om randstad.

Med över 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

I ett globalt samarbete har bemannings- och rekryteringsjättarna Randstad, Manpower och Adecco Group tagit fram drygt 100 tips för en säkrare arbetsplats i rådande coronatider. Materialet bygger på forskning, erfarenheter och insikter från flera olika länder och branscher.

Coronapandemin har tvingat företag och anställda till stora omställningar för att anpassa sig till den nya verkligheten. Men hemmakontor och videomöten är inte en möjlig lösning inom alla branscher och företag börjar nu planera för en säker och strukturerad återgång till arbetsplatsen när tiden är rätt. Det ställer i sin tur höga krav på arbetsgivare att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för de anställda.

För att underlätta det arbetet har Randstad, Manpower och Adecco Group samlat fakta och best practices och arbetat fram en ny guide: Best Practice Health and Safety Protocols. Den innehåller över 100 hälso- och säkerhetsåtgärder som ska göra det möjligt för företag att anpassa verksamheten till ett nytt normalläge i arbetslivet.

- Vi hoppas kunna hjälpa företag och organisationer att erbjuda en säkrare arbetsmiljö för sina anställda genom att samla, strukturera och sprida värdefulla lärdomar och förslag på konkreta åtgärder, berättar Randstads, Manpowers och Adecco Groups Sverigechefer i ett gemensamt uttalande.

Randstad, Manpower och Adecco Group är sammantaget en av världens största arbetsgivare med verksamhet i över 70 länder. Det är ett nytt samarbete som görs för att bidra till att sprida värdefull information samtidigt som det ska minska risken för en andra våg av Covid-19. Guiden riktar i första hand in sig på fem branscher och tio länder/regioner, däribland Norden och Sverige. Materialet ska fungera som inspiration och ett komplement till befintliga lands-och branschspecifika regler. Guiden finns att ladda ner på Randstads, Manpowers och Adecco Groups hemsidor.

Branscher:

Transport och logistik

Fordon

Tillverkning och Life science

Bygg

Dagligvaror

Länder/Regioner:

Belgien

Frankrike

Tyskland

Italien

Japan

Nederländerna

Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland)

UK

USA

för mer information, kontakta:

Niklas Trieb

kommunikations- och marknadschef | niklas.trieb@randstad.se | 070 993 84 66