vad är en DevOps utvecklare?

DevOps är ett engelskt begrepp som står för development operations. Det refererar till processerna som sker när man utvecklar mjukvara. En DevOps utvecklare har i ansvar att ta fram processer, metoder och verktyg som gör utvecklingen av mjukvaror mer effektiv. Utvecklings- och IT-avdelningen på ett företag har ofta olika kompetenser och mål. 

Många utvecklare är fokuserade på att ta fram nya funktioner till applikationer och mjukvaror, men samtidigt är det viktigt att bevara den stabilitet och funktionalitet som redan finns i applikationerna. 

1

vad gör en DevOps utvecklare?

Som DevOps utvecklare är du en viktig del av att projektleda och koordinera dessa olika processer samt se till att de automatiseras. Ditt fokus handlar om att kombinera olika kodspråk och redan skriven kod, underhålla existerande mjukvaror och planera för framtida utveckling. I samband med att nya applikationer ska lanseras eller levereras till kund, testar du den operationella effektiviteten. Det är just därför rollen som DevOps utvecklare kräver en problemlösningsförmåga på hög nivå, eftersom det kan dyka upp små eller stora problem under olika stadier av utvecklingsfasen. Du behöver också ha djup teknisk kunskap kring mjukvaruutveckling för att kunna vägleda olika team och avdelningar inom organisationen. 

DevOps utvecklare arbetar främst inom IT-drivna företag och rena IT-organisationer. Det är allmänt känt att många industrier, exempelvis tillverknings- och produktionsindustrin, är beroende av olika automatiserade processer som kräver en fungerande mjukvara. Det i sig gör att en DevOps utvecklare kan arbeta inom många olika områden. 

DevOps utvecklare jobb
2

genomsnittlig lön som DevOps utvecklare

Automatisering av olika processer är en viktig del av den dagliga verksamheten i många företag, och av allt att döma kommer den typen av automatisering att vara viktig även i framtiden. Därför finns det goda möjligheter för olika yrkesgrupper som arbetar med utveckling och underhåll av mjukvaror att hitta jobb. Det gör att den som arbetar som exempelvis DevOps utvecklare har ett bra förhandlingsläge när det gäller att förhandla om sin lön. 

Samtidigt behövs DevOps utvecklare och andra som arbetar med mjukvaruutveckling inom många sektorer. Det går med andra ord att ha många olika typer av arbetsgivare. Det i sig är en faktor som påverkar lönesättningen för en DevOps utvecklare. Inom en del branscher är det generella löneläget väsentligt högre, vilket påverkar och är till en fördel till den som jobbar som DevOps utvecklare. Lönespannet för en Devops utvecklare kan ligga mellan 30 000kr och 65 000 kr, beroende på om du är junior eller senior i din roll. För mer information om lönenivån för en DevOps Utvecklare, se Unionens marknadslöner eller SCB.

3

olika roller av DevOps utvecklare

Den som arbetar som DevOps utvecklare kan ha flera olika roller: 

 • Mjukvaruutvecklare
  Som DevOps utvecklare kan du både skriva kod för frontend och backend. Du använder dig av applikationernas nya funktioner och skapar interaktiva applikationer. 
 • Release Manager
  I den här rollen assisterar du företag i att optimera sina system. Du ser till att mjukvarorna möter kvalitetskraven, exempelvis när det gäller säkerheten, som finns hos företaget. Du behöver också ha god kontakt med företagsledningen och relevanta chefer för att få grönt ljus innan nya släpp av applikationer görs. 
 • Quality Assurance Engineer
  Som DevOps utvecklare kan du också vara ansvarig för att felsöka mjukvaran. Du testar ny kod till applikationer för att säkerställa att det inte leder till några buggar eller försämrar den befintliga funktionaliteten. Den får exempelvis inte göra befintliga funktioner sämre. Du skriver snarare automatiserad testkod än testar applikationerna manuellt. 
 • DevOps utvecklare med fokus på säkerhet
  En DevOps utvecklare, eller Security DevOps engineer, är ansvarig för att integrera nya funktioner som ska främja säkerheten. Detta sker under planerings- och utvecklingsfasen. Det är ditt ansvar att se till att man tar in säkerhetsaspekten i beräkningen under hela processen. Du ser också till att förbättra säkerheten i applikationer när du gör löpande underhåll. 
en DevOps utvecklare sitter hemma i soffan och jobbar på sin dator
en DevOps utvecklare sitter hemma i soffan och jobbar på sin dator
4

att arbeta som DevOps utvecklare

Den som arbetar som DevOps utvecklare behöver ha en bred teknisk kunskap och vara en bra ledare. Läs mer om vilka arbetsuppgifter som väntar i jobbet som DevOps utvecklare samt hur framtidsutsikterna ser ut.

5

utbildning och kvalifikationer

För att kunna arbeta som DevOps utvecklare behöver man ha kunskap om DevOps-processer. Det finns ingen specifik utbildning som arbetsgivare kräver, men relevant utbildning och kompetens är ofta efterfrågad.

 • högskola- och universitet
  En IT-relaterad utbildning på akademisk nivå är meriterande för den som vill arbeta som DevOps utvecklare, och den som har en masters- eller kandidatexamen kommer att vara mer attraktiv för arbetsgivare. Det är också en bra utbildningsmerit att ha med sig i karriären framåt. 
 • yrkeshögskolan
  Det finns tvååriga YH-utbildningar som förbereder en till rollen som DevOps utvecklare. Fördelen med dessa utbildningar är att de innehåller många praktiska moment, vilket är bra att ha med sig sen när man går in i en junior roll som DevOps utvecklare.
 • arbetslivserfarenhet
  Som DevOps utvecklare behöver du djup praktisk kunskap och många år av arbetslivserfarenhet för att kunna utföra ditt jobb effektivt. 
6

kunskap och kompetenser

Det finns ett viktiga kompetenser som som DevOps utvecklare behöver ha med sig: 

7

vanliga frågor om att jobba som DevOps utvecklare

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som DevOps utvecklare

8

bevaka jobb för DevOps utvecklare

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa din jobbevakning