Nästan en av fem arbetsplatser saknar policy för HBTQ+, mångfald och inkludering. Det visar en ny Sifo-undersökning genomförd av rekryterings- och bemanningsbolaget Randstad. Undersökningen visar även att varannan organisation har en ojämn fördelning av manliga och kvinnliga ledare.

16 procent av Sveriges företag saknar riktlinjer för jämställdhetsfrågor som HBTQ+, mångfald och inkludering. Det visar en färsk Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av rekryterings- och bemanningsbolaget Randstad. 27 procent av de anställda vet inte om det finns en sådan policy på jobbet eller inte.

Samtidigt menar nästintill varannan (47%) anställd i Sverige att det är viktigt eller väldigt viktigt att arbetsplatsen har en sådan policy. Alla medarbetare håller dock inte med; drygt en av fyra (26%) tycker inte att det är nödvändigt. Fler män (39%) än kvinnor (12%) uppger det.

 - Det är anmärkningsvärt att det fortfarande finns så pass många arbetsplatser som saknar en policy som säkrar jämlikhet år 2022. Att prioritera mångfald och inkludering bör vara en självklarhet för arbetsgivare, som ju har ett ansvar att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare kan vara sig själva. Att ha på plats en policy för dessa frågor signalerar att det är en prioritet inom bolaget och är också något som kan hjälpa arbetsgivare att attrahera medarbetare, säger Martin Sjögren, Randstads expert inom mångfald och inkludering.

När Randstad frågar Sifo om fördelningen av manliga och kvinnliga ledare på företagen säger 49 procent att den är ojämn. Samtidigt uppger drygt fyra av tio (44%) att det är en viktig eller väldigt viktig fråga. Fler storstadsbor (51%) känner så, jämfört med invånare i övriga landet (39%). 

Medan många företag söker personal med olika bakgrunder brister rekryteringsarbetet i just den frågan. 30 procent av medarbetarna håller inte med om att man jobbar på en multikulturell arbetsplats och ännu fler (40%) anser att det borde prioriteras.

min arbetsplats har en policy för HBTQ+, mångfald och inkludering.

 • Ja 57%
 • Nej 16%
 • Vet ej 27%
 • Bas 1 095

hur viktigt är det för dig att din arbetsplats lever upp till följande? 

Att det finns en policy för HBTQ+, mångfald och inkludering.

 • Väldigt viktigt 21%
 • Viktigt 26%
 • Ganska viktigt 22%
 • Inte viktigt alls 26%
 • Vet ej 6%
 • Väldigt viktigt + Viktigt 47%
 • Bas 1 095

om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 26–30 januari 2022. Totalt intervjuades 1415 personer i åldern 18–65 år, varav 1 095 personer var yrkesverksamma (heltid eller deltid). Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel. 

om randstad

Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

kontakt
Sanne Jakobsen - pressansvarig
Sanne Jakobsen - pressansvarig

sanne jakobsen

pressansvarig

sanne.jakobsen@randstad.se
076-899 65 58