om undersökningen.

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 22-25 juni 2020. Totalt intervjuades 1466 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel

om randstad.

Med över 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

2020-08-25 | Fler än hälften av svenskarna vill införa sex timmars arbetsdag. Dessutom anser varannan person att de får lika mycket arbete gjort på sex timmar som de får på åtta timmar. Betydligt fler kvinnor än män är positivt inställda till en arbetstidsförkortning. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad.

Debatten kring sex timmars arbetsdag har pågått under en lång period. Men enligt en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad, med fler än 1 000 deltagare, vill mer än hälften av svenskarna införa en kortare arbetsdag. Hela 55 procent av respondenterna vill se en arbetsdag på endast sex timmar. Samtidigt är det betydligt fler kvinnor (64 %) än män (46 %) som vill se en sådan förändring.

Det är även hela 50 procent av svenskarna som anser att de får lika mycket jobb gjort under sex timmar som på åtta. Även här svarar fler kvinnor (58 %) än män (42 %) att det går att korta ner arbetsdagen, utan på bekostnad av arbetet.

– Vi ser att majoriteten av svenskarna vill se en förändring på den traditionella åtta timmars arbetsdagen. Dagens arbete har blivit allt mer flytande eftersom många värderar flexibilitet under ansvar för att få en ökad balans mellan jobb och fritid, säger Camilla Campelo, hr-direktör på Randstad.

Samtidigt är det inte lika populärt att gå ned i lön för att gå ner i arbetstid. Endast 30 procent av svenskarna är villiga att offra en del av sin plånbok för att få ut mer ledig tid. Däremot anser fler kvinnor (33 %) än män (28 %) att de skulle kunna acceptera en lägre lön för mindre tid på arbetet.

från undersökningen

Tycker du att Sverige ska införa sex timmars arbetsdag?

Totalt

Kvinnor

Män

Ja

55%

64%

46%

Nej

27%

18%

35%

Vet ej

18%

18%

19%

Tror du att du skulle få lika mycket gjort på jobbet om du arbetade sex timmar per dag istället för åtta timmar?

Totalt Kvinnor Män
Ja
50%
58%
42%
Nej
41%
33%
48%
Vet ej
10%
10%
10%

Skulle du kunna tänka dig att arbeta 6 timmar per dag istället för dagens 8 timmar och gå ned i lön?

Totalt Kvinnor Män
Ja
30%
33%
28%
Nej
58%
55%
61%
Vet ej
12%
13%
10%
kontakt

Sanne Jakobsen

pressansvarig | sanne.jakobsen@randstad.se | 076-899 65 58