vad är en personaladministratör?

Som personaladministratör arbetar du med en kombination av administrativa och personalrelaterade ansvarsområden. Vissa företag använder sin personaladministratör till enbart de administrativa bitarna av uppdraget medan andra, till exempel mindre företag, behöver att du utför båda rollernas uppgifter. Tekniskt sett har rollen som personaladministratör mindre att göra med hjälp och stöd till anställda och mer att göra med att administrera företagets policys, datahantering  och utvärderingar av personalrelationer. Det är alltså, som namnet antyder, ett först och främst administrativt uppdrag. 

personaladministratör jobb
1

vad gör en personaladministratör?

Många har lätt att bland ihop rollen som personaladministratör med positionen som HR generalist, även kallad personalvetare, men det är två skilda saker. 

Till exempel är det en HR generalists ansvar att styra över och ta ansvar för personalrelaterade problem och frågor medan en personaladministratör assisterar HR chefen i dagliga uppdrag som att processa nya anställningar, arbeta i datasystem för HR och att dokumentera policys. I stora företag och organisationer är personaladministratörens roll uppdelad i olika specialistbaserade kategorier som administration av lön eller inmatning av data i diverse system. På mindre företag är det dock vanligare att din roll som personaladministratör täcker alla delar inom human resources, som bland annat rekrytering, upplärning och personalrelationer. Det innebär därför att de som är anställda som personaladministratörer på mindre företag exponeras för flera olika typer av ansvarsområden och uppgifter och därigenom får en bredare sammanlagd erfarenhet. 

Som personaladministratör gäller det att du förstår dig på alla de intrikata delarna som ingår i hanteringen av data. Eftersom du spelar en viktig roll när det kommer till att hantera flödet av information mellan de anställda och företagets ledning och chefer är det viktigt att du har en god social och kommunikativa förmåga. Du behöver vara bra med människor helt enkelt. 

Skulle arbetet som personaladministratör passa ditt intresse? Läs då vidare för att ta reda på vilka kompetenser och kvalifikationer som krävs för att trivas i rollen som personaladministratör. 

2

genomsnittlig lön som personaladministratör

Rollen som personaladministratör finns i många olika typer av företag och organisationer som varierar i storlek. Detta kan påverka hur mycket du tjänar. Dessutom är lönen av förklarliga skäl lägre om när du är ny och går in på ingångsposition. I takt med att du samlar på dig mer expertis och erfarenhet ökar även storleken på lönekuvertet. Vissa företag erbjuder även bonusar vid slutet av året och extra betalat för övertid vid långa arbetstimmar. 

en kvinnlig personaladministratör i närbild, tittar snett bort
en kvinnlig personaladministratör i närbild, tittar snett bort
3

olika roller av personaladministratörer

Som personaladministratör specialiserar du dig ofta inom ett specifikt ansvarsområde. Nedan kan du läsa om några olika roller som personaladministratör: 

 • HR-koordinator
  Som HR-koordinator jobbar du med program som relaterar till human resources. Dina uppgifter innehåller bland annat schemaläggning, koordinering av upplärning och onboarding samt utbildning. Men även att hantera problem och frågor i arbetslaget. Du håller också koll på och analyserar trender i branschen samt hjälper företaget att skapa bättre processer inom HR. 
 • Personal
  Som personaladministratör med ansvar för personal och relationer, arbetar du för att bibehålla en harmonisk arbetsmiljö. Det innebär bland annat att man överblickar beteenden på arbetsplatsen och hittar olika sätt att lösa konflikter mellan anställda. 
4

att arbeta som personaladministratör

För att få en bättre inblick i rollen som personaladministratör, kan du här läsa vidare om bland annat arbetsschema, specifika uppgifter och ansvarsområden samt hur karriärmöjilgheterna för rollen ser ut.

5

utbildning och kvalifikationer

Det finns flera möjliga vägar att ta för en karriär som personaladministratör: 

 • universitet- och högskolenivå
  Du kan ta en kandidatexamen i ämnen som human resources, företagsledning eller psykologi. Under utbildningens gång samlar du på dig kunskap och expertis som förbereder dig inför att ta klivet ut i arbetslivet. 
 • praktik
  Du kan samla på dig erfarenhet från arbetslivet och lära dig mer om rollen som personaladministratör genom att göra praktik på en HR-avdelning. Då får du på nära håll se hur arbetet utförs samtidigt som du bättrar på ditt CV. Det höjer även din kompetensnivå när det väl har blivit dags att söka jobb. 
6

kunskap och kompetenser

Inom rollen som personaladministratör kan det vara bra att ha följande kompetenser och förmågor:

7

vanliga frågor om att jobba som personadministratör

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som personaladministratör.

8

bevaka jobb för personaladministratör

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa din jobbevakning