om undersökningen.

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 21–25 oktober 2020. Totalt intervjuades 1369 personer i åldern 18-65 år som arbetar hel- eller deltid. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

om randstad.

Med över 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

2020-11-20 | Arbetsgivare ska nu erbjuda ökade förutsättningar för hemarbete, enligt Folkhälsomyndighetens nya skärpta råd. Samtidigt visar en undersökning från Sifo/Randstad att en av fem önskar mer stöd från sin arbetsgivare vid hemarbete, främst när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Av de som arbetar på distans idag (42%) vill hela 88 procent fortsätta med det minst en gång i veckan.

De skärpta regionala råden som Folkhälsomyndigheten nyligen meddelade innefattar bland annat att arbetsgivare ska uppmana sin personal att arbeta hemifrån samt erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån. Enligt en färsk undersökning gjord av rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad bland hel- eller deltidsarbetare, jobbar idag 42 procent hemifrån varav 16 procent gör det på heltid. Undersökningen visar också att 38 procent är lika eller mer produktiva vid hemarbete som vid kontorsarbete. Samtidigt svarar en av fyra (25%) att de är lite eller mycket mindre produktiva. 37 procent märker ingen skillnad alls.

Kvinnorna (43%) anser sig själva vara mer produktiva än vad männen gör (33%). I framtiden vill de tillfrågade fortsätta att arbeta hemifrån, det svarar 88 procent av de som arbetar hemifrån idag. Flest (28%) vill sköta jobbet hemifrån två dagar i veckan.

önskar ökat stöd från arbetsgivaren

Undersökningen visar vidare att nära var femte (19%) önskar ökat stöd från sin arbetsgivare vid hemarbete. Majoriteten (77%) vill ha en bättre fysisk arbetsmiljö hemma. 42 procent önskar mer stöd vad gäller avsaknad av gemenskap och 21 procent vill ha mer stöd i stresshantering.

– Som arbetsgivare är det viktigt att hålla en tät dialog med sina medarbetare och

stötta dem så mycket som möjligt vid distansarbete. I dessa tider är det också viktigt

att inte endast hantera arbetsrelaterade frågor, utan även lägga tiden på att

säkerställa medarbetarnas välbefinnande och tillgodose deras behov, säger Camilla

Campelo, hr-direktör på Randstad.

från undersökningen

Under covid-19-pandemin är det många arbetstagare som arbetar hemma i större utsträckning. Jobbar du hemifrån?

Ja, 1 gång i veckan   10%

Ja, 2 gånger i veckan 5%

Ja, 3 gånger i veckan 6%

Ja, 4 gånger i veckan 5%

Ja, alla dagar i veckan 16%

Nej, min arbetsplats tillåter inte det trots att jag skulle 6%

Nej, jag kan inte utföra mitt arbete hemifrån 51%

Vet ej 2%

Summering:  

Jobbar hemifrån minst 1 dag/vecka 42%

Bas 1369

 

Hur upplever du din produktivitet vid hemarbete jämfört med kontorsarbete?

Jag är mycket mer produktiv vid hemarbete 14%

Jag är mer produktiv vid hemarbete 24%

Jag är lika produktiv vid hemarbete  37%

Jag är lite mindre produktiv vid hemarbete 20%

Jag är mycket mindre produktiv vid hemarbete 5%

Vet ej 0%

Summering:  

Mycket mer produktiv + mer produktiv vid hemarbete 38%

Mindre produktiv + mycket mindre produktiv vid hemarbete 25%

Bas 571

 

19 procent önskar ytterligare stöd från sin arbetsgivare vid hemarbete. De vill ha stöd i följande:

Jag vill ha stöd i att prioritera mina arbetsuppgifter 17%

Jag vill ha en bättre fysisk arbetsmiljö 77%

Jag vill ha stöd i avsaknad av social gemenskap 42%

Jag vill ha stöd i att hantera stress  21%

Jag vill ha stöd i att hantera den digitala övergången som hemarbetet innebär 10%

Annat 7%

Vet ej 0%

Bas 109

 

Vill du jobba hemifrån även i framtiden?

Ja, 1 dag i veckan 21%

Ja, 2 dagar i veckan 28%

Ja, 3 dagar i veckan 19%

Ja, 4 dagar i veckan 7%

Ja, alla dagar i veckan 12%

Nej 8%

Vet ej 4%

Summering:  

Vill jobba hemma i framtiden minst 1 dag/vecka 88%

Bas 571