vad är en kundtjänstmedarbetare?

Jobbet som kundtjänstmedarbetare är en roll där man behöver ha en bra överblick över hela arbetsplatsen och företaget du arbetare på. Ofta finns rollen inom ett företag eller industri som arbetar direkt mot kunder. Många företag använder sig av administratörer i de här mer administrativa rollerna och beroende på vilken industri eller företag det handlar om, kan arbetsuppgifterna variera. Men viktigt att ha med sig för rollen som kundtjänstmedarbetare, är att det finns ett tydligt fokus på kundservice, vilket är genomgående för den här typen av roll.

lediga jobb
1

vad gör en kundtjänstmedarbetare?

Som kundtjänstmedarbetare går ditt jobb ut på att alla kunder som är i kontakt med företaget ska bli nöjda och få en positiv känsla. Du tar emot samtal från kunder, besvarar deras frågor och klagomål, och hjälper till med att lägga ordrar eller beställningar. Det viktiga för en kundtjänstmedarbetare är att hålla sig professionell och trevlig i alla kundkontakter. Att vara kundtjänstmedarbetare är ett mycket bra jobb för alla som tycker om att arbeta med människor, är lösningsfokuserad och tycker om att kommunicera med andra.

lediga jobb
2

genomsnittlig lön som kundtjänstmedarbetare

Att arbeta inom kundtjänst är vanligtvis ett uppdrag som inte kräver någon lång utbildning, men där det kan vara bra att ha erfarenhet inom det företag eller den bransch som man arbetar inom. Lönen kan variera beroende på arbetsuppgifter, var i landet man bor och vilken arbetsgivare man har. En genomsnittlig lön som kundtjänstmedarbetare i Sverige ligger någonstans mellan 25 000 – 28 000 kronor i månaden för den som jobbar heltid. 

leende kvinnlig kundtjänstmedarbetare som står i receptionen
leende kvinnlig kundtjänstmedarbetare som står i receptionen
3

olika roller av kundtjänstmedarbetare

I stort sett alla företag och industrier som tillhandahåller varor eller tjänster till kunder, har en roll som går ut på kundservice. I några fall kan det handla om interna lösningar, där administratörer med andra arbetsuppgifter även har ansvaret för kundsupporten. Men ofta krävs en kundtjänstmedarbetare. Du är då mellanhanden mellan kunden och företaget, och fungerar som den första kontakten för kunderna som behöver hjälp.

Du har i uppdrag och ansvarar för att se till att deras behov tillgodoses och att de är nöjda med den tjänst eller vara som de har köpt. Det är ett arbete som vanligtvis utförs i kontorsmiljö och det är inte ovanligt att kundtjänstmedarbetare sitter mer centrerat på kontoret än andra. Du behöver även sitta helst i direkt anslutning till där man kommer in på kontoret, för att kunna möta upp kunder som besöker kontoret, men även ta emot samtal och  svara på email.

Som kundtjänstmedarbetare kan du också ha uppdraget att informera säljavdelningen med den feedback som kommer in från kunderna, för att se till att kundnöjdheten blir bättre framåt.

4

att arbeta som kundtjänstmedarbetare

När du arbetar som kundtjänstmedarbetare består dina arbetsuppgifter av olika delar som krävs för att ge service till företagets kunder. Ditt huvudsakliga fokus handlar om att försöka se till att alla kunder som är i kontakt med företaget, och lämnar feedback eller ger klagomål, faktiskt är nöjda i slutändan. Hela försäljningsbranschen är väldigt  stark, och för många företag är det viktigt att skapa och behålla lojala kunder. Det gör att det finns ett stort fokus och initiativ för kundservice och support hos många företag. 

5

utbildning och kvalifikationer som kundtjänstmedarbetare

För en hel del jobb som kundtjänstmedarbetare krävs inga specifika kvalifikationer eller utbildningsmeriter, eftersom det ses som ett ingångsjobb. Det kan däremot variera mellan olika företag, men vad som är gemensamt för i stort sett alla jobb som kundtjänstmedarbetare, är att det ingår en utbildning i början av anställningen för att lära sig företaget, branschen och dess produkter eller tjänster. Det är nämligen viktigt att ha en god kännedom om företaget, samt produkterna eller tjänsterna som säljs. Att ha tidigare erfarenhet inom kundservice eller relaterade yrken är meriterande för den som hoppas få ett jobb som kundtjänstmedarbetare.

6

kunskaper och kompetenser

En bra kundtjänstmedarbetare gör ett gott intryck på kunderna och stärker deras uppfattning om företaget i stort, genom att hjälpa till att lösa problemen som har uppkommit.

7

vanliga frågor om rollen som kundtjänstmedarbetare

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som kundtjänstmedarbetare.

8

bevaka jobb för kundtjänstmedarbetare

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa jobbevakning