Arbetsgivare konkurrerar hårt om kandidater inom flera kompetensområden och det har under en längre tid varit arbetstagarens marknad. Samtidigt ökar inflationen och det larmas om lågkonjunktur. De flesta svenskar – drygt sju av tio – vill inte byta arbete och en av anledningarna är det ekonomiska läget. Det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad.

Samtidigt som inflationen ökar och det larmas om lågkonjunktur råder det kompetensbrist inom allt  fler branscher och arbetsgivare får anstränga sig för att lyckas rekrytera rätt medarbetare. Randstads senaste Sifo-undersökning visar samtidigt att drygt sju av tio (74%) svenskar inte vill byta arbete inom det närmsta året. Sju av tio (73%) uppger att de trivs för bra på sin arbetsplats för att byta jobb och för en av fem (18%) är anledningen att de precis bytt arbete. Drygt en av tio (13%) vill inte byta jobb på grund av det oroliga ekonomiska läget. De som däremot vill och är beredda på att byta arbete är betydligt färre – endast 16% procent.

– Trots en stundande lågkonjunktur spår vi ett fortsatt stort behov av kompetens inom flera områden. I ett läge där det råder brist på både arbetskraft och kompetens, och där få personer är intresserade av att byta jobb, har arbetsgivare inte råd att enbart förlita sig på aktivt arbetssökande. Genom att även fokusera på de passiva kandidaterna, alltså personer som inte aktivt söker arbete men som kan vara intresserade om rätt möjlighet dyker upp, kan arbetsgivare öka sina chanser att säkra både rätt medarbetare och verksamhetens tillväxt, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad.      

Undersökningen visar vidare att en av fem (21%) redan bytt jobb under det senaste året. För drygt en av tre (35%) av dessa var anledningen att de ville ha en ny utmaning i karriären och 26 procent ville ha en högre lön. Nära en av fyra (23%) uppger att de inte trivdes med den tidigare chefen eller ledningsgruppen och för nästan lika många (19%) var det höga stressnivåer som fick dem att vilja prova något nytt.

– Det är inte förvånande att de främsta orsakerna till att byta jobb handlar om karriär- och löneutveckling. Att erbjuda möjligheter till utveckling är något arbetsgivare behöver ha i åtanke, både när det kommer till att attrahera nya medarbetare men också när det gäller att behålla sina befintliga, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad.

från undersökningen:

 

har du för avsikt att byta jobb det närmsta året?

 • Ja 16%
 • Nej 74%
 • Vet ej 10%
 • Bas 1 192

varför har du inte avsikt att byta jobb det närmsta året?

 • Ekonomiska läget känns för oroligt just nu 13%
 • Har nyligen bytt jobb 18%
 • Trivs bra på nuvarande arbetsplats 73%
 • Rädd att inte trivas på nya jobbet 6%
 • Rädd att inte gilla mina nya arbetsuppgifter 4%
 • Rädd att misslyckas med mina nya arbetsuppgifter 2%
 • Vill inte göra min arbetsgivare besviken 2%
 • Vill inte mista mina kollegor 12%
 • Bas 885

har du bytt jobb det senaste året?

 • Ja 21%
 • Nej 79%
 • Bas 1 192

om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 30 augusti–6 september 2022. Totalt intervjuades 1488 personer i åldern 18–65 år, varav 1192 personer inom sysselsättning. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.

om randstad

Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

kontakt
Sanne Jakobsen - pressansvarig
Sanne Jakobsen - pressansvarig

sanne jakobsen

pressansvarig

sanne.jakobsen@randstad.se
076-899 65 58