen för en maskiningenjör. Samtidigt påverkar det även var i landet du bor och jobbar, där det ofta är högre lön i storstäderna.

Den som har fler och mer komplexa ansvarsområden kommer exempelvis att ha ett bättre läge när lönen ska förhandlas, vilket också gör att chanserna att klättra på lönestegen som maskiningenjör är goda.

en yngre man, maskiningenjör, står vid en maskin, iklädd arbetskläder
en yngre man, maskiningenjör, står vid en maskin, iklädd arbetskläder
3

olika roller av maskiningenjörer

Det finns olika områden som en maskiningenjör kan specialisera sig inom. Några är följande:

4

att arbeta som maskiningenjör

I jobbet som maskiningenjör kommer den dagliga uppgiften handla om att hitta nya lösningar på problem inom olika industrier. Nedan kan du läsa vidare om vilka specifika arbetsuppgifter du har, vilken arbetsmiljö som är vanligast för dig att arbeta i och hur framtidsutsikterna för jobb ser ut för maskiningenjör.

5

utbildning och kvalifikationer som maskiningenjör

Det finns flera sätt att utbilda sig till maskiningenjör:

6

kunskap och kompetenser

Några generella kompetenser som är viktiga för att bli en duktig maskiningenjör är bland annat:

7

vanliga frågor om rollen som maskiningenjör

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som maskiningenjör.

8

bevaka jobb för maskiningenjör

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa din jobbevakning