2019-08-30 | Att ge tillbaka till samhället blir en allt viktigare faktor vid valet av arbetsgivare, framför allt bland den allra yngsta generationen på arbetsmarknaden. Den arbetsgivare som anses vara bäst på detta är Lantmännen. Det visar bemanningsföretaget Randstads Employer Brand Research, som bygger på en undersökning bland drygt 6 200 svenskar gjord av Kantar TNS.

När svenskarna svarade på frågan om vilket företag som de anser ger tillbaka mest till samhället kom lantbrukskooperativet Lantmännen på första plats, följt av skogsägarföreningen Södra Skogsägarna och mejerijätten Arla. På tio-i-topplistan placerar sig också flera bolag inom livsmedels- och förpackningsindustrin såsom ICA, SCA, Coop och Tetra Pak.

– Det är intressant att det är så många företag och organisationer inom skog, förpackning och livsmedel som uppfattas som bäst på att ta ett stort samhällsansvar, säger Johan Lagercrantz, vd för Randstad Sverige.

Företag som ger tillbaka till samhället blir allt mer populära bland svenska arbetstagare. I år svarade mer än var femte svensk (22 %) att de vill jobba för företag som prioriterar den här frågan, jämfört med 19 procent i fjol och 18 procent året dessförinnan. Trenden är extra tydlig bland de allra yngsta på arbetsmarknaden, Generation Z, som rankar socialt ansvarstagande högst av alla åldersgrupper. I den här åldersgruppen uppger närmare var tredje svensk (31 %) i årets undersökning att det är viktigt att företag ger tillbaka till samhället.

– Trevlig arbetsmiljö, intressanta arbetsuppgifter och balans mellan jobb och fritid är de kriterier som svenskar i alla åldrar tycker är allra viktigast vid valet av arbetsgivare. Men det finns ett kriterium som blir allt viktigare och det är socialt ansvarstagande. Det sticker också ut extra mycket när det gäller att attrahera medarbetare i åldern 18 till 24 år, Generation Z, säger Johan Lagercrantz.

andel per generation som anser att socialt ansvarstagande är viktigt hos en arbetsgivare

Generation Z 18 - 24 år  31 %

Millennials 25 - 34 år  23 %

Generation X 35 - 54 år  19 %

Boomers 55 - 64 år 31 %

arbesgivarna som anses ge mest tillbaka till samhället

1 Lantmännen

2 Södra Skogsägarna

3 Arla

4 WSP

5 Epiroc

6 Tetra Pak

7 ICA

8 SCA

9 Apotek Hjärtat

10 Coop

om Randstad Employer Brand Research

Världens mest omfattande oberoende undersökning inom employer branding,utförd av Kantar TNS på uppdrag av Randstad.Totalt djupintervjuas över 200 000 respondenter i 32 länder om sin inställning till landets 150 största arbetsgivare, sett till antalet anställda. I Sverige har ett representativt urval om 6221 respondenter intervjuats om vad de värdesätter hos en arbetsgivare.

För mer information, kontakta:

Sanne Jakobsen, pressansvarig Randstad

sanne.jakobsen@randstad.se

076-899 65 58