Randstad tar som enda HR-servicebolag i kategorin Professionals Services plats på årets Dow Jones Sustainability World Index (DJSI), ett av världens mest prestigefyllda hållbarhetsindex som utvärderar företag enligt ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier. Det är åttonde året i rad som Randstad placerar sig på listan, i år med poängen 81 av 100 vilket är klart över branschgenomsnittet på 25 poäng.

– Vår målsättning är att bidra till en bättre arbetsmarknad för både människor och företag. Som världsledande i vår bransch har vi stor möjlighet, men också stort ansvar, att påverka vårt samhälle positivt, och det här är ett erkännande som visar att våra dagliga insatser gör verklig skillnad, säger Inge Dijkstra, VD för Randstad i Sverige. 

DJSI, som lanserades 1999, uppmärksammar de ledande företagen inom varje bransch för ansvarsfulla ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationer. Randstads verksamhet grundar sig i en övertygelse om att för att kunna vara marknadsledare, som bolaget är, krävs ett hållbart förhållningssätt till all verksamhet. Randstad har fokuserat sina ansträngningar till fem av FN:s globala mål för hållbar utveckling: 

  1. anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (SDG 8)
  2. minskad ojämlikhet (SDG 10)
  3. jämställdhet (SDG 5) 
  4. god utbildning för alla (SDG 4) 
  5. bekämpa klimatförändringarna (SDG 13). 

Kopplat till det sistnämnda målet har bolaget även förbundit sig till Science-Based Targets-initiativet (SBTi) Business Ambition för 1,5ºC-löftet, och att sätta vetenskapsbaserade mål med ambitionen om Net Zero till 2050.

– Som ett företag byggt för och runt människor, återspeglar vårt fortsatta erkännande av DJSI vårt starka fokus på att vara en ändamålsenlig organisation som sätter hållbarhet i fokus för allt vi gör. Vi är övertygade om att genom att ha rättvisa och samhällelig påverkan i centrum för vår strategi kan vi accelerera den påverkan som Randstad kan ha på arbetslivet för människor runt om i världen. Jag är mycket stolt över detta erkännande och tackar alla våra medarbetare för att de bidrar till att göra oss till en mer hållbar organisation”, säger Sander van 't Noordende, VD för Randstad NV.

om randstad

Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

kontakt
Sanne Jakobsen - pressansvarig
Sanne Jakobsen - pressansvarig

sanne jakobsen

pressansvarig

sanne.jakobsen@randstad.se
076-899 65 58