Från och med den 9 februari slopas coronarestriktionerna i Sverige och anställda kan successivt börja återgå till sina arbetsplatser. Nu visar en ny Sifo-undersökning från rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad att två av tre svenskar trivs med att jobba på distans och att var fjärde skulle tacka nej till ett jobb om de nekas den här möjligheten.

Under nästan två år har anställda i Sverige rekommenderats att jobba hemifrån om de haft möjligheten till det. Men från och med den 9 februari tas restriktionerna bort och anställda kan börja återvända till sina arbetsplatser. Inställningen till att behöva jobba från kontoret är inte odelat positiv. Enligt en ny undersökning som Randstad låtit Sifo göra uppger närmare två av tre (63 %) att de har trivts bra eller mycket bra med att jobba på distans. Undersökningen visar också att närmare hälften (46 %) av de drygt 1 000 tillfrågade tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att företag fortsätter att erbjuda den här möjligheten för sina medarbetare. Var fjärde (24 %) svarar till och med att de skulle tacka nej till ett jobb där distansarbete inte är möjligt.

– Möjlighet till distansarbete har blivit en avgörande faktor för många när de söker efter ett nytt jobb. Att så många som tre av fyra trivs med valfriheten att jobba varifrån de vill, är verkligen något som arbetsgivare bör ta hänsyn till för att kunna locka och behålla talanger framöver. Dessutom riskerar de som vägrar distansarbete att bli bortvalda vid en rekryteringsprocess, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad.

Det är tydligt att distansarbete anses extra viktigt i storstadsområdena. I exempelvis Stockholm svarar runt var tredje (32 %) att de skulle tacka nej till ett jobb som kräver att anställda jobbar på plats. I Malmö är siffran än högre (36 %) medan den är något lägre i Göteborg (25 %). Det ska jämföras med övriga landet där knappt var femte (19 %) skulle tacka nej till ett jobb om arbetsgivaren nekar distansarbete.

om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 26–30 januari 2022. Totalt intervjuades 1 415 personer i åldern 18-65 år, varav 1 095 personer var yrkesverksamma (heltid eller deltid). Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

om randstad

Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

kontakt
Sanne Jakobsen - pressansvarig
Sanne Jakobsen - pressansvarig

sanne jakobsen

pressansvarig

sanne.jakobsen@randstad.se
076-899 65 58