om randstad.

Med över 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

2020-07-08 | På kort sikt spår två av tre svenska chefer att coronapandemin får negativa effekter på det egna bolagets affärsverksamhet. Fler än hälften av dem tror även att effekten blir långvarig. Det visar en undersökning bland 200 svenska chefer som Randstad har låtit genomföra.

Företagens framtid ser mörk ut om man frågar svenska chefer. Efter coronavirusets framfart har 80 procent av bolagens affärsverksamhet påverkats negativt på ett eller annat sätt. Det är främst den ekonomiska situationen i Sverige (60 %) och kostnadshanteringen (55 %) som har bidragit till det nuvarande läget. En majoritet menar även att coronaviruset kommer att påverka deras verksamheter negativt – både kortsiktigt (66 %) och långsiktigt (54 %). Det visar en undersökning bland 200 svenska chefer som bemannings- och rekryteringsbolaget Randstad har låtit genomföra.

Vidare visar undersökningen att nästan åtta av tio chefer (78 %) har tvingats säga upp avtal med externa konsulter och avbryta outsourcing av tjänster (75 %) för att klara den ekonomiska situationen. Dessutom har två tredjedelar (64 %) tvingats stänga ned sina verksamheter, i alla fall tillfälligt, och hälften av dem (53 %) har avskedat personal.

– Många är oroliga över det rådande läget och företagen kämpar redan nu för att klara av den ekonomiska situationen. Nu behöver de flesta företag ställa om inför framtiden, och där har vi ett stort ansvar och gör redan nu mycket för att hjälpa dem att säkert kunna återgå till sina verksamheter när tiden är rätt, säger Kristofer Nilsson, säljdirektör på Randstad.

64 procent av de svarande säger också att coronavirusets effekter kommer att förändra deras arbetssätt i framtiden. Framförallt kommer hemarbetet att fortlöpa och jobbresor spås ersättas med digitala möten. Mer än hälften (58 %) av de tillfrågade kommer att satsa på teknik som möjliggör effektivt distansarbete för att kunna hantera liknande situationer i framtiden. Framförallt vill man uppgradera sitt IT-nätverk och säkerhet, samt sina digitaliseringsprocesser och arbetsmetoder.

faktorerna som har drabbat företagen mest efter Coronautbrottet:

  • Den ekonomiska situationen i Sverige 60%
  • Kostnadshanteringen 55%
  • Tillväxthanteringen 37%
  • Nyrekryteringar och bibehållande av personal 33%
  • Processförbättringar 32%
  • Innovationer och ny teknik 22%
  • Prissättningspress 18%
  • Lagändringar 17%
  • Konkurrensen 10%
  • Övrigt 17%

om undersökningen

Randstad "COVID impact report" presenterar data som Randstad har samlat in från intervjuer med nästan 200 chefer som är ansvariga för både mindre och större företag inom diverse branscher. Undersökningen genomfördes mellan perioden maj-juni 2020.

kontakt

Sanne Jakobsen

pressansvarig | sanne.jakobsen@randstad.se | 076-899 65 58