vad är en industrielektriker?

Som industrielektriker diagnostiserar du elfel under tillverkningsprocessen. Du använder olika sorters diagnostiserings- och mätverktyg för att identifiera och lösa problem. Du har målet att minimera tiden då olika processer ofta står still när det uppstår ett elfel. För att kunna utföra arbetet korrekt och effektivt behöver du ha en djupgående förståelse för hur elektriska system fungerar. Utan denna förståelse riskerar du att inte kunna reparera saker tillräckligt effektivt. Som industritekniker är det viktigt att förstå ritningar och tekniska angivelser för elektriska system och kodspecifikationer. 

Om en byggnad behöver uppdatera sitt elsystem är det du som installerar det och testar det för att se till så att det är både säkert och går att använda. Du installerar även system i nybyggda byggnader som inte har dragit in någon el än. Om en industriell byggnad har problem eller störningar med sin el är det du som ordnar utrustning och reder ut vad problemet är. Du står till tjänst med underhåll och reparationstjänster året runt för att se till så att allt fungerar som det ska. 

lediga jobb
1

vad gör en industrielektriker?

Det finns många olika vägar att gå inom yrkesrollen elektriker, en av dem är industrielektriker, och en annan roll kan vara elektroingenjör

Som industrielektriker arbetar du med elektricitetsrelaterade projekt och komplexa elsystem. Till exempel är det troligt att du kommer arbeta för stora elföretag som har hand om till exempel kraftverk eller produktion av solenergi. Vissa industrielektriker arbetar också inom fordonsindustrin. 

Företag som förlitar sig mycket på maskiner för att kunna tillverka sina varor, anlitar industrielektriker för att undvika produktionsstopp som har orsakats av fel på elsystemen. Som industrielektriker kan du arbeta inom alla former av industrier som jobbar med tillverkning och produktion. 

Skulle jobbet som industrielektriker passa ditt intresse när det kommer till säkerhet, nogrannhet och öga för detaljer? Läs då vidare för att ta reda på vilka kompetenser och kvalifikationer som behövs för att lyckas i rollen som industrielektriker. 

2

genomsnittlig lön som industrielektriker

En industrielektriker kan arbeta i branscher och industrier av olika storlek. Dessa faktorer påverkar hur mycket du får i lön. Dessutom relaterar även din lön till hur komplext arbete du utför, ju mer komplext det är desto högre lön har du möjlighet att få. Även din nivå av expertis och erfarenhet inom yrket kommer att påverka hur mycket du tjänar. Många industrielektriker väljer även att jobba övertid för att utöka sin lön. För mer information om lönenivån för rollen industrielektriker se Statistiska centralbyrån (SCB).

Please use these images in the context of inclusion projects
Please use these images in the context of inclusion projects
3

olika roller av industrielektriker

Det finns olika roller av industrielektriker. Dessa kan man kan dela upp i tre olika nivåer: 

 • Nivå 1
  Den första nivån innehåller de som utför lärlingstjänst som industrielektriker. Du arbetar och deltar i olika typer av upplärningssituationer och samlar på dig kunskap om olika system. De flesta arbetsgivare ger dig någon form av arvode för den tid du lägger ner, men du utför inga större uppgifter utan är snarare där för att lära dig och att hjälpa till där det behövs. 
 • Nivå 2
  Den andra nivån når du efter att ha avslutat ditt lärlingskap och börjat jobba som industrielektriker på riktigt. I ditt arbete ingår det att reparera elektriska verktyg samt underhåll och installation. Vilka uppdrag du får avgörs utifrån din nivå av erfarenhet. Ju mer erfarenhet du har desto mer komplexa blir uppdragen. Du följer arbetsledaren eller chefens instruktioner och ser till så att säkerhetsprotokoll följs på arbetsplatsen. 
 • Nivå 3
  När du har arbetat tillräckligt länge och samlat på dig många år av erfarenhet når du den tredje nivån. Här blir din uppgift att leda olika uppdrag samt att träna upp dem som är under dig i hierarkin. Du kan även välja att starta och driva ett eget företag, och då även gå in som underkonsult till olika kunder.
4

att arbeta som industrielektriker

Att arbeta som industrielektriker innebär att du åtar dig en hel del ansvar och komplexa arbetsuppgifter. Det innebär också att du är en del av en yrkesgrupp med bra lön och en god karriär. Läs mer nedan om arbetsuppgifter, ansvarsområden samt vilka framtidsutsikter du har i rollen som industrielektriker.

5

utbildning och kvalifikationer

Det finns olika vägar att gå för att bli industrielektriker. Några av dessa är följande: 

 • yrkesprogram på gymnasiet
  Du kan börja lära dig de färdigheter som behövs för att bli industrielektriker redan på gymnasiet. Då går du El- och energiprogrammet. Nytt inför hösten 2023 är att samtliga yrkesprogram på gymnasiet dessutom ger grundläggande högskolebehörighet ifall du skulle vilja studera vidare. 
 • yrkeshögskola
  Du kan även läsa olika utbildningar på yrkeshögskolan som kan leda till ett jobb som industrielektriker. Programmen där är skapade efter arbetsmarknadens behov vilket gör att jobbchanserna är väldigt goda efter att du tagit examen. 
 • högskola och universitet
  Du kan utöka dina färdigheter och kompetenser genom att läsa kurser inom relevanta ämnen på högskola och universitet. 
 • lärlingstjänster
  Genom att vara lärling får du en kombination av praktisk erfarenhet och möjlighet till upplärning. Att gå en lärlingstjänst har goda möjligheter att leda vidare till anställning som industrielektriker. 
6

kunskap och kompetenser

Några viktiga kompetenser som behövs i rollen som industrielektriker är: 

7

vanliga frågor om att jobba som industrielektriker

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som industrielektriker.

8

bevaka jobb för industrielektriker

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa jobbevakning