vad är en säljare?

Säljare är ett företags direkta koppling till kunder, eftersom säljarna undersöker marknader och målgrupper, samt introducerar företagets olika produkter till nya potentiella kunder.

Som säljare handlar ditt uppdrag inte bara om att sälja produkter, utan också att hitta nya kunder och målgrupper med hjälp av marknadsanalyser. Det är också viktigt att bygga relationer med blivande kunder, i syfte att sälja produkter.

Hur den exakta processen ser ut för att hitta nya kunder och att sälja produkter eller tjänster, beror på vad det är som du ska sälja.

säljare jobb
1

vad gör en säljare?

Säljare marknadsför, demonstrerar och säljer företagets produkter och tjänster. Som säljare säljer du in produkter till potentiella nya kunder och introducerar nya produkter till redan existerande kunder för att öka försäljningen ytterligare. 

För att attrahera nya kunder behöver företag sätta strategier som fungerar inom den aktuella branschen, sin primära målgrupp och inom företagskulturen. Om du till exempel säljer B2B-produkter (business to business) kommer du inte att använda dig av samma strategier, som när du säljer B2C-produker (business to customer) direkt till privatpersoner. 

Det övergripande målet för en säljare är att bygga relationer och sprida ordet om vad det är som företaget kan erbjuda. Med hjälp av de starka och etablerade relationerna du skapat till dina kunderna, blir det betydligt enklare att sälja in produkterna nästa gång. Att skapa en stark relation är något som tar tid vid bearbetning av nya potentiella kunder, men det är också nödvändigt om du vill växa och öka försäljningen.

En säljare kan arbeta inom många olika branscher och industrier, eftersom produkter och tjänster som ska säljas, kan vara en mängd olika saker idag. 

Till exempel kan du arbeta på företag som säljer drycker, kontorsmaterial, IT-produkter, sportutrustning eller medicinsk utrustning. Det är produkten eller tjänsten som du säljer som ligger till grund för din egen säljstrategi. Det är därför viktigt att ha en väldigt god kunskap om produkterna man försöker sälja, för att kunna förklara användningsområdena och fördelarna med produkterna. 

Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad om nya försäljningstekniker och kundpreferenser, genom att delta på olika säljevent och konferenser. 

2

genomsnittlig lön som säljare

Enligt Unionens marknadslön 2022 ligger lönen för en säljare på mellan 38 000 och 50 000 kronor i månaden. 

Då säljare är ett jobb som behövs inom många olika branscher, industrier och andra typer av företag, kommer det att vara ett jobb som har en väldigt varierande lönenivå. 

Det finns olika faktorer som påverkar lönen för en säljare och som gör det svårt att peka på en genomsnittlig lön. Vad man däremot kan ha med sig är att till exempel arbetslivserfarenhet och försäljningsstatistik är två av de viktigare sakerna som påverkar vilken lön du får.

Den säljare som har lång arbetslivserfarenhet och som kan peka på starka försäljningssiffror under lång tid, kommer att ha ett bättre förhandlingsläge med sin arbetsgivare.

närbild på en ung säljare i kostym, som ler och tittar lite snett in i kameran
närbild på en ung säljare i kostym, som ler och tittar lite snett in i kameran
3

olika roller av säljare

Säljare kan arbeta inom en rad olika branscher och även om det i grunden är samma jobb finns det skillnader i arbetsuppgifter, utmaningar och ansvarsområden. Nedan kan du läsa om några av de rollerna som en säljare kan jobba inom: 

4

att arbeta som säljare

För att jobba som säljare krävs ett starkt självförtroende och motivation. Det är nyttigt att ha förmågan att kunna hantera motgångar och att kunna ta ett nej, utan att tappa sin positiva attityd. Läs vidare om vilka arbetsuppgifter som kan ingå i ens säljares roll.

5

utbildning och kvalifikationer

Det finns inga specifika utbildningskrav för att bli säljare och det går att ta många olika vägar till ett jobb som säljare. Men det finns vissa meriter som stärker ens chanser att lättare få ett jobb. 

6

vanliga frågor om rollen som säljare

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som säljare.

7

bevaka jobb för säljare

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa jobbevakning