Den starka utvecklingen på arbetsmarknaden tycks snart vara ett minne blott när det nu larmas om lågkonjunktur. Enligt en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad oroar sig nio av tio svenskar över arbetsmarknadens framtidsutsikter. Oron handlar främst om den egna löneutvecklingen samt om att få en stressigare arbetsmiljö.

Konjunkturnedgång väntas i Sverige enligt Finansdepartementets senaste prognos. Enligt en Sifo-undersökning som rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad har låtit göra skapar de dystra framtidsutsikterna på arbetsmarknaden en oro bland svenskarna. Undersökningen visar att flest, 43 procent, är nervösa över sin löneutveckling. Vidare är 36 procent oroliga för att lågkonjunkturen kommer att innebära en stressigare arbetsmiljö. Dessutom uppger hela en av fyra (26%) att de är rädda att förlora jobbet. Något fler män än kvinnor är rädda för att förlora jobbet, 27 procent av männen jämfört med 24 procent av kvinnorna. 

– Vi kan se att många är oroliga nu när konjunkturen svänger. Faktum är att det finns goda skäl att se optimistiskt på framtiden i och med det starka utgångsläget och att det dessutom råder brist på kompetens inom flera yrkesområden, branscher och geografiska områden, säger Cecilia Mannheimer, ansvarig för bemanning och rekrytering på Randstad.

– Detta kan dock ställa högre krav på flexibilitet hos dagens arbetstagare vad gäller arbetsuppgifter, placering eller företag. Det kan bli ett spännande skifte från att vi länge haft en helt kandidatdriven arbetsmarknad, säger Cecilia Mannheimer, ansvarig för bemanning och rekrytering på Randstad.

unga mer oroliga  

Undersökningen visar vidare att det främst är de yngre, varannan person i åldersgruppen mellan 18-34 år, som oroar sig för löneutvecklingen. Motsvarande siffra för åldersgruppen 50-65 år var 37 procent. Att det egna företaget ska dra ner på personalstyrkan är även något som oroar de yngre i högre utsträckning: 29 procent mot 22 procent av de äldre.

 

från undersökningen:

svar i %

Alternativ Totalt (%) Män (%) Kvinnor (%)
Orolig för något (kopplat till arbetsmarknaden) på grund av inflation/lågkonjunktur
86%
83%
88%
Orolig för löneutveckling
43%
43%
43%
Orolig för ökad stress
36%
27%
24&
Orolig för att förlora jobbet
26%
27%
24%

om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 30 augusti–6 september 2022. Totalt intervjuades 1488 personer i åldern 18–65 år, varav 1192 personer inom sysselsättning. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.

om randstad

Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

kontakt
Sanne Jakobsen - pressansvarig
Sanne Jakobsen - pressansvarig

sanne jakobsen

pressansvarig

sanne.jakobsen@randstad.se
076-899 65 58