om undersökningen.

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 21–25 oktober 2020. Totalt intervjuades 1369 personer i åldern 18-65 år som arbetar hel- eller deltid. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

om randstad.

Med över 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

2020-12-17 | Under det senaste året har den svenska arbetslösheten ökat kraftigt och antalet varsel har nått rekordnivåer. Men trots de dystra siffrorna är det fler svenskar som oroar sig för sin löneutveckling än att bli av med jobbet. Det visar en ny Sifo-undersökning gjord på uppdrag av rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad.

Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden har varit dyster i år. Antalet varsel har ökat kraftigt och i början av november hade 110 000 personer blivit varslade. Arbetslösheten har under året ökat till runt 455 000 personer, motsvarande 8,8 procent av befolkningen. Jämfört med samma tidpunkt i fjol är drygt 60 000 fler svenskar arbetslösa idag, en ökning med över 30 procent. Dessutom spår Arbetsförmedlingen att arbetslösheten kommer att öka till 11 procent nästa år.

Arbetslöshetsstatistiken verkar däremot inte oroa särskilt många i Sverige. Enligt en färsk undersökning från Sifo/Randstad känner sig närmare nio av tio svenskar (88 %) trygga i sin anställning och räknar inte att bli av med jobbet. På frågan vad man är mest oroad för när det gäller framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, är det också fler som anger löneutvecklingen (27 %) än neddragningar (23 %). Den yngsta åldersgruppen, 18-34 år är den som är mest oroad för löneutvecklingen (35 %). Bland de äldre 50-65-åringarna är siffran bara runt hälften så stor (19 %).

–  Undersökningen visar att många arbetsgivare kan ställas inför två utmaningar samtidigt nästa år. Dels kan de ställas inför den tuffa situationen att behöva permittera fler medarbetare eller, ännu svårare, dra ned på antalet anställda. Dels kan de behöva möta ökade lönekrav som kan vara svåra att infria. Här gäller det att vara transparent och ge medarbetarna en ökad inblick i situationen och verksamheten i den mån det går, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad.  

De unga i åldersgruppen 18-34 år är också den grupp som är mest trygga med sin

anställning. Det är också de yngsta som är minst oroliga för sina framtidsutsikter på arbetsmarknaden. Cirka 22 procent av dem svarar att de inte är oroliga. Bland de äldsta i åldersgruppen 50-65 år är siffran 36 procent.

kontakt

Sanne Jakobsen

pressansvarig | sanne.jakobsen@randstad.se | 076-899 65 58