vad är en ekonomiassistent?

I rollen som ekonomiassistent går ditt arbete ut på att dagligen stötta ekonomiavdelningen, med arbetsuppgifter som rör löpande bokföring och redovisning samtidigt rapporterar du regelbundet till ekonomi- eller redovisningscheferna. Du behöver se till att du sköter dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt, för att hela avdelningens arbete ska flyta på utan några hinder. För att kunna göra det behöver du ha kunskap om företagets bokföringsprinciper och policyer för den ekonomiska rapporteringen och redovisningen. Som ekonomiassistent kan du arbeta inom många olika industrier och branscher. Både inom företag som har en egen redovisnings- eller ekonomiavdelning, men även som konsult på ett redovisningsföretag. 

ekonomiassistent jobb
1

vad gör en ekonomiassistent?

Som ekonomiassistent behöver du vara välorganiserad och duktig på att planera din tid och arbetsdag, eftersom du kommer att hantera många olika uppgifter samtidigt. Det är också viktigt att vara fokuserad på detaljer och ha ett gott öga för felsökning, eftersom rapporter och bokföringsdokument behöver vara exakta och korrekta.

Din roll som ekonomiassistent kommer att innebära en del grundläggande bokföring och redovisningsuppgifter. Till exempel är det ditt jobb som ekonomiassistent att hantera bankavstämningar och löpande utgifter genom att lägga in underlaget i det program som används för företagets bokföring. Detta för att se till att företagets konton är uppdaterade och korrekta. Du kommer även att arbeta med kundres- och/eller leverantörsreskontra, fakturahantering samt göra avstämningar för konton kopplade till reskontran.

Du håller även koll på månatliga prognoser och företagets olika budgetar samt rapporterar till chefer inom relevanta avdelningar. En del ekonomiassistenter har också kontakt och dialog med personalavdelningen, för att förbereda löner varje månad. Andra kan även ha en dialog med sälj- och inköpsavdelningen för att utfärda fakturor till kunder, betala leverantörsfakturor men även för att skicka påminnelser och göra kreditupplysningar. En ekonomiassistent kan också behöva förbereda skattedeklarationer och momsredovisning samt löpande rapporter, ofta både på månads-, kvartals- och årsbasis, till Skatteverket. 

Skulle en karriär som ekonomiassistent passa in på dig? Att få jobba med siffror, rapporter, avstämningar och redovisning?  Läs då vidare om vilka ansvarsområden man har,  vilken lönenivå som ligger för rollen samt vilken kompetenser och kvalifikationer som krävs för att lyckas i rollen som ekonomiassistent. 

2

genomsnittlig lön som ekonomiassistent

Hur mycket man tjänar som ekonomiassistent kan variera en hel del. Medellönen för en ekonomiassistent ligger på mellan 27 000 och 37 000 kr i månaden. Det finns många aspekter som kan påverka lönen för en ekonomiassistent, däribland vilken utbildning och arbetsgivare man har samt var i landet man arbetar. En del ekonomiassistenter arbetar på stora företag och har därmed ett stort ansvar som en del av ekonomiavdelningen på det företaget. Andra ekonomiassistenter arbetar som konsulter, på ett bokföringsföretag som i sin tur har många olika företag som kunder.

några ekonomiassistenter sitter runt ett bord och pratar budget på kontoret
några ekonomiassistenter sitter runt ett bord och pratar budget på kontoret
3

olika roller som ekonomiassistent

I rollen som ekonomiassistent hanterar du generellt löpande redovisning och bokföring, men det går också att specialisera sig inom specifika roller på ekonomiavdelningen: 

  • leverantörsskulder och kundfordringar

En del ekonomiassistenter har ett särskilt ansvar för leverantörsskulder och kundfordringar. När det gäller kundfordringarna spårar du intäkter och det inkommande kassaflödet, samt utfärdar fakturor och hanterar underlaget för fakturorna. I vissa fall behöver du följa upp obetalda fakturor och skicka påminnelser till kund. I den här rollen håller du också uppsikt över företagets eventuella skulder och avbetalningsplaner. 

  • ekonomisk planering

Som  ekonomiassistent är du delaktig i företagets ekonomiska planering. Du hjälper också din arbetsgivare att undersöka olika potentiella investeringar, för att hitta de som är mest lämpliga för att förbättra den ekonomiska tillväxten och expansionen för företaget.

  • riskbedömning och riskhantering

Som ekonomiassistent med ansvar för riskbedömning och riskhantering ska du assistera övriga ekonomer med att hålla koll på och utveckla företagets investeringsportfölj.  Ditt jobb är att utvärdera och bedöma såväl risker som möjligheter. Med din hjälp ska arbetsgivaren kunna ta mer grundade beslut, för att utnyttja möjligheter och hantera eventuella risker. 

  • hantering av kassaflöde

En ekonomiassistent kan också hjälpa ekonomichefer att kontrollera företagets kassaflöde. Det jobbet går ut på att ha kontroll på och utvärdera likviditeten i företaget. 

4

att arbeta som ekonomiassistent

Jobbet som ekonomiassistent och uppgifterna med bokföring och redovisning, kräver att du är detaljorienterad, har ett bra sinne för siffror och är noggrann, men också att du har en välorganiserad sida för att kunna hantera många löpande och parallella uppgifter. Nedan kan du läsa mer om vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter som väntar i rollen som ekonomiassisten samt vilka dina kollegor är och hur arbetsmiljön ser ut i en sådan roll. 

5

utbildning och kvalifikationer som ekonomiassistent

Som ekonomiassistent krävs det sällan någon längre arbetslivserfarenhet, eftersom det är ett ingångsjobb med många olika arbetsuppgifter. Men det finns utbildningsmeriter som är relevanta för arbetsgivaren: 

  • examen

En eftergymnasial utbildning inom ekonomi, företagsekonomi eller redovisning kan vara relevant för en ekonomiassistent och är något som arbetsgivare värdesätter högt. Det finns många olika typer av utbildningar, men den som har en examen inom ekonomiområdet kommer att ha goda möjligheter till en karriär och jobb som ekonomiassistent. 

  • gymnasial utbildning

En del ekonomiassistenter har praktiska kunskaper, men begränsade akademiska meriter. Men redan på gymnasienivå går det att läsa ekonomiprogrammet, med kurser inom bland annat företagsekonomi, för att få en grundläggande teoretisk kunskap. Då ekonomiassistent inte är ett jobb som har specifika utbildningskrav kan det här räcka för att få ett jobb i vissa fall, men då krävs ofta viss praktisk erfarenhet och kunskap. 

6

kunskap och kompetenser

Som ekonomiassistent behöver du följande kunskaper och kompetenser: 

7

vanliga frågor om rollen som ekonomiassistent

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som ekonomiassistent:

8

bevaka jobb för ekonomiassistent

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa jobbevakning