vad är en produktägare?

Som produktägare ser du till att företaget tar fram relevanta och vinstdrivande produkter som matchar den efterfrågan som finns bland kunderna. Förutom att säkerställa att produkterna är genomförbara ska du se till att maximera avkastningen på den investering som din arbetsgivare har lagt på produkten. Ditt jobb går ut på att hantera alla utmaningar som kan dyka upp under processen och som inte hanteras av sälj- och marknadsavdelningen, utvecklings- och designteamet eller slutanvändarna själva. 

Inom varje företag och produkt finns det en unik konstellation av användare, utvecklare och företag, där ditt jobb går ut på att anpassa dig utifrån den produktnisch du arbetar med. Om du exempelvis arbetar med en produkt som ska säljas till privatkunder kan det handla om miljontals potentiella kunder som kommer i kontakt med produkten, och som produktägare ska du se till att utformningen passar så många kunder som möjligt. Det i sig kommer att göra produkten mer lönsam i längden. 

lediga jobb
1

vad gör en produktägare?

I rollen som produktägare kommer du att hålla kontakten med viktiga parter inom företag och företagsledningen. Det är exempelvis du som målar upp en vision för produkten, genom att lokalisera vilket behov som produkten fyller och vilka problem den är kan lösa. Det är du som ska hitta målgruppen för produkten ni utvecklar. Du behöver också vara behjälplig för designteamet, med målet att göra produkten så bra som möjligt och testa den när den är klar. 

Som produktägare behöver du vara expert på marknadstrender, kvalitativ och kvantitativ data från marknadsundersökningar och analys av konkurrensen på marknaden. När du förstår produktens potentiella roll kan du prioritera olika funktioner och lägga upp en lämplig plan för att nå målbilden. 

Skulle ett jobb som produktägare passa din strategiska planeringsförmåga? Läs då vidare för att ta reda på mer om vilka kompetenser och kvalifikationer som krävs för att lyckas i rollen som produktägare. 

2

genomsnittlig lön som produktägare

På en alltmer konkurrensutsatt marknad är produktägare en eftertraktad roll hos många olika företag. För att kunna konkurrera med andra företag inom samma bransch krävs det att man är bra på att målgruppsanpassa sina produkter och tjänster. Det gör att produktägare ofta har en viktig roll och gör att förhandlingsläget av lönen är bra.

De olika branscherna kan ha varierande löneläge vilket påverkar lönen för dig som produktägare. Det här gör det svårt att peka på vad den genomsnittliga lönen är för en produktägare på den svenska arbetsmarknaden. Vidare kan en roll som produktägare vara utformad på olika sätt, med olika nivåer av ansvar och inflytande. En mer komplex roll, som kräver längre erfarenhet och en djupare kompetens, innebär generellt sett en högre lön. Det gör att den som arbetat som produktägare under längre tid har goda chanser att förhandla upp sin lön med tiden. 

För mer  information om lönenivå för produktägare, se Unionens marknadslöner eller SCB.

faktorer som påverkar lönen för en produktägare 

En produktägare kan arbeta hos företag verksamma inom flera olika branscher och på olika marknader. Det finns produktägare som också arbetar på internationella företag och med en stor del resor i tjänsten. Generellt sett är storleken på arbetsgivaren en av faktorerna som påverkar lönen för en produktägare. 

Om du arbetar hos en arbetsgivare som har stora delar av verksamheten utomlands och har ett stort internationellt nätverk är löneläget generellt sett högre. Rent geografiskt kan det också ha betydelse var i Sverige du arbetar, då det generella löneläget i stora städer och regionerna kring storstäderna är högre än vad det är i mindre städer eller ute på landet.

kollegor från Randstad sitter i ett mötesrum och pratar om employer branding
kollegor från Randstad sitter i ett mötesrum och pratar om employer branding
3

olika roller av produktägare

Som produktägare kan rollen se olika ut beroende på din arbetsgivare. Men några olika roller som finns är: 

4

att arbeta som produktägare

Produktutvecklingen hos ett företag är det huvudsakliga ansvaret som en produktägare har. Nedan kan du läsa mer om rollen som produktägare och hur arbetsuppgifterna och framtidsutsikterna ser ut. 

5

utbildning och kvlifikationer

Det finns ingen specifik utbildning som du behöver för att kunna jobba som produktägare. Däremot är det meriterande med akademiska meriter. 

  • universitet eller högskola
    Många arbetsgivare har kravet att produktägare ska ha en akademisk bakgrund, gärna inom ett område som går att relatera till den bransch som företaget verkar inom. Då produktägare är ett jobb som kräver en djup förståelse för marknaden och produkten är även det meriterande. Dessutom är en akademisk bakgrund ofta meriterande för den som vill ha en roll med mer ansvar, antingen som produktägare eller någonting annat. Om du exempelvis ska arbeta med tekniska produkter är en teknisk akademisk utveckling att föredra. 
  • arbetslivserfarenhet
    För att kunna jobba som produktägare krävs att man har en gedigen arbetslivserfarenhet och allra helst erfarenhet av produkterna eller branschen man ska arbeta inom. Det gör det enklare att förstå jobbet i grunden. Den som är duktig kan även bli produktägare utan utbildningsmeriter, men då krävs en lång arbetslivserfarenhet som förbereder en för rollen. 
6

kunskap och kompetenser

Några viktiga kompetenser som krävs för att bli produktägare är följande: 

7

vanliga frågor om att jobba som produktägare

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som produktägare.

8

bevaka jobb för produktägare

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa jobbevakning