om randstad.

Med över 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

2019-10-02 | Drygt var tionde svensk, i synnerhet kvinnor, har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad. I samma undersökning svarar majoriteten att de anser att arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att förebygga stress.

Stress är en av de vanligaste anledningarna till sjukskrivning i Sverige och under 2010-talet har antalet sjukskrivningar på grund av stress ökat med 330 procent, enligt siffror från Försäkringskassan. I en färsk Sifo-undersökning som Randstad låtit göra uppger drygt en av tio svenskar (11 %) att de varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren. Dubbelt så många kvinnor (15 %) som män (7 %) har drabbats.

I samma undersökning svarar hela 43 procent att de anser att arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att förebygga stress på arbetsplatsen. Det är något fler än de 40 procent som tycker tvärtom.

– Som arbetsgivare har man ett stort ansvar, både i att arbeta förebyggande men också i att stötta sina medarbetare i att komma tillbaka till arbetsplatsen efter en sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom. Att komma tillbaka till samma arbetsplats kan vara tufft av flera anledningar, och det är inte ovanligt att man vill söka sig till något helt nytt, säger Camilla Campelo, hr-direktör på Randstad.

Här är några tips för dig som vill söka nytt jobb efter att ha blivit frisk från utmattning:

1. Ta hjälp av karriärcoach

Att lämna den bransch som ledde till sjukskrivning är lättare sagt än gjort, men kan vara nödvändigt för att inte hamna i samma situation igen. Många kompetensföretag har karriärcoacher som kan hjälpa till med att jobba fram en bild av ett nytt nästa steg. När du väl vet vart du vill lägger du upp en plan och strategi för att komma dit.

2. Få koll på din blivande arbetsgivare

Ta reda på så mycket som möjligt om det nya jobbet. Frågor du kan ställa under intervjun är hur din nya arbetsgivare ser på övertidsarbete, mobil- och mejlpolicy eller vilken arbetsinsats som krävs för att lyckas i tjänsten.

3. Sjukjournaler är inte offentliga

När du söker ett nytt jobb behöver du inte själv berätta om sjukskrivningen, varken i ansökan eller under en arbetsintervju. Om arbetsgivaren vill få ut uppgifter om sjukskrivningar från Försäkringskassan behöver de numera ditt tillstånd för att få ta del av informationen, som normalt sett är sekretessbelagd.

4. Ha målet att säga som det är

Kommer ämnet om utbrändhet ändå upp under intervjun är ett bra utgångsläge för vidare dialog att man berättar som det är, om inte annat så för din egen skull. Om du har blivit utbränd och har varaktiga psykiska eller fysiska besvär som går att jämställa med en funktionsnedsättning enligt diskrimineringslagen, får du som arbetssökande inte nekas anställning på grund av din utbrändhet. En arbetsgivare har även ansvar för att anpassa arbetsmiljön i den mån det är möjligt eller motiverat. För att uppnå bästa utfall med att stötta människor tillbaka till arbetslivet är det önskvärt att arbetsgivare, även i ansökningsprocessen, tar sig an ämnet på detta sätt.

5. Välj referenser med omsorg

Prata med dina referenser om vad de skulle säga om dig ifall en potentiell arbetsgivare ringer. Förbered dem också på vad du tänker berätta för arbetsgivaren om sjukskrivningen och inte.

kontakt

Sanne Jakobsen

pressansvarig | sanne.jakobsen@randstad.se | 076-899 65 58