vad är en löneadministratör?

Som löneadministratör arbetar du antingen på en HR-avdelningen eller ekonomiavdelning. Du ser till att alla anställda får sin lön de har rätt till på utsatt tid. Du har också ansvar för att bevaka att alla delar som går att koppla till lönerna på ett företag, är korrekta. Till exempel kommer du att samla in persondata och annan personlig information från de anställda, samt se till så att registrerade timmar stämmer. Du använder sen den här data för att organisera, tabell- och protokollföra och räkna ut lönerna. Ofta sker utbetalningen av lönen en gång i månaden, men kan variera beroende på hur de anställdas anställningsavtal ser ut.  

De flesta som arbetar på en löneavdelning behöver ha någon form av ekonomi- eller bokföringsexamen, eller en längre arbetserfarenhet inom motsvarande område. Du behöver datakunskap och förståelse för olika system som används inom lönehantering. Även ett öga för detaljer kan vara bra, för att undvika misstag i uträkningarna. 

löneadministratör jobb
1

vad gör en löneadministratör?

Som löneadministratör kommer du att arbeta vid sidan om HR-medarbetare och på företag inom många olika branscher, däribland IT, försäljning, butiksverksamhet, marknadsföring eller entreprenad och anläggning. Om du arbetar för ett mindre företag kan dina arbetsuppgifter vara mer HR-inriktade, med inblandning av exempelvis anställningsprocesser eller upplärningsprocesser av nyanställda. Den som arbetar som löneadministratör på ett större företag kommer att ha mer HR-inriktade kollegor, och kan också arbeta med lönespecialister. I sådana fall arbetar löneadministratör till större del med uträkningar och löneutbetalningar. Den som arbetar för ett konsultbolag inom HR kommer att arbeta med flera olika företag, som väljer att outsourca sin löneadministration och för att kunna fokusera mer på sin egen kärnverksamhet. Då kommer du som löneadministratör arbeta med lönerna i flera olika bolag parallellt. 

Läs vidare om vad vilka kvalifikationer och kompetenser som krävs för att lyckas i en roll som löneadministratör. 

2

genomsnittlig lön som löneadministratör

En löneadministratör hanterar de anställdas löner, men när det gäller den genomsnittliga lönen, varierar den beroende på olika faktorer. En del löneadministratörer arbetar på redovisningsbolag och har andra arbetsuppgifter vid sidan om löneadministrationen. Andra löneadministratörer arbetar på större företag och har därmed ett större ansvar. För mer informatin om lönenivån för löneadministratör, se unionens marknadslöner.

 

leende man i kostym, tittar lite snett åt sidan
leende man i kostym, tittar lite snett åt sidan
3

olika roller av löneadministratör

Som löneadministratör kan de arbetsuppgifterna variera beroende på arbetsgivare och även rollen kan se annorlunda ut. Som löneadministratörer kan du avancera i karriären och bli lönespecialist, det beroende på vad det är för företag man arbetar på och vilka roller samt arbetsuppgifter som behöver fyllas.

4

att arbeta som löneadministratör

Att jobba som löneadministratör innebär att man kommer att arbeta med de anställdas löner och genomföra viktiga administrativa uppgifter kopplade till det. Nedan kan du läsa vidare om typiska arbetsuppgifter som en löneadministratör har och hur en vanlig arbetsdag kan se ut. 

5

utbildning och kvalifikationer

Det finns inga specifika krav på utbildning för att arbeta som löneadministratör, men den som har utbildningsmeriter inom HR, ekonomi eller andra närliggande områden, kommer att ha goda möjligheter att få ett jobb som löneadministratör. 

Att ha en bredare utbildningsbakgrund ger också bättre förutsättningar för den som önskar att avancera i karriären.

  • YH-utbildning: Det finns utbildningar till löneadministratör på yrkeshögskolenivå. Då får du både teoretiskt och praktisk kunskap som kan vara nyttig i rollen. 
  • Gymnasial utbildning: Många som arbetar som löneadministratörer har inte mer än gymnasial utbildning, men kan ha en fallenhet för att arbeta med siffror eller med administration. Det går också att läsa ekonomiinriktning på gymnasiet, något som ger en viss grund till jobbet som löneadministratör. 
  • Eftergymnasiala utbildningar: Om du önskar att arbete inom ekonomi och ser löneadministratör som ett bra ingångsjobb, finns det bra utbildningar på universitets- och högskolenivå. Det kan vara utbildningar inom revision, ekonomi och HR. 
  • Praktikplats: Beroende på arbetsgivare kan ett jobb som löneadministratör vara till stor del administrativt och kräver då inte någon längre utbildningsbakgrund. Då är de praktiska kunskaperna och de personliga egenskaperna betydligt mer relevanta. 
  • Att få en praktikplats eller ett deltidsjobb som löneadministratör är ett bra sätt att få den erfarenhet som många företag gärna ser att du har. 
6

kunskaper och kompetenser

För att lyckas i rollen som löneadministratör kan några av de här kunskaperna och kompetenserna vara bra att ha med sig:  

7

vanliga frågor om att jobba som löneadministratör

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som löneadministratör. 

8

bevaka jobb för processingenjör

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa din jobbevakning