vad är en controller?

En controller är en ledande befattning på ett företag eller en organisation, som arbetar med att övervaka, kontrollera och leda arbetet med att upprätta finansiella rapporter, däribland resultat- och balansräkningar. De är också ansvariga för att flödet av intäkter och utgifter stämmer överens och arbetar med att eliminera eventuella misstag inom området. Banker, statliga myndigheter och stora företag anställer ofta controllers för att effektivisera och få kontroll över sin verksamhet.

controller jobb
1

vad gör en controller?

Financial controllers har ett nära samarbete med avdelningarna som ansvarar för budgeten, revisionen, redovisningen och annat som har med den finansiella delen av ett företag att göra. De är ansvariga för att ta fram produktionsrapporter, för att beräkna företagets ekonomiska framtidsutsikter. 

De är också ansvariga för att boksluten, såväl på månads- som kvartals- och årsbasis, blir korrekta och färdigställs i tid. Som financial controller är man också ansvarig för att se till att all dokumentation och pappersarbete genomförs i tid, samt skickas in till relevanta institutioner. Det krävs noggrannhet, effektivitet och ärlighet i ett uppdrag som controller. Många företag anställer controllers för att förbättra processerna inom olika avdelningar,  med kravet på att bland annat varje team ska möta upp sina deadlines för exempelvis inlämning av rapporter. 

Som controller kan man också vara ansvarig för personaladministration och styrning av medarbetarna. Samtidigt kan en controller vara den enda ekonomen som sköter bokföringen i ett mindre företag. De rapporterar direkt till styrelsens ordförande, VD:n eller annan relevant person för att ge en inblick i verksamheten, samt ge rekommendationer för hanteringen av budgeten långsiktigt. En viktig del av arbetet är att kunna kommunicera och uttrycka sig med termer så alla kan förstå, till exempel när man ger rekommendationer avseende budget utifrån hur man ser på nyckeltal och  verksamhetens framtid. 

Den som har ett analytiskt tankesätt har en god förutsättning att bli framgångsrik i en roll som controller. Duktiga controllers är ofta motiverade till att lära sig mer och har ett flexibelt förhållningssätt till inlärning. Det är inte ovanligt att en controller också har en IT-relaterad del av jobbet, där företags- eller verksamhetsutveckling kan vara en del av arbetet. 

För att kunna utvecklas i en roll som controller behöver man vara bra på att hantera oväntade förändringar och förväntningar inom företaget. 

Har du ett intresse för ekonomiska och finansiella detaljer samt affärer, kanske rollen som controller passar dig bra. Läs vidare för att veta mer om vilka kompetenser och kvalifikationer som krävs för att lyckas i en roll som controller. 

2

genomsnittlig lön som controller

Medellönen för en controller har en stor spännvidd och ligger oftast mellan 40 000 och 60 000 kr i månaden.

Det som påverkar lönen är bl a vilken typ av controller du arbetar som, erfarenhet i rollen eller branschen, utbildningsbakgrund, om man är junior eller senior, bor i större eller mindre stad och vilken typ av verksamhet man jobbar i.

3

olika roller av controllers

Det finns många olika typer av controllers, där de vanligaste är:

en kvinnlig controller sitter i soffan på kontoret med sin laptop i knäet
en kvinnlig controller sitter i soffan på kontoret med sin laptop i knäet
4

att arbeta som controller

Som controller är man ansvarig för att se hela bilden av ett företagets finansiella status och dess resurser, samt bistå med råd till företagsledningen. Nedan kan du läsa om några av de specifika ansvarsområden och arbetsuppgifter man har som controller.

5

utbildning och kvalifikationer som controller

De viktigaste stegen för att bli en controller är: 

  • relevant examen

För att bli controller behöver du ha en examen inom ekonomi, företagsadministration eller redovisning. En akademisk utbildning ger dig nödvändiga kunskaper för att kunna utföra ditt arbete som controller på ett framgångsrikt sätt. En del arbetsgivare kräver också en masterexamen för att senare kunna arbeta på en senior nivå i företaget. 

  • arbetslivserfarenhet

För att kunna arbeta som controller krävs ofta mångårig praktiskt erfarenhet inom redovisning, företaget eller det ekonomiska området. För att bli financial controller krävs att man har arbetat med bokföring, redovisning och ekonomisk planering i flera år. Att ta ett ingångsjobb som controller, exempelvis som assistent, kan vara ett bra steg mot att skaffa sig nödvändig erfarenhet. 

6

kunskap och kompetenser

Några av färdigheterna som krävs för att bli controller är:

7

vanliga frågor om rollen som controller

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som controller.

8

bevaka jobb för controller

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa jobbevakning