2020-03-06 | ​Föräldraskapet missgynnar var sjätte kvinnas möjlighet till att göra lönekarriär, enligt en Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av bemannings- och rekryteringsföretaget Randstad. Samtidigt är det bara var tjugonde man som upplever att föräldraskapet påverkat löneutvecklingen negativt.

När Randstad frågade drygt 1 300 svenskar om föräldraskapet haft en negativ inverkan på arbetslivet blir det tydligt att svensk arbetsmarknad fortfarande brottas med stora jämställdhetsproblem – kvinnor tvingas i betydligt högre grad att välja mellan föräldraskap och karriär.

I undersökningen svarar så mycket som var sjätte kvinna (17,0 %) att föräldraskapet försvårat möjligheten att klättra på lönestegen. Bland männen är det bara var tjugonde (5,7 %) som svarar samma sak. Vidare uppger dubbelt så många kvinnor (10,6 %) än män (4,9 %) att föräldraskapet försämrat deras chanser att bli befordrade.

Däremot är det små skillnader mellan könen vad gäller hur föräldraskapet upplevs påverka relationer och stress på jobbet. 17,4 procent av kvinnorna och 15,4 procent av männen svarar att stressnivån har ökat. 3,6 procent av kvinnorna och 3,7 procent av männen svarar att relationen med kollegor har försämrats.

– Föräldraskapets effekt på arbetsmiljön är närmast likvärdig mellan kvinnor och män, men när det handlar om lön och status missgynnas kvinnor kraftigt. Det här indikerar att det fortfarande återstår väldigt mycket att göra för att stärka kvinnors rätt och möjligheter på jobbet, säger Camilla Campelo, hr-direktör på Randstad.

Undersökningen visar vidare att färre kvinnor upplever att arbetsgivare skapar förutsättningar för att arbetslivet ska kunna kombineras med föräldraskapet, såsom att få ekonomi och vardagspussel att gå ihop. Knappt hälften så många kvinnor som män svarar att de ges möjlighet att jobba på distans: 18,6 mot 29,4 procent. Och medan 46,1 procent av männen svarar att arbetsgivaren erbjuder flexibla arbetstider är det bara 36,2 procent av kvinnorna som tycker likadant.

– Föräldraskapet ska inte vara något negativt, vare sig för kvinnor eller män. Men för att vi ska få ett jämställt och föräldravänligt arbetsliv behöver arbetsgivarna lägga extra fokus på kvinnor som vi vet i högre utsträckning anpassar arbetslivet efter familjelivet, säger Camilla Campelo på Randstad.

Anser du att ditt föräldraskap har missgynnat dig inom följande?

Alternativ Totalt (%) Män (%) Kvinnor (%)
Ja, min stressnivå har ökat på jobbet
16,4
15,4
17,4
Ja, min löneutveckling
11,3
5,7
17,0
Ja, min chans till befordran
7,7
4,9
10,6
Ja, min möjlighet att få ett jobb
4,3
3,6
5,1
Ja, mina arbetsrelationer
3,6
3,7
3,6
Ja, annat
3,6
2,2
5,1
Nej
58,6
64,2
52,9
Tveksam/vet ej
12,5
12,1
12,9
Ja (summering)
28,9
23,8
34,3

Upplever du att din arbetsgivare möjliggör balans mellan jobb och familjeliv?

Alternativ Totalt (%) Män (%) Kvinnor (%)
Ja, genom flexibla arbetstider
41,3
46,1
36,2
Ja, genom en förstående och supporterande chef
34,9
37,6
32,1
Ja, med möjlighet att jobba på distans
24,2
29,4
18,6
Ja, genom möjlighet till kortare arbetstid
17,4
13,8
21,3
Ja, genom möjlighet till tjänstledighet
13,4
15,7
10,9
Ja, genom föräldralön
9,8
11,4
8,1
Ja, annat
2,3
1,9
2,7
Nej
15,2
15,7
14,7
Tveksam/vet ej
20,0
17,3
22,9
Ja (summering)
64,8
67,0
62,4

om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 23-27 januari 2020. Totalt intervjuades 1319 personer i åldern 18-65 år, varav 1247 inom sysselsättning (Heltid, deltid, egen företagare, studerande, arbetslös). Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

kontakt

Sanne Jakobsen

pressansvarig | sanne.jakobsen@randstad.se | 076-899 65 58

Alice Käck

presskontakt Spotlight PR | alice.kack@spotlightpr.se | 073 610 25 54

 

om randstad.

Med över 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

senaste.

om randstad.

Med över 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.