vad är en account manager?

Som account manager är du ansvarig för att kontakta företagets kunder. En duktig account manager har hjärta för både kundkontakterna och företaget. I rollen behöver du ha förmågan att bry dig om och förstå kundernas oro och behov. 

Ett jobb som account manager innebär att du behöver bära många olika hattar. Arbetsuppgifterna och ansvarsområdena varierar beroende på hur kundernas behov ser ut vid det givna tillfället. I vissa fall behöver du vara en säljare, men i andra fall ska du ge teknisk support, ekonomisk rådgivning eller ta rollen som en kundtjänstmedarbetare för att tillgodose kundens behov. På så sätt är account manager en viktig brobyggare mellan kunden, säljavdelningen och andra avdelningar på företaget, som kan påverka kundens relation till företag. Därför är det viktigt att som account manager hela tiden sätta kundnöjdheten i första rummet. Ambitionen är att din arbetsgivare ska få en bra avkastning på investeringen som krävts för att hantera kundens behov. 

lediga jobb
1

vad gör en account manager?

En framgångsrik account manager är inte fokuserad på att sälja en produkt eller en tjänst. Deras fokus handlar snarare om att hjälpa kunder med problem eller med att nå nya mål. Som account manager måste man vara duktig på att kommunicera med personalen, ledningen och kunderna. Det är viktigare att hela tiden värna om relationen än merförsäljningen. Genom att förbise kortsiktiga vinster är ambitionen istället att bygga långvariga relationer, som gynnar alla parter i ett mer långsiktigt perspektiv. 

Skulle ett jobb som account manager passa din sociala förmåga och intresse för affärer? Läs då vidare för att ta reda på mer om vilka kompetenser och kvalifikationer som krävs för att lyckas i en roll som account manager. 

2

genomsnittlig lön som account manager

Account Manager är en bred yrkestitel och rollen kan i praktiken innebära en mängd olika saker. Det är en roll som behöver bemannas av företag och organisationer inom en rad olika branscher, både inom den offentliga förvaltningen men framför allt inom det privata näringslivet. Lönespannet för en Account Manager ligger på mellan 35 000kr och 50 000kr i månaden. Rollen som Account Manager är ett jobb som kan innebära många olika saker, vilket gör att det finns flera olika faktorer som kan påverka vilken lön du får. 

flera account managers sitter på kontoret och pratar i ett mötesrum
flera account managers sitter på kontoret och pratar i ett mötesrum
3

olika roller av account manager

Det finns som utgångspunkt två olika roller av Account Manager, där indelningen beror på vilket ansvarsområde man har: 

  • Account manager på nationell nivå: Som account manager på nationell nivå har man kunder i hela Sverige, men även andra viktiga ansvarsområden kan vara att koordinera interna och externa parter för att få till processer att fungera problemfritt. Som account manager på nationell nivå har man ofta någon form av arbetsledar- eller chefsansvar, lite beroende på vilken arbetsgivare man har. 
  • Account manager på regional eller lokal nivå: En Account Manager på lokal eller regional nivå hanterar kundkonton inom ett visst geografiskt område. Det är ett arbete som ofta innebär en större närvaro med kunderna och handlar till stor del om att bibehålla relationer som redan finns, samtidigt som man ska hitta nya säljmöjligheter. Som Account Manager på regional nivå är man en viktig brygga mellan företaget man arbetar för och kunderna, som kan vara självständiga butiker, stora butikskedjor eller distributörer. De samlar in underlag för säljstatistik, analyserar trender och presenterar data och feedback till säljavdelningen. 
4

att arbeta som account manager

Account manager bygger relationer med sin arbetsgivares olika kundsegment. De skapar en naturlig brygga mellan kunder, chefer och andra inblandade parter. Målet är att skapa förutsättningar för att kunna möta kundernas krav, önskemål och behov på ett snabbt och effektivt sätt. 

5

utbildning och kvalifikationer

Det finns inga specifika kunskaper som krävs för att jobba som Account Manager, utan det beror på hur rollen är utformad och vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Det finns därmed flera utbildningsvägar man kan ta för att bli aktuell för ett jobb som underhållstekniker i framtiden. 

6

kunskap och kompetenser

Några av de mer viktiga kompetenser som behövs i rollen som account manager är: 

7

vanliga frågor om att jobba som account manager

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som account manager.

8

bevaka jobb för account manager

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa jobbevakning