så många går miste om sjuklön på semestern.

2020-07-01 | Den som blir sjuk eller behöver vabba under sommarledigheten, har enligt semesterlagen rätt att avbryta sin semester och istället få ut sjuklön eller föräldrapenning vid vab. En ny undersökning av Randstad/Sifo visar emellertid att nästan en fjärdedel inte har utnyttjat sin rätt trots att de varit sjuka eller behövt vabba.

Mitt under den pågående coronapandemin väntar sommaren och semestern runt hörnet. Det kan medföra att fler blir sjuka eller behöver vabba på sin semester i år än tidigare. Om du blir sjuk eller behöver vabba under semestern har du rätt att avbryta din semester och istället få ut sjuklön eller föräldrapenning vid vab. Då kan du spara semesterdagarna till ett senare tillfälle.

En undersökning som rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad har genomfört visar att närmare fyra av fem (78 %) vet om sin rätt till sjuklön under semestern. Trots att kännedomen är hög är det relativt få som har nyttjat den. Enligt undersökningen har närmre var fjärde svensk (22 %) aldrig begärt sjuklön eller föräldrapenning under semestern, trots att de vet att de har rätt till det. Den visar också att 18 procent faktiskt har nyttjat rätten till sjuklön medan 4 procent har tagit ut föräldrapenning vid vab under semestern. Drygt hälften (57 %) uppger att de inte har varit sjuka eller behövt vabba under sommarledigheten.

– För många kan det kännas lite jobbigt att begära sjukersättning på sin ledighet. Som arbetsgivare är det därför schysst att informera sina medarbetare om att man kan sjukanmäla sig och få sjuklön som vanligt eller att man kan byta ut semesterdagarna mot ersättning vid vab, säger Camilla Campelo, hr-direktör på Randstad.

kvinnor bättre än män på att ta ut sjuklön på semestern
Undersökningen visar också att män och kvinnor skiljer sig åt när det gäller både kännedom och andelen som nyttjar till rätten till sjuklön. Av kvinnorna känner 81 procent till sina rättigheter jämfört med 76 procent av männen. Det är också fler kvinnor än män som har tagit ut sjuklön under semestern: 21 procent respektive 16 procent.

– Det blir intressant att se om fler tar ut sjuklön under semestern i år nu när karensdagen tillfälligt tagits bort med anledning av coronapandemin, säger Camilla  Campelo.

lägre kunskap om sjuklön hos unga
Kännedomen om sjuklön på semestern är också betydligt lägre bland de yngre, visar undersökningen från Randstad/Sifo. Av personer i åldern 18-34 år svarar 62 procent att de känner till regelverket, medan siffran är 89 procent i åldern 35-55 och 85 procent i åldersgruppen 56-79 år.

tips för dig som blir sjuk eller behöver vabba under semestern

  • Sjukanmäl dig så fort som möjligt. Kontakta din arbetsgivare och sjukanmäl dig så fort som möjligt. Utan dröjsmål står det i semesterlagen.
  • Kolla vad som gäller hos din arbetsgivare angående sjukintyg. Din arbetsgivare har inte rätt att neka dig sjuklön, men vissa arbetsgivare kan kräva sjukintyg. Kolla upp vad som gäller hos dig och uppsök läkare om sjukintyg krävs.
  • Ansök om sjukpenning hos Försäkringskassan efter 14 dagar. Efter två veckors sjuklön är det istället dags att söka sjukersättningen hos Försäkringskassan.
  • Ansök om föräldrapenning hos Försäkringskassan vid vab. Om du behöver vabba kan du byta ut dina semesterdagar mot ersättning för vab hos Försäkringskassan. Men bara om ni semestrar i Sverige eller i ett annat EU-land. Du måste kontakta din arbetsgivare så snart som möjligt och ändra din semester till vab.

Källa: Randstad

Från undersökningen:

Om du blir sjuk eller behöver vabba under semestern har du rätt att avbryta din semester och istället få ut sjuklön eller föräldrapenning vid vab. På så sätt kan du spara semesterdagarna till ett senare tillfälle. Visste du om detta? Ja 78% Nej 22%  
   
Har du någonsin utnyttjat rätten till att avbryta semestern
och få ut sjuklön eller föräldrapenning vid vab till följd av sjukdom?
 

Ja, vid vab 4%
Ja, vid sjukdom 18%
Nej, jag har inte varit sjuk eller vabbat under min semester 57%
Nej, jag har inte utnyttjat det trots sjukdom eller vab under min semester 22%

 

 

om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 22-25 juni 2020. Totalt intervjuades 1466 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

om Randstad

Med över 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

om randstad.

Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

kontakt

Sanne Jakobsen

pressansvarig | sanne.jakobsen@randstad.se | 076-899 65 58