Mer än en av fem svenskar har fått ett nytt jobb under pandemin, det visar en Sifo-undersökning genomförd av rekryterings- och bemanningsbolaget Randstad. Samtidigt uppger många att karriärförändringen medfört flera utmaningar. Att lära känna kollegorna på arbetsplatsen, få en tydlig bild av vad som förväntas i arbetet samt att komma in i arbetsrutinerna har upplevts som svårast.

Enligt en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av Randstad har 21 procent av svenskarna bytt jobb under pandemin. Det är främst de yngre som fått en ny anställning; hela 37 procent av de i åldersgruppen 18–34 år har bytt arbetsplats jämfört med endast en av tio (10%) i åldersgruppen 50–65 år.

Av de som fått nya jobb uppger drygt varannan (53%) att de har stött på någon typ av utmaning kopplat till jobbytet. Svårast har varit att lära känna medarbetare (34%), följt av otydliga förväntningar (25%) och att komma in i de nya arbetsrutinerna (23%).

Risken finns att företagskulturen och sammanhållningen påverkas när alla inte får samma förutsättningar att komma in i företaget – så nu när restriktionerna släppt kan det vara klokt att investera lite extra i teambuilding och annat som sammansvetsar kollegorna. Arbetsgivare bör också utnyttja möjligheten att verkligen fånga upp de nyanställdas behov och förväntningar nu när fler jobbar på plats, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad.

Att lära känna chefen (17%), att vara proaktiv (12%) och att vara kreativ (11%) är andra utmaningar som nyanställda upplevt under pandemin.

Jämför man män och kvinnor framkommer att fler män (27%) än kvinnor (18%) anser att arbetsrutinerna har varit en utmaning, medan fler kvinnor (36%) än män (32%) tycker att det har varit svårt att lära känna kollegor.

Har du bytt arbetsgivare under pandemin (d.v.s. efter mars 2020)?

Ja 21%

Nej 79%

Bas 1095

Vad av följande stämmer med din upplevelse av att börja nytt jobb under pandemin?

Svårt att lära känna medarbetare 34%

Svårt att veta vad som förväntas av mig 25%

Svårt att komma in arbetsrutinerna 23%

Svårt att lära känna chefen 17%

Svårt att vara proaktiv 12%

Svårt att vara kreativ 11%

Inget av ovan 44%

Vet ej 2%

Nämnt något som svårt (summering) 53%

Bas 231

om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 26–30 januari 2022. Totalt intervjuades 1 415 personer i åldern 18-65 år, varav 1 095 personer var yrkesverksamma (heltid eller deltid). Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

om randstad

Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

kontakt
Sanne Jakobsen - pressansvarig
Sanne Jakobsen - pressansvarig

sanne jakobsen

pressansvarig

sanne.jakobsen@randstad.se
076-899 65 58